„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Helyiség bérlet pályázat

H E L Y I S É G B É R L E T    P Á L Y Á Z A T

 

Csákvár Város Polgármestere az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és egyéb helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló 11/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő, a természetben 

Csákvár, Vöröskapu u. 14. szám alatt lévő helyiség ( Sportintézmény büfé)  piaci alapon történő bérbeadására.

 

A Rendelet 29.§ (3) bekezdése alapján a pályázat benyújtási határideje:

2023. szeptember hó 20. nap 12.00 óráig (a határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni)

A benyújtás módja: 

 • A bérleti ajánlatokat a hirdetmény mellékletében szereplő bérbevételi ajánlat nyomtatványon kell benyújtani és mellékelni kell a pályázati kiírásban foglalt dokumentumokat.
 • A pályázati ajánlatot zárt borítékban a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán adható le, elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.címen, vagy postai úton a Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár Szabadság tér 9.) címre küldendő. Kérjük a borítékra írják rá: „Helyiség bérlet pályázat”

Az elbírálás időpontja2023. szeptember 26.

A bérleti jogviszony létrejötte: 

A nyertes kiértesítésétől számított 15 napon belül lehetséges a szerződés megkötése. A nyertes pályázóval az Önkormányzat (képviseletében a polgármester) a Képviselő-testület által meghatározott időtartamra – maximum 15 évre - közjegyző által hitelesített  bérleti szerződést köt, mely idő lejáratát követően bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni az ingatlant. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 2 havi óvadékot utal át az alábbi bankszámla számra:

Magyar Bank Holding: 73611060-00317416

 Az ingatlan paraméterei:

A bérbeadásra meghirdetett helyiség Csákvár 214/1 hrsz-ú, természetben 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. szám alatt található.

Bérleti díja Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 277/2022. (XII. 13.) határozata alapján 34.860.- Ft/hó+ÁFA.

Az ingatlan helyszíni megtekintésének időpontja: előre egyeztetett időpontban

 Pályázat benyújtására jogosult:

 • vállalja két alkalom összegének megfelelő bérleti díj óvadékként megfizetését, melynek tényét a szerződés aláírásakor hitelt érdemlően bizonyítani tudja,
 • vállalja, hogy közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést köt, melynek költsége a bérlőt terheli.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • magánszemély esetében az egyéni vállalkozás igazolása,
 • jogi személy esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonatát,
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenységre feljogosító engedély másolatát.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a) a bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakóhelyét, telefonszámát, gazdasági társaság esetében cégnevet, adószámát, cégjegyzék számát, székhelyét, képviselőjének nevét, címét, telefonszámát,
 2. b) a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet és az arra feljogosító engedély másolatát,
 3. c) a pályázatban kiírt szerződéskötési feltételek elfogadását,
 4. d) a pályázat benyújtásának időpontját, a pályázó aláírását.

A pályázati feltételeket teljes körűen az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Egyéb tudnivalók:

 • A bérlő kiválasztása a pályázók közül nyilvános pályázati tárgyaláson történik. A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát a bérbeadóhoz az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.
 • A pályázat során előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki a pályázati tárgyaláson a legmagasabb bérleti díjra tett ajánlatot, azonos ajánlatok esetén, aki a szerződéskötéskor egy összegben, a leghosszabb időtartamra vonatkozó bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Fentiek szerinti azonos ajánlatok esetén az a pályázat nyertese, aki az előnyben részesített tevékenység folytatására tett ajánlatot, ha nincs ilyen pályázó vagy többen tettek ilyen ajánlatot, akkor licitet kell meghirdetni. A licittárgyalás időpontjáról – szükség esetén – értesítjük az érintett pályázókat.
 • Az a pályázó, aki a pályázati tárgyaláson nem vesz részt, és magát nem képviselteti, benyújtott pályázatához képest újabb ajánlatot nem tehet.
 • Ha a nyertes ajánlattevő a bérbeadásra vonatkozó rendelkezés közlését követő 15 napon belül neki felróható okból nem köt szerződést a bérbeadóval, a szerződés megkötésének jogát elveszti. A polgármester a szerződés megkötése időpontjának határidejét indokolt esetben legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.
 • A nyertes ajánlattevő kiesése esetén sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tevők – eredeti ajánlatuk fenntartása mellett – az előző pontban meghatározott feltételekkel köthetnek a helyiségre szerződést.
 • A nyertes ajánlattevő 2 alkalom összegének megfelelő bérleti díjat köteles óvadékként megfizetni, melynek tényét a szerződés aláírásakor hitelt érdemlően bizonyítani kell.
 • Az (1) bekezdés szerinti versenytárgyaláson a licit induló összege a Képviselő-testület által megjelölt díjtétel.
 • A nyertes pályázó által az üzlethelyiség birtokba vehető: a szerződés megkötésének napjától.
 • A pályázatot kiíró fenntartja annak lehetőségét, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy egyik benyújtott pályázat alapján se kössön szerződést.
 • Az ingatlannal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 30 225 9290-es telefonszámon, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen Majerik Margit városgazdálkodási ügyintézőtől.

  

Csákvár, 2023. szeptember 4.    

 

                                                                                                       Illés Szabolcs sk.

                                                                                                          polgármester

 

 

 

 

 

 

honlap készítés webáruház készítés