„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Felhívás fiatalok lakhatási feltételeinek támogatására

Készült: 2021. június 10. csütörtök, 12:35

 

 

Csákvár Város Önkormányzata kamatmentes visszatérítendő támogatás formájában nyújt lakáscélú támogatást. A támogatás keretösszege évente 1,5 millió forint. Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege kérelmenként 500 ezer forint lehet.

 

Támogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő: 2021. július 10.

 

Támogatásról

 

Támogatás nyújtható:

 1. lakásépítéshez, vásárláshoz;
 2. önerőből megvalósuló emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéshez, amennyiben ezzel önálló lakás létesül;
 3. a nem lakás céljára szolgáló helyiség(ek) lakássá történő átalakításához;
 4. lakásbővítéshez;
 5. lakás felújításához, korszerűsítéséhez;
 6. lakások műszaki megosztásához.

Támogatásban az a kérelmező részesíthető:

 1. akinek lakástulajdona, lakásrész-tulajdona a kérelem benyújtását megelőzően nem volt és lakásigényét az előzőekben felsoroltak szerinti formában kívánja megoldani,
 2. akinek lakhatási feltételei javítását meglévő lakások bővítésével, felújításával, korszerűsítésével, kívánja megoldani,
 3. ahol a házasok, vagy élettársak közül az egyik fél nem töltötte be 35. életévét és az egyik fél legalább 5 éve állandó csákvári lakcímmel rendelkezik
 4. akinek nincs nagy értékű ingó, vagy ingatlan vagyona,
 5. aki szociálisan rászorult,
 6. aki előzőleg nem idegenítet el lakásingatlant,
 7. aki a vele egy háztartásban élő házastársa, vagy élettársa kereső foglalkozást folytat, ide nem értve az önhibáján kívül kereső képtelenné válást,
 8. akinek lakásigénye megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Vagyonként nem vehető figyelembe:

 1. az a lakásépítési telek, amelynek beépítéséhez a támogatást kérik,
 2. a nem forgalomképes tulajdoni hányad.

A lakásigény mértéke – a kérelmező és a vele egy háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzátartozók számától függően – a következő:

 

 1. egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
 2. három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
 3. négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

 

Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.

 

További kikötések:

 

 1. a fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,
 2. a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de – a meglévő, kialakult állapotot kivéve – legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy – egy lakás esetén egy alkalommal – két szobaként kell figyelembe venni,
 3. a lakószoba legalább egy 2 méter széles – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkezik.

 

Kérelem benyújtása, eljárás szabályai

 

A támogatás iránti kérelmet írásban a jegyzőhöz kell benyújtani.

Támogatás iránti kérelmet 2021. július 10. napjáig lehet előterjeszteni.

A kérelemmel egyidejűleg benyújtáskor mellékletként csatolni kell:

 1. lakásvásárlás esetén az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas magánokiratot, vagy közokiratot,
 2. építés esetén az építéshatósághoz történő bejelentésről igazolást,
 3. műszaki tartalmat leíró dokumentációt,
 4. a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, élettárs jövedelméről szóló igazolást,
 5. a munkákra vonatkozó költségbecslést.

A jövedelemigazolásnak a kérelem benyújtását megelőző hat havi nettó jövedelemről szóló igazolást kell tartalmaznia.

 

A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, élettárs szociális és vagyoni helyzetéről a jegyző vagy a szociális ügyekért felelős bizottság környezettanulmányt készíthet.

 

A kérelmet visszavontnak kell tekinteni, amennyiben a környezettanulmányt megelőzően vagy a környezettanulmány készítése során a kérelmező tudomása ellenére valótlan lényeges tényt, adatot közölt, a környezettanulmány elkészítését akadályozta, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget.

 

A támogatás összegére a szociális ügyekért felelős bizottság javaslatot tesz.

 

A támogatás mértékét az alábbi sorrend alapján kerül elbírálásra:

 

 1. kérelem benyújtásának időpontja,
 2. eltartottak száma,
 3. szociális rászorultság mértéke,
 4. lakásigény mértéke.

 

Az elbírálásnál előnyben kell részesíteni

 

 1. a kérelmek közül a korábbi időpontban benyújtott kérelmet,
 2. a szociálisan rászorultak közül
 3. ba) azt a családot, ahol az eltartottak száma magasabb,
 4. bb) a három vagy többgyermekes családot,
 5. bc) ahol a szülő gyermekét egyedül neveli,
 6. a szociális rászorultságot a lakásigény mértékénél.

A támogatásban részesülő kérelmezővel az 1. számú melléklet szerinti megállapodást köt az önkormányzat.

 

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

 

honlap készítés webáruház készítés