„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Pályázat (belső ellenőr)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a 2020. évi belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére.

 

Ellátandó feladat:

 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása.
 • Az ellenőrizendő és ellenőrzött intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás.

 

Pályázati feltételek:

 • A pályázaton azok a belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok (cégek) vehetnek részt, akik, illetve amelyeknek a belső ellenőrzési feladatokat ténylegesen ellátó tagja, illetőleg munkavállalója megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglalt követelményeknek.
 • Természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy esetén büntetlen előélet.
 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok hiánya.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó neve, adatai, elérhetősége.
 • Ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattevőnek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát. A belső ellenőr cég részéről kerüljön megnevezésre a belső ellenőrzést elvégző természetes személy neve és adatai.
 • A belső ellenőr cég pályázó tevékenységének rövid szakmai bemutatása, illetőleg természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy fényképpel ellátott szakmai önéletrajza.
 • A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy képesítést igazoló dokumentumainak másolata.
 • Az államháztartásért felelős miniszternek az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerinti engedélyének másolata, vagy az annak meglétéről kiadott igazolás.
 • Referenciaigazolás, az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok ismertetése.
 • A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy szakmai gyakorlatának igazolása.
 • A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • A belső ellenőrzési díj mértékének és a fizetési feltételeknek a meghatározása.
 • A pályázó nyilatkozata a személyes kapcsolattartás módjáról.

 

Pályázat benyújtásának helye:

Csákvári Önkormányzati Társulás

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

 

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 2020.”.

 

Pályázat elbírálásának módja:

A benyújtási határidőt követő soron következő Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága ülésén kerülnek bontásra a benyújtott pályázatok. A benyújtott pályázatok közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó részesül előnyben. Bírálás szempontjai kiterjednek a referenciákra, árajánlatra.

 

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. március 13. (péntek) 12:00

 

Pályázattal kapcsolatos további információk:

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást Kiss Jolán munkaszervezet vezető nyújt.

A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A megbízás időtartama:

Határozott idejű megbízási szerződés jön létre 2021. május 31. napjáig.

 

Az ellenőrizendő szervezeti egységek, feladatok köre:

{Társulási Tanácsi határozata alapján – összesített belső ellenőrzési ütemterv a következő oldalon}

 

 

 

 

 

A Csákvári önkormányzati tásulás „összesített” ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2020.

 

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatainak és a 2020. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

 

Település

Ellenőrzendő

folyamat

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya,

módszerei, ellenőrzött időszak)

Azonosított

kockázati

tényezők

Az

ellenőrzés

típusa

Az

ellenőrzés

ütemezése

Erőforrás-szükséglet

(revizori

nap)

Csákvár

Adóbevétel ellenőrzése

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az adókivetés és hátralékbehajtás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e. A helyi adók kezelésében, beszedésében, hátralékok behajtásában a hatékonyság és eredményesség szempontjai érvényesültek-e.

Ellenőrzés tárgya: éves adóztatási tevékenység ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 2019. év

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

- Hátralékok beszedésének elmaradása

- adókivetés szabályszerűsége

- Adókivetés hatékonysága

Rendszer-ellenőrzés

2020. II.-III.

negyedév

5

Vértesboglár

2019. évi költségvetési beszámoló, előirányzatok teljesítése

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2019. évi beszámoló elkészítése törvényi előírásoknak megfelel, határidők tartása, történt .-e előirányzat nélküli kifizetés,

Ellenőrzés tárgya: 2019. évi beszámoló, mérleg, kiadások bevételek teljesítése

Ellenőrizendő időszak: 2019. év

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és

nyilvántartások vizsgálata.

- a rendszer

komplexitása,

- változás

(jogszabályi

környezet),

- pénzügyi

szabálytalanságok

valószínűsége,

 

Pénzügyi és szabályszerűségi

2020. III.

negyedév

5

Gánt

Gánt Község Önkormányzatának Bank és pénztármozgás vizsgálata

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénztárkezelés szabályszerűen történt-e, banki műveletek, utalások szabályszerűségének ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya: az önkormányzat pénztárának és banki műveleteinek ellenőrzése

Ellenőrizendő időszak: 2020. I félév; 2020 II. félév

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

- Nem megfelelő eljárásrend alkalmazása

- jogosulatlan felhasználás

- pénzügyi

szabálytalanságok

valószínűsége,

- erőforrás

rendelkezésre állása

Pénzügyi és szabályszerűségi

a) 2020. I félév

b) 2020.II. félév

2 nap

Gánt

Gánti Német Nemzetiségi Óvoda bank és pénztármozgás vizsgálata

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénztárkezelés szabályszerűen történt-e, banki műveletek, utalások szabályszerűségének ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya: az önkormányzat pénztárának és banki műveleteinek ellenőrzése

Ellenőrizendő időszak: 2020. I félév; 2020 II. félév

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

- Nem megfelelő eljárásrend alkalmazása

- jogosulatlan felhasználás

- pénzügyi

szabálytalanságok

valószínűsége,

- erőforrás

rendelkezésre állása

Pénzügyi és szabályszerűségi

a) 2020. I félév

b) 2020. II. félév

2 nap

Csákvári Önkormányzati Társulás

 Házi segítségnyújtás

Gondozási Központ és Idősek Otthona

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a megállapított díjak beszedése mennyire hatékony, valamint, hogy

a díjak mennyiben fedezik a feladatellátás költségeit.

Ellenőrzés tárgya: házi segítségnyújtás finanszírozása

Ellenőrizendő időszak: 2019. év

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

Megállapított díjak beszedésének hatékonysága;

Feladat finanszírozás a beszedett díjak 

Rendszer-ellenőrzés

2019. III. negyedév

3

Zámoly

2019. évi költségvetési beszámoló, előirányzatok teljesítése

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2019. évi beszámoló elkészítése törvényi előírásoknak megfelel, határidők tartása, történt-e előirányzat nélküli kifizetés,

Ellenőrzés tárgya: 2019. évi beszámoló, mérleg, kiadások bevételek teljesítése

Ellenőrizendő időszak: 2019. év

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és

nyilvántartások vizsgálata.

- a rendszer

komplexitása,

- változás

(jogszabályi

környezet),

- pénzügyi

szabálytalanságok

valószínűsége,

 

Pénzügyi és szabályszerűségi

2020. III.

negyedév

4

Zámoly

Eszköznyilván-tartási rendszer ellenőrzése, értékcsökkenési leírás elszámolása

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kisértékű és nagyértékű eszközök nyilvántartása megfelelő-e, rendelkezésre állnak-e a számítógépes nyilvántartások, értékcsökkenés számítás módszere

Ellenőrzés tárgya: elkészült leltár, jegyzőkönyvek, eszköznyilvántartások

Ellenőrizendő időszak: 2019. év

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és

nyilvántartások vizsgálata.

- a rendszer

komplexitása,

- változás

(jogszabályi

környezet),

- nem megfelelő nyilvántartások valószínűsége,

 

Pénzügyi és szabályszerűségi

2020. III –IV.

negyedév

4

Pátka

2019. évi költségvetési beszámoló, előirányzatok teljesítése

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2019. évi beszámoló elkészítése törvényi előírásoknak megfelel, határidők tartása, történt-e előirányzat nélküli kifizetés,

Ellenőrzés tárgya: 2019. évi beszámoló, mérleg, kiadások bevételek teljesítése

Ellenőrizendő időszak: 2019. év

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és

nyilvántartások vizsgálata.

- a rendszer

komplexitása,

- változás

(jogszabályi

környezet),

- pénzügyi

szabálytalanságok

valószínűsége,

 

Pénzügyi és szabályszerűségi

2020. III.

negyedév

5

Pátka

Eszköznyilvántartási rendszer ellenőrzése, értékcsökkenési leírás elszámolása

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kisértékű és nagyértékű eszközök nyilvántartása megfelelő-e, rendelkezésre állnak-e a számítógépes nyilvántartások, értékcsökkenés számítás módszere

Ellenőrzés tárgya: elkészült leltár, jegyzőkönyvek, eszköznyilvántartások

Ellenőrizendő időszak: 2019. év

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és

nyilvántartások vizsgálata.

- a rendszer

komplexitása,

- változás

(jogszabályi

környezet),

- nem megfelelő nyilvántartások valószínűsége,

 

Pénzügyi és szabályszerűségi

2020. III –IV.

negyedév

5

 

honlap készítés webáruház készítés