„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Felhívás önkormányzati rendelet véleményezésére - a gépjárművek parkolásának biztosításáról

Készült: 2018. október 01. hétfő, 14:50

Csákvár Város Önkormányzatának, a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 9/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete alapján kérjük a lakosságot, hogy az alábbi rendelet tervezetet véleményezni szíveskedjenek.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkot a gépjárművek parkolásának biztosításáról. Kérjük, hogy a  tervezetről alkotott véleményüket, javaslataikat osszák meg velünk, írásban juttassák el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre, legkésőbb 2018. október 16-ig. A beérkezett vélemények alapján a rendelet elfogadására október folyamán kerül sor.

Csákvár, 2018. október 1.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

 

RENDELET TERVEZET

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./…. (.... ...) önkormányzati rendelete
a gépjárművek parkolásának biztosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános és értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákvár a helyi építési szabályzat szerinti belterületének közterületeire.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

  1. parkolóhely: Az 1. §-ban meghatározott közterület útburkolati jellel, jelzőtáblával vagy anélkül, egyéb alkalmas módon a tulajdonos által vagy a tulajdonos jóváhagyásával a gépjárművel történő várakozásra kijelölt része;
  2. út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület;
  3. út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló – külső széle;
  4. út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet.

(2) E rendelet alkalmazása során használt, az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat a közúti közlekedésről szóló törvényben és a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint kell értelmezni.

2. A parkolóhelyek üzemeltetése

3. § Az önkormányzat - közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatás nyújtása nélkül - a parkolóhelyek járműközlekedésre és gépjárművel történő várakozásra alkalmas állapotáról és tisztántartásáról gondoskodik.

4. § A parkolóhelyeket és azok férőhelyeit járműtípusonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

3. Parkolóhelyek és egyéb közterületek használata

5. § A parkolóhelyeket ellenszolgáltatás nélkül, az 1. mellékletben meghatározottak szerint lehet igénybe venni.

6. § (1) Az 1. §-ban meghatározott közterületen – ide nem értve az út területét és a parkolóhelyet – a gépjárművel történő várakozás nem megengedett.

(2) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy kérelemre, indokolt esetben hozzájáruljon a közterület gépjárművel történő várakozás céljára történő igénybevételéhez.

7. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben az egyes telkek és építmények, valamint az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához meghatározott gépjármű elhelyezési lehetőség biztosításakor – a telekhatártól mért, legfeljebb 500 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával kialakított gépjármű-várakozóhelyek (e bekezdés tekintetében a továbbiakban: parkolók) figyelembe vételéhez a parkoló kezelőjének vagy tulajdonosának közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt hozzájárulása szükséges.

(2) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy kérelemre, indokolt esetben a Csákvár Város Önkormányzata tulajdonában vagy kezelésében álló közterületen létesített parkolóhelyek feletti (1) bekezdés szerinti tulajdonosi hozzájárulást megadja.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2018 …………… napján lép hatályba.

 

 

Illés Szabolcs

 

Tóth Jánosné

 
 

polgármester

 

címzetes főjegyző

 

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csákvár, 2018. ….

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

1. melléklet a …/…. (…. ….)
önkormányzati rendelethez

Parkolóhelyek és férőhelyek

  1. Parkolóhelyek és férőhelyek 3,5 tonnát meg nem haladó gépjárművek számára:

 

A

B

1.

Parkolóhely

Férőhely (személygépkocsi) db

2.

Széchenyi 63. szemben (régi kertészet)

4

3.

Széchenyi 1. előtt (Katolikus Szeretet Szolgálat)

3

4.

Kossuth utca 27 (Csuta cukrászdával szemben)

8

5.

Gánti út eleje (Nemeskert, Gánt felé haladva jobbra)

8

6.

Kálvária közzel szembeni tér (Y elágazás )

2

7.

Vöröskapu-Damjanich utca kereszteződése

14

8.

Szent István utca (iskola és óvoda előtt párhuzamosan)

7

9.

Szent Mihály tér

14

10.

Szolgáltató ház (belső udvarával párhuzamosan)

6

11.

Szabadság tér (buszmegálló előtt)

29

12.

Szabadság tér (iskola előtt)

6

13.

Kastélypark

20

14.

Kenderesi út (Úttörő tér mellett)

10

15.

Városkút tér

4

16.

Temető utca (temetőnél)

20

17.

Kossuth utca 20. (Csuta cukrászda előtt)

12

18

Berényi utca elje (ABC előtt)

10

 

  1. Parkolóhelyek és férőhelyek autóbuszok részére:

 

A

B

1.

Parkolóhely

Férőhely (jármű) db

2.

Gánti út eleje (Nemeskert, Gánt felé haladva jobbra)

 

3

3.

Szabadság tér (buszmegálló)

2

honlap készítés webáruház készítés