Meghívó képviselő-testületi ülésre

Készült: 2018. április 12. csütörtök, 10:43

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. április 24-én (kedd) 16.00-kor nyilvános ülést tart

melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

Napirendi pontok:

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Az önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  3. Tájékoztató a Mentőszervezet 2017. évi munkájáról
  4. Fővállalkozási szerződés megkötése a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott vízi közművek fejlesztésére
  5. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
  6. Az államháztartás alrendszerén kívüli szervezetek működésének támogatására érkezett pályázatok elbírálása
  7. Pro Vértes Nonprofit Zrt. kérelméről
  8. Közvilágítás fejlesztés tárgyú közbeszerzés előkészítéséről
  9. Terhelési és elidegenítési tilalom törléséről
  10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról

 

Zárt ülés

1. Intézményvezetői pályázatok véleményezéséről

 

 

 

Csákvár, 2018. április 12.

  

 

Illés Szabolcs sk.

polgármester