Meghívó képviselő-testületi ülésre

Készült: 2018. július 20. péntek, 03:43

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. július 31-én (kedd) 16.00-kor nyilvános ülést tart

melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíjról
 3. Közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról
 4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 5. Bokréta utca közlekedési helyzetéről
 6. Tájékoztató a Guba dűlő és Fehér út állapotáról
 7. A Kastélypark 5. hasznosításáról
 8. Sportcsarnok világításáról
 9. A Meta-Prevent Kft kérelméről és feladatellátási szerződésének módosításáról
 10. Előterjesztő: polgármester
 11. Fogorvosi feladatellátási szerződések módosításáról
 12. Pénzintézetek pénzforgalmi szolgáltatásainak felülvizsgálata
 13. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról

Zárt

 1. Lakáspályázatok elbírálásáról
 2. Kulturált Környezetért Díj adományozásáról
 3. Önkormányzati kitüntetések adományozásáról
 4. Tájékoztató köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlésről
 5. Iskola igazgató helyettesi pályázatok véleményezése

 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a nyilvános ülésen történő megjelenésére számítok!

 

Csákvár, 2018. július 18.

  

 

Illés Szabolcs sk.

polgármester