Meghívó képviselő-testületi ülésre

Készült: 2018. október 19. péntek, 03:43

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. október 30-án (kedd) 16.00-kor nyilvános ülést tart

melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
  3. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
  4. Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről
  5. Kastélypark 5. hasznosítására pályázat kiírásáról
  6. Reformed Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításáról
  7. Tájékoztató az önkormányzati infrastruktúra (víz, szennyvíz, közvilágítás stb.) ellátottsága helyzetéről
  1. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
  2. 80 éven felüliek karácsonyi ajándékozása
  3. Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításáról
  4. Iskolai körzethatárok véleményezéséről
  5. Aktuális ügyek

 

Zárt ülés:

 1. Lakáspályázat elbírálásáról

 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a nyilvános ülésen történő megjelenésére számítok!

 

Csákvár, 2018. október 19.

  

 

Illés Szabolcs sk.

polgármester