Gyengénlátók
     Aktuális
Csákvár polgármestere

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt Csákvár honlapján!
Weboldalunkon bemutatjuk településünk történetét, gazdaságát, nevezetességeit, rendezvényeit, és több egyéb hasznos információt igyekszünk biztosítani az érdeklődők számára. Remélem, hogy a virtuális látogatás után személyesen is köszönthetjük Önt a Vértes fővárosában!

Illés Szabolcs
polgármester 

Polgármester ügyfélfogadása:

Az Önkormányzati Hivatalban:
minden szerdán 8:00 - 17:30
(bejelentkezés: 22 / 582-310)


ORVOSI RENDELÉS!

A csákvári háziorvosi és házi-gyermekorvosi rendelési időpontok
IDE KATTINTVA
olvashatók!


ÚJ TELEFONKÖNYV
Kedves Ügyfeleink!
Telefonközpont szolgáltatás menüje
IDE KATTINTVA
elérhető.Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
Az intézmény működése, nyitvatartás, egyebek IDE KATTINTVA elérhető!


RENDŐRSÉGI ÜGYFÉLFOGADÁS
Minden hónap első keddjén 16.00-18.00-ig fogadóórát tart Sipos Endre r.tzls a Rendőrörsön
Bicskei Járási Hivatal

Ügyfélfogadási idő, nyomtatványok


Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához ha hátrányos megkülönböztetés éri!

Egyenlő Bánásmód Hatóság Új Széchenyi terv

******************************************************************************
2015.08.06. Hőségriadó

Tisztelt Lakosság!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban folytatódik a kánikula, tovább erősödik a felmelegedés. A napi középhőmérséklet a 27 fokot is meghaladhatja. Ezért az országos tisztifőorvos, figyelembe véve az Országos Közegészségügyi Központ ajánlását a korábban kiadott másodfokú hőségriasztást
2015. augusztus 07. (péntek) 0.00-tól harmadfokúra, „hőségriadó” szintre emeli, ezzel együtt 2015. augusztus 11. (kedd) 24.00 óráig meghosszabbítja.
Bővebb információ: www.antsz.hu oldalon található!

Illés Szabolcs
polgármester
2015.08.06. GyászhírÉrtesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Csákvár Város Díszpolgára Láng Mária 101 éves korában elhunyt.
Temetése 2015. augusztus 8-án, (szombaton) 10 órakor lesz a csákvári katolikus temetőben.

Csákvár Város Önkormányzata

2015.08.05. FelhívásÉrtesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
2015. augusztus 8-án (szombati munkanap) ZÁRVA tart.

2015.08.04. Toborzás

2015.07.31. Néptánc

2015.07.31. Floriana Nap 2015.


A plakát kattintásra nagyítható!

2015.07.30. Felhívás

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Fejérvíz Zrt Bicskei Üzemmérnökségének településeit (eddig Bicske,és Mány településeken) rosszhiszemű csatorna ellenőrök járják, akik "a Fejérvíz Zrt-től várható jelentős csatorna büntetések" megelőzése végett felajánlják szolgálataikat az ingatlanukon lévő belső csatornahálózatuk ellenőrzésére és tisztítására. Tényszerű ismereteink szerint a nevezett "vállalkozók" a haszontalan és szükségtelen szolgálatuk ellenértékeként rendkívül nagy összegeket (tényszerűen pl.: 70,000) kérnek. "Munkájukról" számlát és megbízási szerződést adnak át, ami azt a tényt feltételezi, hogy legálisan alapított vállalkozásokról van szó, amelyek ugyan- akkor félrevezető hivatkozásokkal, megfélemlítéssel csalják ki jellemzően idős ill. döntésükben korlátozott áldozataiktól a pénzt.

Ezúton határozottan leszögezzük, hogy Társaságunknak, mint a településükön működő vízi közmű szolgáltatónak munkatársai nem ill. nem ilyen módon végzik ellenőrzési tevékenységüket ; munkatársaink minden esetben vízműves járművel, Fejérvizes ruhában, és fényképes kitűzövel jelennek meg az ellenőrzésbe vont felhasználóknál, ill. mindenkor értesítést kapnak az érintett hatóságok (Rendőrség, Járási hivatal).
Az ügyel kapcsolatban Társaságunk honlapján közzé tettünk egy értesítést, ill. Üzemmérnökségünk közvetlenül is felvette a kapcsolatot a Bicskei Rendőrkapitánysággal (jelen állás szerint eredménytelenül).
Kérjük a Tisztelt település vezetést, hogy a településük lakosságát a helyileg szokásos módon informálja a fennálló veszélyről.

Tisztelettel: Gulyás József
2015.07.28. Könyvtári zárva tartás

2015.07.28. Meghívó

2015.07.24. Meghosszabbított hőségriasztás!

HŐSÉGRIASZTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA!

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ – összes tényező számbavétele alapján készített – szakmai ajánlásait figyelembe véve Dr. Paller Judit mb. országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozóan, a korábban kiadott 3. fokú hőségriasztást 2015. július 26-án 24:00-ig meghosszabbította.

A hőségriasztást a tartósan igen magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekedett egészségi kockázatok teszik indokolttá. A várhat6ó hőmérséklet nem csak egészségügyi szempontból okozhat problémát, hanem az infrastruktúra egyes elemeinek (áram-, és vízellátás, közlekedés stb.) működési zavarait is eredményezheti.
Az előrejelzési adatok változása esetén, a készültség időtartamának meghosszabbításáról, újabb tájékoztatást küldök. Ennek hiányában a riasztás 2015. július 26-én 24:00 órakor automatikusan érvényét veszíti.
Kérem, hogy a rendelkezésre álló médiákban tegyék közzé a hőségriasztás meghosszabbításának tényét és tájékoztassák a helyi lakosságot, intézményeket, hivatalokat, valamint az illetékességi területeiken működő gyermektáborokat.
A hőségriasztással kapcsolatban az ÁNTSZ honlapján: https://www.antsz.hu/hir1/hosegriado_hosszabbitas.html további széleskörű információk érhetőek el.

Nemesné Urbán Katalin
közegészségügy-járványügyi felügyelő

2015.07.19. Meghívó képviselő-testületi ülésre

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. július 28-án (kedd) 16 órakor nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
3./ A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4./ A közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
5./ Az állattartásról szóló 7/2010. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
6./ Döntés az elhullott állatok tetemének ártalmatlanításával kapcsolatos megkeresésekről
7./ Orvosi ügyeleti ellátás
8./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
9./ Döntés bérüzemeltetett víziközmű 2016-2030 Gördülő Fejlesztési tervéről
10./ Aktuális ügyek

Zárt ülés
1./ Kitüntető Cím adományozása (Csákvár Díszpolgára, Csákvárért Díj, Csákvár Tiszteletbeli Polgára
2./ „Kulturált környezetű lakóház" elismerő cím adományozása
3./ Döntéshozatal lakáspályázatokról

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

2015.07.17. HŐSÉGRIASZTÁS

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ az összes tényező számbavétele alapján készített szakmai ajánlására hivatkozva figyelembe véve a megbízott országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

2015. július 17. 00.00 órától július 20. 16.00 óráig harmadfokú hőségriasztást adott ki.

Kérem, hogy az említett időszakban település „UV és hőségriadó tervében” foglaltak szerint járjon el. Amennyiben nem rendelkezik ilyennel, úgy az Állami Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv által kiadott ajánlásokban foglaltakat kell figyelembe venni. Fokozott figyelmet kell fordítani a gyermekekre, az időskorúakra, a gondozásra szorulókra, valamint az egyedül élőkre.
A hasznos tudnivalókat és friss információkat a fejer.katasztrofavedelem.hu honlapon közzétesszük.


Vén Norbert tű. alezredes s.k.
kirendeltségvezető
2015.07.17. Módosult a hadigondozásról szóló törvény

TÁJÉKOZTATÓ

Módosult a hadigondozásról szóló törvény, bővült a támogatottak köre

Módosult a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.). A módosítás alapján anyagi támogatás illeti meg azokat is, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én Párizsban, Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált.

A módosítás a lakóhelyétől függetlenül megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok – a Hdt. szerinti volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek. Azon hadiözvegyek is gondozotti körbe kerülnek a hősi halált halt néhai férjük után, akik Magyarországról vonultak be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgárai.
A törvény a volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag fogalmával megteremti annak lehetőségét, hogy azon személyek, akik a Hdt. alapján korábban jogosultak voltak hadigondozotti ellátásra, de a pénzellátást megszüntették, vagy a jogosultságuk megszűnt, illetve a kérelmüket be sem nyújtották, kérelemre járadékban részesülhessenek.

A módosítás 2015. július 4-étől hatályos. A járadékot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától havonta folyósítják. A járadék összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (jelenleg: 28.500,-Ft) 30 %-a, azaz 8.550,-Ft. A hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala.

Székesfehérvár, 2015. július 14.
(Fejér Megyei Kormányhivatal)
2015.07.11. Lóútlevél kiváltás

A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége az állategészségügyi intézkedések támogatása, illetve a lótartók fokozott igényének kiszolgálása érdekében országos lóazonosító kampányt hirdet. A lóazonosítás során a lótenyésztési felügyelők megjelölik a lovakat, szamarakat, és elindítják a lóútlevél igénylését, majd ezzel egy időben az állatorvos elvégzi a kötelező vérvizsgálatokhoz szükséges vérvételt (fertőző kevésvérűség, takonykór). Azon lótartók jelentkezését is várjuk, akiknek jelölt, de útlevéllel nem rendelkező lovuk van, mert esetükben is szükséges a helyszíni lóazonosítás, hiszen e nélkül nem kaphatnak útlevelet. A lóútlevél kiváltása 2005 óta minden lófélére kötelező, ugyanakkor az ország területén még mindig jelentős számban fordul elő jelöletlen, illetve lóútlevéllel nem rendelkező ló és szamár. Ez az okmány szolgál az egyed azonosítására, forgalomképességének és állategészségügyi státuszának igazolására, illetve ezen túlmenően a mellékletét képező betétlappal igazolható a tulajdonjog.
A lóútlevéllel való ellátottságnak most különösen nagy aktualitása van, hiszen 2016. január 1-től azok a fedeztetési jegyzőkönyvvel ellátott lófélék, amelyeket egy éves korukig nem látnak el útlevéllel, nem kerülhetnek vágási célú értékesítésre, illetve a fertőző kevésvérűség miatt fokozott állategészségügyi ellenőrzés van folyamatban több körzetben is. A szűrővizsgálatok meglétének lóútlevélben történő dokumentálása, illetve a vizsgálat során az egyedek azonosíthatósága jogszabályi előírás.
A lóazonosítás során felmerülő MLOSZ felé térítendő bruttó költségek:


Ezúton szeretnénk felhívni a lótartók figyelmét, hogy az egy helyre összevezetett lovak nem csak a lótenyésztési felügyelő és az állatorvos munkáját könnyíti meg, de minden olyan helyen, ahol legalább öt lovat felvezetnek, nem számítunk fel kiszállási díjat.
Kérjük, keressék a megyei lótenyésztési felügyelőket a lóazonosítás és lóútlevél megrendelése kapcsán. Elérhetőségünk: www.mlosz.hu/dolgozoink

2015.07.10. Pályázat


A pályázati adatlap IDE KATTINTVA letölthető!

2015.07.08. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság figyelmeztetése!


Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki ma éjfélig (június 8.) az ország egész területére. A figyelmeztetés alapján:
Heves zivatar, 3. fokozat (PIROS): Magas bekövetkezési kockázat mellett heves zivatar várható (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében) Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Pest, Somogy, Tolna, Zala megyék területén.
Hőség (27 fokos középhőmérséklet), 3. fokozat (PIROS): A napi középhőmérséklet tartósan 27 °C felett alakulhat Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna megyék területén.
Széllökés, 2. fokozat (NARANCS): A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyék területén.
Felhőszakadás, 2. fokozat (NARANCS): Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala megyék területén.
Az aktuális veszélyjelzések folyamatosan nyomon követhetők az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján, a www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/, és a fejer.katasztrofavedelem.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2015. július 8.

Tisztelettel:

Vén Norbert tű. alezredes
kirendeltségvezető

2015.07.08. Kérés

Tisztelt Csákváriak!

Egy többgyermekes, egyedülálló anyának hűtőszekrényre, egy másik családnak pedig új otthonuk berendezéséhez gáztűzhelyre és mosógépre lenne szüksége. Ha használt, de még használható mosógép vagy gáztűzhely felajánlásával, illetve hűtőszekrény adományozásával (esetleg eladásával) tudnának nekik segíteni, kérjük, vegyék fel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 20/444-7012, csakvarcss@gmail.com

Köszönettel: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2015.07.07. Tájékoztató

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Csákvár, Széchenyi utca 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hátsó részén – pályázati forrásból – hulladékudvar létesül.

A hulladékudvar kialakítására a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor – a hatáskörrel rendelkező szakhatóságok által ellenőrzött és jóváhagyott, érvényes engedéllyel fog rendelkezni a létesítmény.

Az épület mögötti területen aszfaltozott, tisztán tartható felületen, zárt konténerek kerülnek kihelyezésre, amelyekben a lakosság elhelyezheti a szelektíven gyűjtött hulladékát. Ezt a szolgáltató rendszeresen el fogja szállítani további kezelésre, újrahasznosításra.

A hulladékudvar körülkerített, nyitvatartási időben állandó alkalmazott veszi majd át a hulladékot.

A hulladékudvarban a tervek szerint az alábbi hulladékok elhelyezésére nyílik lehetőség:
- a jelenleg is szelektíven gyűjtött hulladékok: papír, műanyag, üveg, ezen kívül fémhulladék, gumiabroncs, bútor, nagydarabos hulladék (lom),
- elektronikai hulladék, akkumulátorok, szárazelemek, növényvédő szerek, festékes göngyöleg és csomagoló anyagaik,
- a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék (olajak és származékaik, lejárt szavatosságú permetszerek, növényvédő szerek, gyógyszerek és csomagoló anyagaik),
- a lakosságnál keletkező 1 m3-t meg nem haladó építési-bontási hulladék.

Amennyiben a szolgáltató a hulladékudvar megnyitásának pontos időpontját közli, Csákvár Város Önkormányzata hivatalos honlapján és a Hírmondóban haladéktalanul tájékoztatja a lakosságot.


Illés Szabolcs
polgármester
2015.07.07. Nyertes pályázatok

Mikrobusszal gazdagodik Csákvár és a Társulás – nyertek a polgárőrök is!

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy Csákvár Város Önkormányzata és a Csákvári Önkormányzati Társulás is sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Vidékfejlesztési Hivatalhoz, amelynek eredményeként – az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap terhére – összességében közel 16 millió forint nettó támogatási összegből, kettő darab Opel Vivaro mikrobusz beszerzésére kerülhet sor. Az önkormányzat kisbusza segíti a jövőben a külterületen élő gyermekek szállítását, a művelődési, sport és szabadidős rendezvények szervezését, az azokon való részvételt, továbbá nagy segítséget jelent majd a hivatalos ügyintézésben. Míg a Csákvári Önkormányzati Társulás mikrobusza elsősorban a Gondozási Központ és Idősek Otthona tevékenységét támogatja a település közigazgatási területén élő idősek szállításával, megkönnyíti mozgásukat, a nappali ellátások igénybe vételét és a szabadidős programokon való részvételüket.

Sikeres pályázatot nyújtott be – az Országos Polgárőr Szövetséggel együttműködve – a Csákvári Polgárőr Egyesület is, amelynek eredményeként hamarosan új gépjármű beszerzésére kerülhet sor az egyesületnél is. Csákvár város közrendjét, közbiztonságát a polgárőr egyesület Suzuki Vitarája fogja a jövőben szolgálni, erősítve az itt élők biztonságérzetét. Gratulálunk a Csákvári Polgárőr Egyesületnek a pályázat sikeréhez!

Illés Szabolcs
polgármester
2015.07.06. Állásajánlat

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCiX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási iroda

Pénzügyi Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
Ellátandó feladatok: Pénzügyi, államháztartási
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők (beérkező számlák fogadása, ellenőrzése, érvényesítése, utalása, a pénzügyi rendszerben kontírozása, kiegyenlítése és a főkönyvi könyvelés elvégzése). A jogszabályban előírt határidőben az időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítése és könyvelése, megküldése a Kincstár felé (havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves, féléves, éves jelentések). Közreműködés a költségvetési koncepció összeállításában, a költségvetési rendelet tervezet előkészítésében, valamint a költségvetési beszámolók összeállításban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCiX. törvény rendelkezései az irányadók, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Magyar állampolgárság,
-Cselekvőképesség,
-Büntetlen előélet,
-Középfokú képesítés, államháztartási szakon mérlegképes könyvelő,
-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
-6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés, - Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés; gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskola végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés, - pénzügyi ügyintézői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, - önkormányzati pénzügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképes szakmai önéletrajz
- Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Jánosné címzetes főjegyző nyújt, a 22/582-310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSV/1068/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Ügyintéző.
- Elektronikus úton Tóth Jánosné címzetes főjegyző részére a titkarsag@csakvar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Csákvár Város Honlapja - 2015. július 3.
- Csakvár Város Facebookja - 2015. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csakvar.hu honlapon szerezhet.

2015.07.06. Kastélytúra

2015.07.02. Felhívás


Felhívás!
Aratási, betakarítási tüzek megelőzéséreA mezőgazdasági, aratási, betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzmegelőzési szabályok változtak.
A bekövetkezett változások e felhívás mellékleteként részletesen olvashatóak, kérjük ezek figyelembevételét.


MELLÉKLET

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

2015.07.02. HŐSÉGRIASZTÁS

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ az összes tényező számbavétele alapján készített szakmai ajánlására hivatkozva figyelembe véve a megbízott országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

2015. július 4-én 00.00 órától július 8-án 24.00 óráig 3. fokú hőségriasztást adott ki.

Kérem, hogy az említett időszakban település „UV és hőségriadó tervében” foglaltak szerint járjon el. Amennyiben nem rendelkezik ilyennel, úgy az Állami Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv által kiadott ajánlásokban foglaltakat kell figyelembe venni. Fokozott figyelmet kell fordítani a gyermekekre, az időskorúakra, a gondozásra szorulókra, valamint az egyedül élőkre.
A hasznos tudnivalókat és friss információkat a fejer.katasztrofavedelem.hu honlapon közzétesszük.


Vén Norbert tű. alezredes s.k.
kirendeltségvezető
2015.07.02. Vértes-Gerecse akciócsoport projektgyűjtés

Tisztelt Civilek, Vállalkozók, Fejlesztésben Gondolkodók!

A Vértes-Gerecse LEADER akciócsoportnak el kell készítenie a 2014-2020. közötti fejlesztési időszakra a Helyi Fejlesztési Stratégiát, mely alapfeltétele annak, hogy a LEADER források helyben felhasználhatók legyenek.

A LEADER mellett természetesen más fejlesztési források is elérhetőek lesznek a térség számára, jelen levelünk mellékleteként a Vidékfejlesztési Program azon intézkedéseit emeltük ki, melyek az eddigi tapasztalatok alapján érdekelhetik Önöket. Külön készítettünk tájékoztatót a vállalkozások és önkormányzatok, civilek számára, tekintettel a források célcsoportjaira.

Kérjük, hogy amennyiben van olyan projekt ötlete, melyet szívesen jelezne felénk, a projektgyűjtó adatlap kitöltésével tegye meg. Természetesen több adatlapot is kitölthet egy-egy szervezet. Bármilyen projekt ötletet, elképzelést szívesen fogadunk és a jövőben arra törekszünk, hogy ezekhez forrást is tudjunk ajánlani vagy a LEADER-ből, vagy más forrásból.

Visszaküldési határidő:
2015. július 15.

Kérjük Önöket, hogy a kitöltött adatlapokat a munkaszervezet@vercse.hu címre küldjék vissza!

További információ: www.vercse.hu

Projektadatlap
LEADER támogatások
Önkormányzati támogatások
Gazdálkodók, vállalkozók támogatásai

Tisztelettel:
Móricz Beáta
msz vezető
Vértes-Gerecse Közösség
2015.07.02. Kastélytúra

2015.06.30. Tájékoztatás

Tájékoztatás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 93. § (2) bekezdése alapján július 1-je, a KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA munkaszüneti nap, ezért a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Hivatal gánti Kirendeltsége

2015. július 1-jén (szerdán)
ZÁRVA
tart.

Megértésüket köszönjük !

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
2015.06.25. Felhívás

Felhívás Kitüntető címre történő javaslattételi határidőre

A "Csákvár díszpolgára", "Csákvárért Díj", "Csákvár Tiszteletbeli Polgára" címre 2015. július 20-ig tehető javaslat. Csákvár település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Vannak olyan személyiségek, akik a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve nyújtottak, olyanok, akiknek személye vagy tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Csákvár településhez. A kitüntetések, díjak adományozásával az önkormányzat adózni kíván e személyeknek, kifejezve a település elismerését példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért

"Csákvár díszpolgára"
Évente legfeljebb egy élő és egy elhunyt személy részére adományozható "Csákvár díszpolgára" kitüntető cím. "A kitüntető címre javaslatot tehetnek: az önkormányzat tisztségviselői, bizottságai, bármely települési képviselő, a településen működő civil szervezet, egyház, intézmény és magánszemélyek. A díszpolgári címet a település lakossága nevében a képviselő-testület annak az élő, vagy elhunyt magyar, vagy külföldi állampolgárságú személynek adományozza, aki az általános rendelkezésben foglaltak szerint arra érdemes. "

"Csákvárért díj"
"Csákvárért díj" adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal az egészségügy, szociálpolitika, a sport, a kultúra, a művészet, az oktatás, a község fejlesztése, a környezetvédelem és egyéb területen végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a település fejlődésében. Évente legfeljebb két díj adományozható."

"Csákvár Tiszteletbeli Polgára"
"Csákvár Város Tiszteletbeli Polgára" cím annak a nem csákvári, külföldi, vagy magyar állampolgárnak adományozható, aki munkájával jelentős mértékben elősegítette Csákvár és polgárai szellemi és gazdasági fejlődését, gyarapodását. A tiszteletbeli polgári cím erkölcsi elismerés, mely az önkormányzat és a város lakosságának tiszteletét fejezi ki. "Csákvár Tiszteletbeli Polgára" cím évente legfeljebb egy élő vagy elhunyt személynek (posztumusz) adományozható. "

A díjak odaítéléséről a polgármester javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt, átadásukra az augusztus 20-i ünnepségen kerül sor.

Kérjük a lakosságot, hogy kitüntetési javaslataikat határidőben szíveskedjenek megküldeni a hivatal címére!

Tóth Jánosné sk.
címzetes főjegyző
2015.06.22. Diákmunka

D I Á K M U N K A

Kedves Diákok!
A Bicskei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége diákmunkát hirdet 2015. július- augusztus hónapra, a tavalyi évhez hasonlóan. Az idei szezonban szintén van lehetőség 1-1 hónapot dolgozni 6 órában az önkormányzat és intézményeiben. Kérjük, hogy amennyiben szeretnének jelentkezni ezt előzetesen jelezzék az önkormányzatnál az 582-310-es telefonszámon, illetve az érdeklődő diákoknak regisztráltatniuk kell magukat a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán „közvetítést kérő”-ként.
A regisztrációhoz szükséges okmányok:
- Személyi igazolvány
- Lakcím kártya
- Adó kártya
- TAJ kártya
- Érvényes diákigazolvány, vagy iskolalátogatási igazolás
- Végzett (érettségizett) diákok esetén bizonyítvány.
Az alkalmazás feltétele továbbá a betöltött 16. életév.
Az alkalmazásról a diákokat az önkormányzat fogja értesíteni!

Illés Szabolcs
polgármester
2015.06.19. Meghívó képviselő-testületi ülésre

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. június 30-án (kedd) 16 órakor nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2./ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló rendelet megalkotása
3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása
4./ A PAX Bt. tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló kérelme
5./ Önkormányzati ingatlanok értékesítése
6./ Kotló-hegyi buszmegálló létesítése
7./ Külterületi utak karbantartása
8./ Tájékoztató kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet megalkotásának lehetőségéről
9./ Tájékoztató az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről
10./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
11./ Közvilágítási lámpatestek felmérése és pályázat előkészítése közvilágítás korszerűsítésére
12./ Tájékoztató az oktatási és nevelési év eredményeiről
13./ A csákvári 496 helyrajzi számú közterület (Tolbuchin utca) új nevének meghatározása
14./ Teljesítménykövetelmények alapját képező célok 2015. II. félévi célok
15./ A 889/3-891/1 hrsz.-ú ingatlanok megközelíthetősége
16./ Pártoló tagság a Magyar Zarándokút Egyesületben
17./ Esztergom Város csatlakozása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz
18./ Aktuális ügyek
- 155/2015. (IV. 28.) határozat visszavonásáról
- Az óvoda energetikai korszerűsítéséről, járdafelújításról és az iskolai tornaterem felújításról szóló 215/2015. (V. 26.) határozat pontosítása
- Orvosi ügyeleti ellátásról
Zárt ülés
1./ Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

2015.06.18. Múzeumok éjszakája

2015.06.18. Jóga

2015.06.17. Értesítés!

Értesítő

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vadgesztenyefák permetezése a mai napon várható (2015.06.17.) az időjárás függvényében 19-06 óra között.
A permetező szerrel kapcsolatos tudnivalók:
Élelmezési egészségügyi várakozási idő: 10 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
A kijuttatott szer méhekre nem veszélyes, viszont vizekre kifejezetten veszélyes!

Farkas-Bozsik Annamária
2015.06.11. Álláspályázat


A Csákvári Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet
1 fő általános vezető helyettes és
1 fő tagóvoda vezető
magasabb vezetői beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 1 évre – 2015.08.24-2016.08.24-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető munkájának segítése, támogatása, helyettesítése távolléte idejére. Az intézmény és tagintézmény szakszerű, törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VII. 30.) Kormányrendelet - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről – rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, felsőfokú, főiskolai szintű végzettség, óvodapedagógusi szakképzettség, 5 év óvodapedagógusi szakmai tapasztalat,
- Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP, ismeret
- Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntető eljárás hatálya alatt. Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a magbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű együttműködési, kommunikációs, irányítási, tervezési, szervezési képesség. Nagy munkabírás, kitartás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a vezetésre vonatkozó motivációs levél, esetleg program,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához munkatársaink felé.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. augusztus 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Faddi Péterné nyújt a 06-20-444-6992-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8083 Csákvár, Ady E. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2015, valamint a munkakör megnevezését: Általános vezető helyettes, valamint Tagóvoda vezető. vagy
- Elektronikus úton Faddi Péterné részére a mesevarovi@csakvar.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Faddi Péterné, Fejér megye, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 22.

2015.06.11. Álláspályázat


A Csákvári Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet
3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2.
Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az óvodáskorú gyermekek elhivatott gondozása, nevelése, képességei kibontakoztatása.
- Az óvoda cél- és feladatrendszerének minél tökéletesebb magvalósítása.
- Korrekt együttműködés közösségünkkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VII. 30.) Kormányrendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről – rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű 8 pedagógus kompetencia
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, rövid motivációs levél,
- szakképzettséget igazoló okmány fénymásolata,
- büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésének igazolása
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Faddi Péterné nyújt a 06-20-444-6992-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8083 Csákvár, Ady E. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2015, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus vagy
- Elektronikus úton Faddi Péterné részére a mesevarovi@csakvar.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Csákvár Város honlapja
- Csákvár TV képújság

2015.06.12. Kastélytúra

2015.06.11. Pályázat


A pályázati adatlap IDE KATTINTVA letölthető!

2015.06.11. Riasztás

Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtök déltől hétfő éjfélig.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban egyre melegebb léghullámok érkeznek Magyarország fölé, az előrejelzés szerint a legnagyobb hőség vasárnap várható, ekkor 25-28 Celsius-fok közötti középhőmérséklet valószínű, Az ÁNTSZ arra figyelmeztet, hogy a nagy hőség bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok, például a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.

Illés Szabolcs
polgármester

A főbb üzenetek a lakosság részére:

•Kerüljük a meleget - Hűtse lakását !
•Fontos a szobahőmérséklet mérése!!
•Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Kapcsolja ki a nem fontos elektromos készülékeket (még a világítást is). Ha van légkondicionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot.
•Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 oC közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli.- nem javasolt a túlzott légkondicionálás.
•A ventillátort csak rövid ideig lehet használni, mivel kiszárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás! - Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen! Biztosítva van-e a hűtött helyek elérhetősége? Csak ennek megléte esetén ajánlható!
•Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb órákban
• A következő nyárra gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását („hideg” festék, párologtató, zöld növények).
• Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást! Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben - Időseknél növelheti az elesés veszélyét
•Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben!
•Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget
•Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol és magas cukortartalmú italokat!
•Fontos a sópótlásra való figyelmeztetés! Vízmérgezés veszélye! A koffein vízhajtó hatására is fel kell hívni a figyelmet
•Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt ! A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására !
•Ellenőrizze testhőmérsékletét!
•Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok felett hőguta! 40 fok felett életveszélyes állapot!
•Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten
•Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra!
•Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal keresse fel orvosát!
•Tájékozódjon az igénybe vehető segítségekről!
2015.06.09. Nyertes pályázat

Csákvár Város Önkormányzata részére az emberi erőforrások minisztere 1.049.400,-Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg "Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása" jogcímen. A támogatásból 45, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) biztosított a 2015. június 16-augusztus 28-ig terjedő időszakban. A térítési díj támogatás által nem fedezett részét Kiss László vállalkozó adományként nyújtja.
2015.06.09. Felhívás

2015.június 10-től biztosítással kapcsolatos kérdésekkel, a Groupama Garancia Biztosító helyi képviselőjeként Schvanner Ildikó áll a lakosság rendelkezésére a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban minden szerdán 15:30-17:30-ig.
Telefonszám: 06-30-637-5690.
2015.06.05. Felhívás

Tisztelt Lakosok!

Ma reggel sajnálattal vettük észre, hogy a Hivatal ablakából az éjszaka folyamán valaki eltulajdonított egy láda muskátlit! Mivel a térfigyelő rendszer működik a Hivatal épületénél is, így lehetőség volt rá, hogy az elkövetőt beazonosítsuk! Az önkormányzat nem szeretne élni a feljelentés lehetőségével, így arra kérjük az elkövetőt, hogy szíveskedjen visszahozni azt, ami nem az övé. Amennyiben ez nem történik meg kénytelenek leszünk a rendőrségi utat választani!

Csákvár Város Önkormányzata
2015.06.05. EON Felhívás

Tisztelt Önkormányzat!

A szolgáltatási területünkön rendszeresen előfordult az elmúlt években, hogy üres telken található, inaktív gázcsonkot fűkaszálás közben elvágták a lakosok, vagy az önkormányzatok megbízásából dolgozó vállalkozók, aminek következtében gázömlés, veszélyhelyzet keletkezett.

Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek a lakosokat és a vállalkozóikat tájékoztatni arról, hogy kellő körültekintéssel végezzék a fűnyírást, amellyel elkerülhetővé válik a balesetveszély kialakulása.
Az üres telkek fűnyírása előtt azoknak a bejárását, a gázfelállások előzetes megjelölését javasoljuk.

A fentieken kívül felhívjuk szíves figyelmüket, hogy közterületen történő fatelepítés esetén előzetes egyeztetést kérünk Társaságunkkal mind az Önök, mind pedig a lakosok részéről. Erre azért van szükség, mert a gerinc- és leágazó vezetékek 2-2 méteres védő övezetén belül fás szárú növényeket nem lehet telepíteni, melyet a 49/1993. évi bányászatról szóló törvény Vhr. 19/A bekezdése ír elő.

Köszönjük a megértésüket és számítunk az együttműködésükre!

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2015.06.04. Tájékoztató

Tájékoztatjuk Csákvár lakosságát, hogy az E-ON a villanyvezetékek közelében lévő fák előírás szerinti gallyazását településünkön június 8-tól kezdi meg. A levágott gallyak elvihetők akár tüzelés akár komposztálás céljából. A megmaradt ágak elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
2015.06.03. Gyereknap

2015.06.03. Civil kerekasztal

A Floriana Könyvtár és Csákvár Város Képviselőtestületének Humán Erőforrás Bizottsága kezdeményezi a CIVIL KEREKASZTAL megalakulását Csákváron.

A fórum célja városunk önkormányzati rendezvényei, intézményei és civil szervezetei programjainak összehangolása, propagálása, a megvalósításukban az erőforrásaink optimális kihasználása, koordinálása.
Legfontosabb feladata a település rendezvényeinek eseménynaptárba foglalása, annak folyamatos karban tartása, aktualizálása. Tervezzük a már megvalósult rendezvények tapasztalatainak a megbeszélését. A jövőbeli programok sikeres megvalósítása érdekében számítunk a város közéletében egykor és jelenleg is szerepet vállalók véleményére.
Szándékunkban áll egy aktív, önkéntes segítőkből álló csapat létrehozása, akik szívesen tesznek a közösségért, városunkért, és ötleteikkel, munkájukkal hozzá kívánnak és tudnak járulni a város kulturális és közéletének fellendítéséhez, eseményeinek sikeres megvalósításához.

Az alakuló ülés 2015. június 4-én (csütörtök) 17 órakor lesz a Floriana Könyvtárban.

Várunk mindenkit - fiatalokat, időseket, családokat, közösségeket -, akiknek fontos, hogy városunkban eseménydús, pezsgő élet legyen!

Tisztelettel:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
könyvtárvezető
2015.06.01. Kerékpár regisztráció

2015.05.29. Orvosi rendelés

TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. június 1-jétől munkába áll dr. Hashim Mohammed Sayed, Csákvár I. körzet háziorvosa.
A háziorvosi és házi-gyermekorvosi rendelési időpontok az oldal bal oldali oszlopában,
illetve IDE KATTINTVA olvashatók!

CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015.05.27. Hősök Napja

2015.05.26. Futball!

2015.05.26. Véradás

2015.05.20. Ifjúsági tűzoltóink Móron

2015.május 16-án megrendezésre került a kistérségi kismotorfecskendő (800l/perc) tűzoltó verseny ahol a csákvári Általános Iskola diákjaiból összeállított ifi csapat a 48 csapatból 11 kategórián belüliből 6.helyezést ért el. A gyerekek az első versenyükön vehettek részt a hétvégén a szülők és a nagyobb tűzoltók támogatásával. Jövőre cél a dobogó valamelyik foka.
Felső képen balról jobbra: Tóth Tamás,Boncz Balázs,Halász István,Babai Martina, Vitai Dávid első sor balról jobbra:Zsolnai Martin, Orosz Norbert
Alsó képen balról jobbra : Zsolnai Martin,Tóth Tamás,Orosz Norbert,Babai Martina, Szabó Erika, Halász István,Vitai Dávid,Boncz Balázs

2015.05.19. Előadás új helyszínen!

2015.05.18. Pályázat


A csákvári Esterházy Móric Általános Iskola részt vesz a Let's Colour Magyarország festékpályázatán.

"Iskolánk alsós tanulói külön udvaron tudnak játszani, melyen foci pálya, kosárpalánk, mászóka és homokozó is található.Két pályázatból és a szülők segítségével sikerült befüvesítenünk egy részét, így a gyerekek szép, kultúrált udvaron tölthetik az óraközi szüneteket és a szabadidős programokat.A pályázaton elnyerhető festékkel a foci pályát határoló falat szeretnénk szebbé tenni!Már régóta elterveztük, hogy minden alsós osztály kap egy szakaszt, melyet a tanítók felrajzolnának, majd a gyerekek és a szülők közösen kifestenének! Így kb. 200 gyermek és a csatlakozó szülők, pedagógusok varázsolnák szín(es)térré a falat!A szürke, szomorú fal helyett egy vidám, színes mosolygó iskola udvarunk lehetne!"
A következő oldalon lehet szavazni, regisztráció után:
http://www.letscolour.hu/apps/208-szin-es-ter

Kérjük, minél többen segítsék szavazatukkal az iskola pályázatát!
2015.05.15. Meghívó képviselő-testületi ülésre

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. május 26-án (kedd) 16 órakor nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, tájékoztató a rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek tevékenységéről
3./ Az önkormányzat vagyonáról a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (IV. 01.) önkormányzati rendeletének módosítása
4./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet elfogadásáról
5./ Csákvár Város közigazgatási területén lévő háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról
6./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
7./ Beszámoló az építési pont 2014. évi feladatairól
8./ Beszámoló a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről
9./Tájékoztató a Mentőszervezet 2014. évi munkájáról
10./ Közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadása az orvosi rendelő felújításához
11./ Fejérvíz Gördülő Fejlesztési Terv
12./ Buszmegállók felújításáról
13./ Az önkormányzati utak karbantartásának lehetőségei, költségei
14./ Szent Vince utcában parkolás és vízelvezetés
15./A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Ady utcai épületének bejárati ajtó cseréje
16./ Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános iskola selejtezési kérelme
17./ Beszámoló az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások állapotáról
18./ Csákvári-Bodméri Hírmondó formai és tartalmi megújulása
19./ A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség átmeneti tagdíjemelése
20./ Tulajdonosi hozzájárulás a META PREVENT Kft. telephelyének bejegyzéséhez
21./ Tolbuchin utca átnevezéséről
22./ Aktuális ügyek

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

2015.05.13. Figyelmeztetés!

FIGYELMEZTETÉS!


Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2015.05.13. szerda éjfélig

Szerda délutántól nyugat felől heves zivatartevékenységre lehet számítani.

Délután először az Alpokalján várható zivatar. A nyugatról kelet felé áthelyeződő zivatarok este már a Dunántúl többi részére is átterjednek. Az Alpokalja mellett kiemelten a Dunántúl középső térségében valószínű több helyen zivatar. Heves kísérőjelenségek jó eséllyel előfordulhatnak, 80-100 km/h-t meghaladó szélrohamok, nagy méretű jég és lokálisan rövid idő alatt 30-50 mm csapadék valószínű helyenként. A zivatarok várhatóan késő este érik el a Duna vonalát, így éjfél körül már az Alföldön is előfordulhat intenzív zivatar.


2015.05.12. Telefonkönyv!

Tájékoztatás!

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal telefonos menürendszere megváltozott!
Telefonközpont szolgáltatás menüje
IDE KATTINTVA elérhető!

CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015.04.28. Orvosi rendelési idők

TÁJÉKOZTATÓ


A csákvári háziorvosi és házi-gyermekorvosi rendelési időpontok:
Nap/KörzetCsákvár - Vértesacsa
I. körzet (óra)
Csákvár - Bodmér
II. körzet (óra)
Csákvár - Gánt
III. körzet (óra)
Gyermekorvos (óra)
Hétfő13.00 - 16.0014.00 - 17.0007.00 - 10.0008.00-11 .00
Kedd13.00 - 16.0008.00 - 10.3007.00 - 8.30
16.15 - 18.15
12.00-14.00
Szerda08.00 - 11.0013.00 - 17.0007.00 - 10.0015.00-17 .00
Csütörtök10.15 - 13.1508.00 - 10.3007.00 - 8.30
16.15 - 18.15
09.00-11.00
Péntekpáros hét: 08.00 - 11.00
páratlan hét: 13.00-16.00
08.00 - 11.0007.00 - 10.0008.00-10.00


2015.05.06. Társadalmi véleményeztetés

Tisztelt Lakosság!

Társadalmi véleményeztetésre bocsátott rendelet-tervezet: az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről IDE KATTINTVA letölthető!

Társadalmi véleményeztetésre bocsátás időtartama: 2015. május 7-től 2015. május 20-ig
Kifüggesztve: 2015. május 6., kifüggesztés levéve: 2015. május 21.
Írásos véleményt a jegyzo@csakvar.hu e-mail címre, vagy postán a Csákvár Szabadság tér 9. sz. posta címre kérjük továbbítani.

Tóth Jánosné sk.
címzetes főjegyző
2015.05.04. Gyermekorvosi rendelési idő változása!


2015.04.28. Képviselői fogadóórák

TÁJÉKOZTATÓ


A település egészéért vállalt felelősségen felül, a lakosokkal kialakítandó közvetlenebb kapcsolat kialakítása, ügyük hatékonyabb képviselete érdekében a Képviselő-testület 130/2015. (III. 30.) határozatával nyolc településrészt alakított ki. A településrészekhez kapcsolódó képviselők és fogadóórák, valamint a településrészek térképi vázlata az alábbiakban található meg:
Településrész számaKépviselő neveFogadóóra időpontjaFogadóóra Helye
Illés Szabolcsminden szerdán 8-16 óráig Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda
1.dr. Rankl Erzsébetminden hónap 1. kedd 16:30-tól Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
2.Katonáné dr. Venguszt Beatrixminden hónap 1. szerda 16:30-17:30-igEsterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola; nyáron: Jókai u. 7.
3.Zolnai Sándorminden hónap 3. szerda 15-16-igCsákvári Közös Önkormányzati Hivatal emeleti kistárgyaló
4.dr. Szeredi Péterminden hónap 4. szerda 16-19-igCsákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
5.Fehér Imreminden hónap 4. csütörtökCsákvári Közös Önkormányzati Hivatal emeleti kistárgyaló
6.Mészáros Tamásminden hónap 1. kedd 15-17-igCsákvári Közös Önkormányzati Hivatal emeleti kistárgyaló
7.Knausz Imreminden hónap 2. szerda 16-17-igCsákvári Közös Önkormányzati Hivatal emeleti kistárgyaló
8.Csutáné dr. Hámori Anikóminden hónap 4. kedd 14:30-15:30-ig Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal emeleti kistárgyaló

A településrészeket tartalmazó térkép IDE KATTINTVA látható!

Illés Szabolcs
polgármester

2015.04.27. Fuss, hogy léphessen!


Az érintett útszakaszon szakaszos útlezárásra kell számítani 2015. május 9-én 14 és 16 óra között!
A Szent Mihály tér 2015. május 8-án 20 óra és május 9-én 20 óra között LE LESZ ZÁRVA! (rendezvényközpont)

2015.04.26. RIASZTÁS!

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat Fejér megye területére az alábbi figyelmeztető előrejelzést adta ki holnap (április 28.) éjfélig:

Legmagasabb veszélyességi fokozat (1-3): 2. (NARANCS)

Széllökés, 2. fokozat (NARANCS): A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t Fejér megye területén.

Az aktuális veszélyjelzések folyamatosan nyomon követhetők az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján, a www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/ oldalon.

Kérem, fokozottan ügyeljenek testi épségükre és vagyontárgyaik biztonságára!

Illés Szabolcs
polgármester

2015.04.24. Városszépítési nap április 18-án


A barátságtalan hűvös, szeles időjárás ellenére nagyon sokan gyülekeztek az Önkormányzat felhívására a megadott helyszíneken, hogy részt vegyenek idén is a városszépítési munkálatokban. A szorgos kezek munkája nyomán eltűntek a lehullott gallyak, és falevelek a kastély parkban, valamint új sóderréteget kapott a parkoló is, megtisztultak az árkok az Úttörő téren, eltűnt a szemét a játszóterekről. Facsemetéket, sövényt és tiszafát ültettek az önkéntes segítők a Szabadság téri kis parkba, valamint a Gondozási Központ és Idősek Otthona udvarában parkoló kialakítására került sor.

Eltűntek a tél nyomai, a szemét is a terekről, és hamarosan színes virágok kerülnek a virágtartókba az oszlopokra és a polgármesteri hivatal előtt kialakított három virágágyásba is.
Köszönet az összefogásért, a Plant-Orient 2002. Kft. Csákvári Kertészetének a felajánlásért, és mindenki munkájáért, hogy városunk megszépülhetett az itt lakók és a hozzánk látogatók örömére.

Illés Szabolcs
polgármester

2015.04.20. Pályázati lehetőségek

Fórum a pályázati lehetőségekről

Csákvár Város Önkormányzata és a Vár- Kör Consulting Kft. közös fórumot szervez a településünkön élő vállalkozások részére. A fórum célja, hogy az Önkormányzattal szerződéses és partneri viszonyban álló szervezet segítségével a helyi vállalkozások megismerjék a pályázati lehetőségeket és választ kapjanak a pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikre.
A fórum időpontja: 2015. 04.27. 17 óra
A fórum helyszíne: Csákvár Város Önkormányzata, Házasságkötő terem
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.


Illés Szabolcs
polgármester
2015.04.17. Meghívó képviselő-testületi ülésre

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 28-án (kedd) 16 órakor nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


Napirendi pontok:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Az önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programjának jóváhagyása
3./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosítása
4./ A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
5./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet megalkotása
6./ Szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálata
7./ A 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtása
8./ Az ÁSZ intézkedési terv végrehajtása
9./ Tájékoztató a Mentőszervezet 2014. évi munkájáról
10./ Folyékony hulladékszállítási adatszolgáltatásról
11./ 12/2 hrsz.-ú „Ébner-ház” helyi védettség alá helyezése
12./ 889/3 és 891/1 hrsz.-ú ingatlanok megközelítéséhez út kialakítása
13./ 1041, 1042, 1043 hrsz-ú ingatlanok felajánlása
14./ Csákvár 704 hrsz.-ú ingatlanon üzletbővítés
15./ Buszmegálló létesítése a Kotló-hegyben
16./ A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetése
17./ Az önkormányzat állásfoglalása az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartásáról
18./ Esélyegyenlőségi terv
19./ Mikrobusz beszerzése pályázati forrásból
20./ Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadásáról
21./ Gondozási Központ és Idősek Otthona tetőszerkezetének felújítása és új bútorok beszerzése pályázati forrásból
22./ Pályázatok benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása elnevezésű felhívásra
23./ Pályázatok benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz
24./ Az egészségház működési költségeinek megosztása
25./ A gyermekorvosi rendelési idő módosítása
26./ Aktuális ügyek

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

2015.04.17. Pályázati felhívás


Az ajánlati felhívás IDE KATTINTVA letölthető!

2015.04.16. Óvodai beíratás


2015.04.16. Börze


2015.04.14. Lomtalanítás 2015


2015.04.14. Városszépítési nap


2015.04.08. Óvodakostolgató


2015.04.08. Bölcsődekostolgató


2015.04.03. Húsvéti köszöntőÁldott húsvéti ünnepeket kívánok minden csákvári lakosnak!

Illés Szabolcs
Polgármester

2015.04.02. Könyvtári program


2015.04.02. Álláslehetőség

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Önkormányzati és Társulási Irodavezető
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó testületek döntéseinek előkészítésében és a döntések végrehajtásában való közreműködés, az irodavezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásról szóló Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012 (XII.18.) önkormányzati rendelete, valamint a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal béren kívüli juttatások (Cafetéria) szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Igazgatásszervezői képesítés vagy jogi képesítés
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázatnál előnyt jelent:
- Közigazgatásban szerzett tapasztalat (1-3 év)
- Önkormányzatnál szerzett tapasztalat (1-3 év)
- Vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2014. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, közigazgatási gyakorlatot igazoló okiratok másolata
- 90 napnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása, vagy az igénylésről szóló bizonylat másolatának csatolása
- Nyilatkozat, hogy a pályázat tartalmát, illetve a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2015. május 04.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. április 25.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Jánosné címzetes főjegyző nyújt, a 22/582-310 –es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8083 Csákvár Szabadság tér 9.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Önkormányzati és Társulási Irodavezető
-Elektronikus úton a titkarsag@csakvar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 munkanapon belül tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2015. április 28.

2015.04.02. Bírósági ülnökök választása


Magyarország Köztársasági Elnöke 2015. március 7. és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra kitűzte a bíróságok ülnökeinek megválasztását.
A bírósági ülnökök 2015. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:
A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) szabályozza. Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.
Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Bicskei Járásbíróságra lehet.
Az ülnököket a Bicskei Járásbíróságra Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg.
Jelöltet állíthatnak:
-a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok,
-a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek, a pártok kivételével,
-a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei.
A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!
A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok Bicskei Polgármesteri Hivatal (2060 Bicske, Hősök tere 4.) Jegyzői Titkárságán, valamint Ügyfélszolgálatán beszerezhetők, illetve letölthetők a www. bicske.hu honlapról.
A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2015. április 17. napján (pénteken) 14.00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán leadni.
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, vagy letölthető a www.bicske.hu honlapról.
Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben további információk kérhetők a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán személyesen vagy telefonon (2060, Bicske, Hősök tere 4. Tel: 22/566-500.).

A teljes hirdetmény a szükséges mellékletekkel IDE KATTINTVA letölthető!

Pálffy Károly
polgármester
2015.04.01. Városszépítési nap2015.04.01. Tájékoztatás

Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy a 2014. évi iparűzési adó bevallás határideje 2015. június 1. napja.

Amennyiben a vállalkozónak adófizetési kötelezettsége keletkezik, azt szintén 2015. június 1-ig kell megfizetnie Csákvár Város Önkormányzata 11736020-15727055-03540000 számú számlaszámára.

A nyomtatványok a csakvar.hu honlapról letölthetők az ÜGYINTÉZÉS/ LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK / ADÓHATÓSÁG NYOMTATVÁNYAI menüpontnál, vagy személyesen kérhetők a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) ügyfélszolgálatán.

Bodmér, Vértesboglár, Gánt települések iparűzési adó számlaszámai az ÜGYINTÉZÉS/ INFORMÁCIÓ menüpontban találhatóak meg.

Tájékoztatásul az iparűzési adó mértékek a következők:

Csákvár: 1,8 %
Bodmér: 1,7 %
Vértesboglár 1,9 %
Gánt 2,0 %

Felhívjuk a figyelmet az iparűzési adó bevallás és –befizetés határidőre történő pontos teljesítésére, mert annak elmulasztása min. 50.000 Ft-os mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

Kérjük, hogy a fenti határidőt szíveskedjenek betartani!

ADÓIRODA
tel: 582-310/132 mellék

2015.04.01. Fórum

Tisztelt Csákvári Gazdálkodók!

A Települési Agárgazdasági Bizottság nyílt fórumot tart elsősorban helyi gazdálkodók részére.
Téma:
-bizottság eddigi működése
-ötletek,vélemények a bizottság működésével kapcsolatban

Időpont: 2015 április 13.(hétfő) 18 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem

Puszta Rita
falugazdász

2015.03.31. Figyelmeztetés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az alábbi figyelmeztető előrejelzést adta ki:
Kedden a délelőtt második felétől a délnyugati szelet az északi megyékben helyenként viharos (60-70 km/h) széllökések kísérik. A késő esti órákban északnyugat felől markáns hidegfront érkezik, hatására az északnyugatira forduló szél az ország északi és középső részén viharossá (65-85 km/h) fokozódik. A Kisalföld északnyugati tájain, a Dunántúli-középhegység és a főváros térségében egy-egy 90-100 km/h körüli széllökés is előfordulhat. A hidegfront mentén néhol zivatar is kialakulhat jégdara, illetve intenzív csapadék kíséretében.


Illés Szabolcs
Polgármester

2015.03.30. Szelektív hulladékgyűjtés


Szelektív hulladékszállítás időpontváltozás!!!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hónap első hétfőjén esedékes szelektív hulladékszállítás időpontja a húsvéti ünnepek miatt 2015.április 13. napjára módosult. Kérjük Önöket, hogy a zsákokat 13-án a kora reggeli órákban a megszokott módon tegyék ki a portájuk elé!

Köszönettel:

Farkas-Bozsik Annamária
Ingatlanvagyon-és városgazdálkodási menedzser

2015.03.30. Bemutatkozási lehetőségCSÁKVÁR BEMUTATKOZÁSI LEHETŐSÉGE A BICSKEI NAPOK KERETÉBEN

A bicskei Petőfi Művelődési Központ, valamint Bicske város idén is megrendezi a hagyományos

BICSKEI NAPOK

kulturális rendezvénysorozatot, 2015. május 14-17. között.

Idén egy teljesen új, hagyományteremtő, térségi találkozóval szeretnék színesíteni a programot, melyre Csákvár városa is meghívást, és bemutatkozási lehetőséget kapott.

2015. május 16-án reggel kezdődik a „Hagyományos ízek, ízes hagyományok” fesztivál, amelynek keretében bemutatkozhatnak hagyományőrző csoportok, kézművesek, fazekasok, turisztikával, vendégfogadással foglalkozó vállalkozók, néptánccsoportok, kézműves terméket előállítók, akik helypénz fizetése nélkül árusíthatják portékáikat.

Csákvár részére rendelkezésre fog állni egy kb. 1,5 m2 asztalfelületű stand, ahol a településmarketing anyagok mellett kiállíthatók a helyi vállalkozások, turisztikai látványosságok és szolgáltatók szóróanyagai, valamint a helyi termékek is.

A program részét képezi egy települési főzőverseny is, melyre szintén várják a csákvári érdeklődők jelentkezését. A főzőversenyre a települések csapatokat nevezhetnek, a településre jellemző étel készítésével. (5 kg sertéshúst, egy sátrat és egy sörpad garnitúrát biztosítanak. Fűszerekről és a főzés, valamint a kínálás egyéb kellékeiről a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk.)

A részvételre regisztrációs lap kitöltésével lehet jelentkezni - 2015. április 10-ig - , amely a Floriana Könyvtárban rendelkezésre áll. További információval szintén a könyvtárban állok az érdeklődők rendelkezésére.

Veszelovszkyné Varsányi Margit
Tel.: 06-20-547-9611

2015.03.20. Meghívó képviselő-testületi ülésre

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. március 30-án (hétfő) 16 órakor nyilvános ülést tart.

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


Napirendi pontok:

01./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
02./ Az önkormányzat 2015 – 2019. évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása
03./ Gyermek- és szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata
04./ Felmérés az önkormányzati és állami utak állapotáról
05./ Civil szervezetek támogatása
06./ Egyházakkal kötendő Megállapodás
07./ Dr. Wiesler Ferenc rendelőbérleti szerződése
08./ Ivóvíz és szennyvíz víziközmű rendszerek vagyon értékelése
09./ Városszépítő Napról
10./ Gallyazás belterületi út csatlakozásnál
11./ Kálvária utcai játszótér kialakítási lehetőségei
12./ Eladásra javasolt és helyi korlátozással érintett ingatlanok áttekintése
13./ Külterületi ingatlanok felajánlásáról
14./ Településrészi képviselet kialakítása
15./ Vételi ajánlat a 0177/4 hrsz-ú ingatlanra
16./ A vértesboglári Boglár Lovas Egyesület támogatási kérelme
17./ Nagyhegyen vízvezeték engedélyezésében önkormányzati közreműködés kérése
18./ Külterületi utak „örökbefogadása”
19./ Pályázatíróval kötendő keretszerződés
20./ Szociálpolitikai Kerekasztal működtetéséről
21./ Út területének felajánlásáról
22./ Önkiszolgáló autómosó építése
23./ Aktuális ügyek
24./ Zárt ülés
01./ Lakásbérleti kérelmekről

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Illés Szabolcs
polgármester

2015.03.19. Buszmegálló


Tisztelt Lakosság!

Csákvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hozott - 67/2015. (II.12.) - a Csákvár, Kossuth utca végén található buszvárók felújítására. Az elkészült 5 db tanulmánytervet megismerte és társadalmi véleményezésre bocsátja. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy véleményüket 2015. április 30-ig az epites@csakvar.hu e-mail címre, vagy postán a Csákvár Szabadság tér 9. sz. címre kérjük továbbítani.

A tervek az alábbi linkekre kattintva megtekinthetők:

1. terv Becsült költség:610.000 Ft
2. terv Becsült költség:610.000 Ft
3. terv Becsült költség:610.000 Ft
4. terv Becsült költség:610.000 Ft
5. terv Becsült költség:730.000 Ft

Illés Szabolcs
polgármester

2015.03.16. Ünnepség


Március 15-i ünnepség Csákváron

2015. március 14-én, szombaton ünnepeltük városunkban az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóját.

Az óvodások pénteken maguk készítette zászlókkal és virágokkal díszítették fel az Emlékművet és a környékét. A Honismereti szakkör tagjai Kunstár Béla tanár úr vezetésével megkoszorúzták a csákvári temetőben nyugvó, az 1848/49-es Forradalom- és Szabadságharcban elesett honvédek sírját.

Megtisztelte ünnepségünket Soltész Miklós úr, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr, dr. Kulcsár Krisztina, a Bicskei Járási Hivatal vezető-helyettese, dr. Petrin László úr, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Balázs Sándor rendőr alezredes úr, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetője, a Vértesi Erdő Zrt. Csákvári igazgatóságának képviseletében Tamás Antal úr, a társult önkormányzatok polgármesterei, Csákvár Város Önkormányzatának képviselői, Tóth Jánosné címzetes főjegyző, a történelmi egyházak, pártok, civil szervezetek képviselői.

Illés Szabolcs polgármester úr köszöntő szavai után ünnepi beszédet mondott Soltész Miklós államtitkár úr.
Az ünnepi műsort hagyományosan az Esterházy Móric Általános Iskola 5. évfolyamának tanulói adták. A műsort Körössényi János: A mécsvilág meg a toronyóra c. meséje alapján Buncsák Istvánné és Takácsné Járosi Zsuzsanna osztályfőnökök állították színpadra és tanították be Szakálné Dornyi Erzsébet tanárnő segítségével. Közreműködött a Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Csákvári Tagintézményének néptánc-csoportja. A néptáncosokat Cserta Gábor tanár úr készítette fel. A termet és a színpadot Pállné Klupács Ibolya és Kiss Sándor vezetésével az iskola pedagógusai varázsolták ünnepivé.

Március 15-e alkalmából Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete „Csákvárért Oklevél” kitüntető címek adományozásáról határozott. Kitüntetésben részesült, díszoklevelet vehetett át az ünnepségen Nagy Sándor, a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület és Viszló Levente.

A hagyományoknak megfelelően a megemlékezés az Emlékműnél ért véget a koszorúzással és az emlékezés virágainak elhelyezésével. Lovas díszőrséget álltak a Csákvári Lovasbarátok Egyesületének lovasai.

2015.03.16. Látogatás


Miniszterelnöki biztosi látogatás Csákváron. 2015. március 11-én Héjj Dávid miniszterelnöki biztos és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő tett látogatást a csákvári polgármesteri hivatalban. A látogatás apropóját az adta, hogy a csákvári önkormányzat számlavezető bankja a Buda Cash botrányban érintett Budai Regionális Bank volt. Csákvár Város Önkormányzatának 41.852.322 Ft-ja, intézményeinek 2.696.255.Ft-ja a Csákvári Önkormányzati Társulásnak 1.439.779 Ft-ja ragadt a bankban. A sajnálatos esemény a város számára nem okozott likviditási problémát, mert a munkabéreket, segélyeket és a közfoglalkoztatottak bérét a Magyar Államkincstár közvetlenül az érintettek számlájára utalta illetve a posta kézbesítette. A helyi vállalkozások pedig ismét lojalitásukról tettek tanúbizonyságot az önkormányzat felé azzal, hogy előre fizették az esedékes helyi adókat. Az önkormányzat számláján lévő pénzből 30.000.000 Ft címzett állami támogatás volt, amit a kormány rendkívüli kormányzati támogatás formájában még 2014 decemberében ítélt meg a város számára és a helyi egészségügyi intézmény felújítására lett volna fordítva. Héjj Dávid a kormány támogatásáról biztosította Illés Szabolcs polgármestert és elmondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a település minél hamarabb hozzájusson a pénzéhez.

2015.03.16. Pályázati felhívás

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Csákvár településközpontjának kisvárosias jellegű, hosszabb távon, több ütemben megvalósítható megtervezésére építész, tájépítész, településmérnök egyetemi, főiskolai, PSD hallgatók részére. A településközpont érintett területe mintegy 4 ha.
A meglévő területi struktúra:
- Autóbusz pályaudvar
- Intézményi épületek (önkormányzati hivatal, általános iskola, óvoda, templom)
- Szolgáltató épületek (élelmiszer boltok, vendéglátó egységek, egyéb szolgáltatók épületei)
- Lakóépületek
- Közutak (járdák, parkolók)
- Park, zöldterületek
A pályázatnak a településközpont látványtervét és/vagy makettjét kell tartalmaznia. A pályázati munka elkészítéséhez szükséges adatok (rendezési terv, település története, helyi értékvédelem alatt álló ingatlanok, helyi építészet bemutatása) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban megismerhetők.
A pályázati munka beadási határideje: 2015.szeptember 30.
A bíráló bizottság által legjobbnak ítélt pályázatot az Önkormányzat 100.000,- Ft díjazással jutalmazza.
A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Szeredi Péter önkormányzati képviselőtől (06304661588) kérhető.
A pályázati felhívás a regisztrációs lappal együtt IDE KATTINTVA letölthető!

2015.03.09. Tájékoztatás

Tájékoztatás

Tavasziasra fordult az idő, sokan szorgoskodnak a kertekben. Ezért szeretném felhívni a figyelmet az úgynevezett avarégetéssel kapcsolatos szabályokra, amelyeket a közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletünk tartalmaz. A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben a komposztálás nem lehetséges, a Deponia rendszeresen elszállítja. (A legközelebbi elszállítási időpontról rövidesen tájékoztatást adunk!)
A megfelelően előkészített, száraz kerti hulladék és avar csak abban az esetben égethető, ha eltávolítása, hasznosítása más módon nem lehetséges, az emberi egészségre legkevésbé károsító módon, a vagyon és személyi biztonság figyelembevételével. Száraz kerti hulladékot, avart égetni kizárólag minden hét szerdai napján 8:00-20:00 óráig valamint szombati napján 8:00-12:00 óráig lehet.
A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A kerti hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani. A tüzelés színhelyén tűzoltásra alkalmas kéziszerszámot és oltóvizet kell készenlétben tartani. Szeles időben tüzet gyújtani nem szabad.
A polgármester indokolt esetben a kerti hulladék égetésére részlegesen vagy az egész városra kiterjedően tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. Ilyen esetben értesítjük a tisztelt lakosságot.
Kérem, hogy környezetünk, saját egészségünk, nyugalmunk érdekében tartsuk be és környezetünkkel is tartassuk be a fenti szabályokat!

Illés Szabolcs
polgármester

2015.03.09. Gyászmise2015.03.06. Köszöntő2015.03.06. Új támogatási rendszer

Tájékoztató a szociális támogatásokról

A szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakult. Megváltoztak a központi ellátások és jelentősen kibővültek az önkormányzati települési támogatások. Az alábbi táblázatok (jelentősen leegyszerűsítve!) az új támogatásokat foglalják rendszerbe.


A képre kattintva a táblázatok teljes méretben megtekinthetőek!

Munkatársaink a csákvári önkormányzati hivatalban munkaidőben minden érdeklődő vagy kérelmező rendelkezésére állnak!

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

2015.03.06. Meghívó2015.03.04. Felhívás


Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy március 2-tól számlanyitási lehetőség van a postán is.

Nyitható bankszámla típusok:
 • Lakossági Bankszámla
 • Nyugdíjas Bankszámla


 • Bővebb felvilágosítást Csákvár postán személyesen tudnak adni, illetve szándékukat jelezhetik a kézbesítőknél, vagy a 06-22-354-309-es telefonszámon.

  Illés Szabolcs
  Polgármester

  2015.03.03. Felhívás

  Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fejérvíz Zrt. a településen lévő tűzcsapok átmosását végzi, ezért átmenetileg a tűzcsapok környékén vízátfolyásokra kell számítani.
  Megértésüket ezúton is köszönjük!

  Illés Szabolcs
  Polgármester

  2015.03.03. Kiállítás  2015.02.26. Gyász!


  Esterházy Mónika grófnő 1928-2015


  87 éves korában Bécsben elhunyt Esterházy Mónika, gróf Esterházy Móric egykori miniszterelnök leánya. Csákváron született 1928-ban. Küzdelmes élete volt. Édesapja a múlt század harmincas éveitől szemben állt az egyre erősödő német-fasiszta orientációval, amelyért végül koncentrációs táborba is került.
  A kiskunfélegyházi Konstantinumban végezte középiskoláit, a háború után 1948-ban érettségizett. Ekkoriban édesanyjával Majkon lakott és fuvarozásból éltek. A történelem sajátossága, hogy Esterházy Móricot 1951-ben is kitelepítették családjával Hortra. Leánya "demokrácia elleni magatartás" miatt a kistarcsai internálótáborba került három évre. 1956-ban családjával Bécsbe távozott, ahol mivel német, angol és francia nyelven beszélt, nyugdíjba vonulásáig idegen nyelvű levelezőként dolgozott. Lánya pszichológus.
  Esterházy Mónika a rendszerváltást követően a katolikus egyházon keresztül vette fel a kapcsolatot ismét Csákvárral. Karácsony előtt mindig pénzadományt küldött a plébánosnak, hogy a szegényeket támogassák belőle. Többször járt Csákváron, jó kapcsolatot alakított ki az egykori kastélyukban működő kórházzal, a település vezetőivel. Büszke volt intézményeinkre. 2007-ben jelen volt azon az ünnepségen, amelyen a csákvári általános iskola felvette Esterházy Móric nevét.
  Emlékét kegyelettel megőrizzük.

  Csákvár Város Önkormányzata

  2015.02.26. Közlemény

  Tisztelt Lakosság!

  Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Buda Regionális Bank tevékenységének felfüggesztése miatt kialakult helyzetre való tekintettel 2015. március 2-án 13 órától az ERSTE Bank munkatársai állnak a lakosság rendelkezésére. Az ügyintézők a bankváltással kapcsolatos teendők előkészítésével kapcsolatban nyújtanak segítséget a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében.

  Ugyancsak hétfőtől (március 2-től) a Magyar Posta csákvári fiókjában is lehet számlát nyitni. Lehetőség van előzetes időpont egyeztetésre is!

  Illés Szabolcs sk.
  polgármester

  2015.02.26. Közlemény

  Tisztelt Lakosság!

  A Buda Regionális Bank tevékenységének felfüggesztése miatt a korábban kiküldött csekkeken adóbefizetéseit nem tudják teljesíteni.

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult helyzet miatt az I. félévi adó
  befizetési határideje 2015. március 31.
  Az új számlákhoz tartozó csekkek a következő 1-2 hét folyamán kerülnek kiküldésre!
  A továbbiakban is lehetőségük van nyilatkozni arról, hogy adóbefizetéseiket átutalással teljesítsék.
  Nyomtatvány az önkormányzat információs pultjánál kérhető.

  Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

  Csákvár Város Önkormányzatának új számlaszámai: (számlavezető: OTP BANK NYRT.)

  Csákvár Város Önkormányzata főszámla11736020-15727055
  Csákvár Önk. Gépjárműadó számla11736020-15727055-08970000
  Csákvár Önk. Egyéb bevételek számla11736020-15727055-08800000
  Csákvár Önk. Termőföld bérlet számla11736020-15727055-08660000
  Csákvár Önk. Állami hozzájárulás számla11736020-15727055-10501533
  Csákvár Önk. KDOP-411/D-2011 számla11736020-15727055-10501540
  Csákvár Önk. Munkbér elszámolás számla11736020-15727055-10501557
  Csákvár Önk. OEP számla11736020-15727055-10501564
  Csákvár Önk. Közfoglalkoztatás számla11736020-15727055-10501571
  Csákvár Önk. Idegenforgalmi adó számla11736020-15727055-03090000
  Csákvár Önk. Építményadó számla11736020-15727055-02440000
  Csákvár Önk. Illetékbeszedési számla11736020-15727055-08730000
  Csákvár Önk. Iparűzési adó számla11736020-15727055-03540000
  Csákvár Önk. Bírság számla11736020-15727055-03610000
  Csákvár Önk. Késedelmi pótlék számla11736020-15727055-03780000
  Csákvár Önk. Talajterhelési díj számla11736020-15727055-03920000
  Csákvár Önk. Idegen bevételek számla11736020-15727055-04400000
  Csákvár Önk. Környezetvédelmi számla11736020-15727055-04640000
  Csákvár Önk. Letéti számla11736020-15727055-06530000
  Csákvári Önkormányzati Társulás főszámla11736020-15804109
  2015.02.25. Közlemény

  Tisztelt Lakosság!

  Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Buda Regionális Bank tevékenységének felfüggesztése miatt kialakult helyzetre való tekintettel 2015. február 27-én 9 órától az OTP Bank Nyrt. munkatársai, 2015. március 2-án 9 órától 12 óráig a K&H Bank munkatársai állnak a lakosság rendelkezésére. Az ügyintézők a bankváltással kapcsolatos teendők előkészítésével kapcsolatban nyújtanak segítséget a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében.

  Illés Szabolcs sk.
  polgármester

  2015.02.25. Közlemény

  A JEGYBANK AZONNALI HATÁLLYAL FELFÜGGESZTETTE A BUDA-CASH BRÓKERHÁZ MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉT ÉS FELÜGYELETI BIZTOSOKAT RENDELT KI

  Budapest, 2015. február 24. - A tudomására jutott visszaélés-gyanús esetek miatt az MNB ma közzétett végzésében azonnali hatállyal felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét, továbbá felügyeleti biztosokat rendelt ki az intézményhez.

  A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel szemben indított átfogó felügyeleti vizsgálata során a Zrt. tevékenységét érintően észlelt súlyos visszaélésekre utaló információkra tekintettel a cég tevékenységi engedélyét ideiglenes intézkedés keretében azonnali hatállyal felfüggesztette, továbbá a mai naptól felügyeleti biztosokat rendelt ki a társasághoz.

  Az MNB végzésében közzétett ideiglenes intézkedését az intézmény működése kapcsán az érdekeltek – elsősorban a befektetők – halaszthatatlan védelme indokolta.

  A felügyeleti biztosok ma átvették az intézmény irányítását annak igazgatóságától, és gondoskodnak a megfelelő működésről.

  A jegybank ezzel párhuzamosan rendelkezett arról, hogy az intézkedések hatálya alatt – a tényállás és a jogsértések teljes körű feltárása érdekében – az ügyfelek értékpapírjai és pénzeszközei feletti rendelkezési jogosultság szünetel. Az intézkedések visszavonásig, de legfeljebb a jegybanki vizsgálat lezárásáig maradnak életben.

  Tekintve, hogy az ügy kapcsán bűncselekmény elkövetésének gyanúja is felmerült, az MNB a tegnapi napon az illetékes rendőr-főkapitányságnál büntető feljelentést tett.

  A jegybank felügyeleti eljárásának eredményéről és esetleges további intézkedéseiről a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni fogja.

  Magyar Nemzeti Bank
  ----------------------------------------------
  Tisztelt Csákvári Lakosok!

  A fenti tájékoztatáson túl értesítjük Önöket, hogy a felügyelő biztos bank szünnapot rendelt el február 25-re. Február 26-tól kezdődnek az 1 millió forint alatti kifizetések a lakosság részére. Kérjük a Csákvári Önkormányzat számlájára befizetni szándékozókat, hogy befizetésükkel várjanak következő értesítésünkig. Az új bankszámlaszámot hamarosan közzé tesszük.

  Csákvár, 2015. február 25.

  Illés Szabolcs sk.
  polgármester

  2015.02.24. Pályázat!

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Csákvár Város Önkormányzata 2/2015. (I.20.) számú önkormányzati támogatásokról szóló rendelete alapján az alábbi pályázatot hirdeti meg a Csákvár közigazgatási területén működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházi, vallási közösségek működésének támogatására.

  A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek (alapítványok és egyesületek), egyházak és vallási közösségek társadalmi szerepvállalásának növelését szolgálja. Célja, hogy ezek a szervezetek működésükhöz, szakmai programjaikhoz az önkormányzat részéről is támogatásban részesülhessenek – ezáltal hatékonyabban szolgálva Csákvár város szellemi, kulturális, sport- és közösségi életének fejlődését.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 15.

  A pályázathoz kapcsolódó letölthető nyomtatványok:

  Pályázati kiírás
  2/2015. önkormányzati rendelet
  1. melléklet
  2. melléklet
  3. melléklet
  4. melléklet
  5. melléklet
  6. melléklet
  7. melléklet


  Tisztelettel:

  Illés Szabolcs sk.
  polgármester

  2015.02.24. Véradás  2015.02.17. Felhívás közadakozásra!

  FELHÍVÁS KÖZADAKOZÁSRA

  Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2015. (II.12) határozatával döntött a Szabadság téri Emlékmű és környékének rendezéséről. A testületi határozat értelmében sor kerül a szobor mögötti 44,1 m2 járda és lépcső, valamint a szobor előtti lépcső stokkolt felületű, szabálytalan alakú mészkőlapokkal történő burkolására. Az ehhez szükséges kő és egyéb anyagok beszerzésére az önkormányzat költségvetéséből bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít, továbbá a munkálatokat az önkormányzat fizikai dolgozói végzik.

  Tisztelt Csákvári Lakosok!

  A Képviselő-testület fenti határozata végrehajtásával jelentős lépéseket tesz a városközpontban található emlékmű környezetének megújítása, szépítése érdekében. További feladat még az emlékmű talapzatának, illetőleg magának a szobornak a felújítása, valamint a növényzet szebbé tétele, a parkosítás megoldása, amelyek azonban – a város költségvetési korlátaira tekintettel – csak lakossági hozzájárulással, közadakozásból finanszírozhatóak.
  A Képviselő-testület 69/2015. (II. 12.) sz. határozatában foglaltak alapján tisztelettel kérjük és várjuk ezért a helyi vállalkozások, civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek, illetőleg mindazok felajánlását, akik szívükön viselik a csákvári Turul Emlékmű sorsát.

  A pénzbeli adományokat 2015. március 05-ig várjuk:
  banki átutalással az 11736020-15727055 (OTP) számú bankszámlára történő befizetéssel. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: "Turul adomány".

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében megköszönöm, hogy a település közösségének, az itt élők lokálpatriotizmusának erősítését ebben a formában, többletvállalásával is támogatják.

  Tisztelettel:

  Illés Szabolcs sk.
  polgármester

  2015.02.13. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2015. február 24-én (kedd) 16 órakor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  02./ Az önkormányzat által rászorultság alapján nyújtott települési támogatásokról szóló rendelet elfogadása
  03./ Az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 3/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
  04./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról, ezen belül 2014. évi adóhatósági munkáról
  05./ A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése és cafetéria juttatásának megállapítása
  06./ Településközpont megtervezésére ötletpályázat kiírása
  07./ Vízmű telephelyvásárlás
  08./ Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok áttekintése
  09./ 3625/1 hrsz-ú dűlő állapotáról
  10./ Ruhagyűjtő konténerek elhelyezéséről
  11./ Tájékoztató a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0462 számú pályázatról
  12./ Aktuális ügyek
  Településrészi képviseletről
  Sportintézmény működésének vizsgálatára ideiglenes bizottság létrehozásáról
  13./ Zárt ülés
  01./ Kitüntetési javaslatok megtárgyalása („Csákvárért Oklevél”)

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Illés Szabolcs
  polgármester

  2015.02.11. Tájékoztatás

  Tisztelt Lakosság!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a települési folyékony hulladék szállítást Pataki Lajos (Csákberény, Petőfi s. út 32. tel: 22/424-162; 70/299-4777) szolgáltató végzi Csákváron. A szolgáltatás önkormányzati rendeletben meghatározott díja:

 • elhelyezés: 863+áfa/m3
 • szállítás: 1800+áfa/m3


 • Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
  2015.02.11. Egészségprogram  2015.02.11. Álláslehetőség  2015.02.10. Társadalmi véleményeztetés

  Tisztelt Lakosság!

  Társadalmi véleményeztetésre bocsátott rendelet-tervezet: az önkormányzat által rászorultság alapján nyújtott települési támogatásokról IDE KATTINTVA letölthető!

  Társadalmi véleményeztetésre bocsátás időtartama: 2015. február 11-től 2015. február 25-ig
  Kifüggesztve: 2015. február 10., kifüggesztés levéve: 2015. február 26.
  Írásos véleményt a jegyzo@csakvar.hu e-mail címre, vagy postán a Csákvár Szabadság tér 9. sz. posta címre kérjük továbbítani.

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző
  2015.02.09. Iskolai farsang


  Az iskola farsangi mulatságát az alsó tagozatosok kiszebáb égetéssel kezdték. Nagy zaj kíséretében hangos rigmusokkal űzték el a telet. Ezután az osztályok jelmezes felvonulása következett. Volt játék, móka, kacagás, a negyedik osztályos néptáncosok vezetésével táncház, a Lagúna Táncstúdió bemutatója (Szauer Szilárd 5.a osztályos tanuló részvételével), fánkevő verseny… A szülők jóvoltából finom süteményeket, üdítőket ehettek, ihattak a gyerekek. A „talpalávalóról” Zolnai Sándor gondoskodott.
  Néhány óra csend után újra jelmezesek népesítették be az iskola tornatermét. A felsősök körében a csoportos beöltözések a legnépszerűbbek. Volt olyan osztály, akik Madagaszkár szigetére repítettek minket, láthattuk a TV-híradó tudósítóit. A hatodik évfolyamosok közül rabok és a börtönőrök együtt énekeltek, és a cukros néni cukorkái víg táncot lejtettek. A pártatlan zsűri az egyéni maskarások közül díjazta a minionokat (Gru című film szereplőit), Willy Fog és hercegnőjének léghajós utazását, első lett a kis krokodil bájos, énekes bemutatója. A csoportok között az 5.a osztály kis indiánjai, a 7.b osztály takarítóbrigádja előtt első helyezést ért el a 8.c osztály török basája és táncot lejtő háremhölgyei és fiai. Különdíjat kapott Szörnyella de Frász és a 4.b osztályosok dalmatái. A hangulatot fokozta a pedagógusok cigánytánca. A nyolc óráig tartó mulatság során tombolanyereményekért izgultak, és vidáman táncoltak iskolánk diákjai Schneider Tamás által szolgáltatott zenére.

  2015.02.09. Ebtartók figyelmébe

  Ezúton is szeretnénk emlékeztetni az ebtartókat, hogy közterületen kötelesek eltávolítani a kutyájuk által elhagyott szennyeződést. Erről az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5.§ (6) bekezdése rendelkezik. Ezért felszólítjuk az állattartókat, hogy a fenti jogszabálynak megfelelően - különösen a kutyák sétáltatása során – ha kedvenceikkel lépnek a közterületre, vigyenek magukkal erre alkalmas eszközt (zacskót), és takarítsák össze az állati ürüléket. Aki ugyanis a felügyelete alatt lévő állat által a közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztisztasági szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárás feljelentés alapján indul meg a járási hivatal mint általános szabálysértési hatóság előtt.
  A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti. A feljelentésnek tartalmaznia kell a feljelentett cselekmény helyének és idejének, az elkövetés körülményeinek a leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, továbbá az eljárás alá vont személy ismert személyi adatait. Ha lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a feljelentéshez.
  A szabálysértési hatóság a szabálysértővel szemben büntetéseket és intézkedéseket, így bírság kiszabást alkalmazhat.
  A közterületeinket használó lakosság, így gyermekeink és önmagunk egészségének és alapvető kulturális igényeinek védelme érdekében kérjük a kutyatulajdonosokat az önkéntes jogkövetésre!

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző
  2015.02.09. Felhívás

  Felhívás „Csákvárért Oklevél” adományozására

  Csákvárért Oklevél adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik Csákvár jó hírének öregbítéséért, a helyi kulturális, egészségügyi és sportéletben történő eredményes részvételért, a helyi rendészeti tevékenységben történő közreműködésért tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek. Évente legfeljebb 4 oklevél adományozható.

  A „Csákvárért Oklevél” kitüntető címre javaslat tehető 2015. február 15-ig.

  Javaslatokat a jegyzo@csakvar.hu e-mail címre, vagy postán a Csákvár Szabadság tér 9. sz. posta címre kérjük továbbítani.

  A kitüntetést a Polgármester adja át a március 15.-i ünnepségen.

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző
  2015.02.05. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2015. február 12-én (csütörtök) 16 órakor rendkívüli nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről
  02./ Térfigyelő kamera rendszer használatba adásáról szóló Együttműködési Megállapodás elfogadása
  03./ Szociális rendelet megalkotása
  04./ Tájékoztató a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány pályázatairól
  05./ Fehér út és Mókus dűlő állapotáról
  06./ Petőfi, Gánti utcák csapadékvíz elvezetésének tervezése
  07./ Alsó-Haraszt utcai közvilágítás kiépítése
  08./ Buszmegállók felújítása
  09./ Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatási és szerződéshosszabbítási kérelme
  10./ Aktuális ügyek

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Illés Szabolcs
  polgármester

  2015.02.03. Térfigyelő kamera-rendszer átadása


  Csákvár Város Önkormányzata 2014. decemberében 2.975.610 Ft nyert a Belügyminisztérium Térfigyelő kamera pályázatán. A kivitelezési munkákat a Vidikon Kft. végezte és az előírt határidőre a rendszert kiépítette. A kamerák a település öt bevezető útja mellett valamint a városközpontban a Szabadság téren lettek elhelyezve. A rendszer hivatalos átadásra megtelt a polgármesteri hivatal házasságkötő terme. Az eseményen köszöntőt mondott Illés Szabolcs a város polgármestere. A rendezvényen részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr aki kiemelte, hogy ez egy olyan beruházás amelyik figyel a környezetre és a településen élők biztonságára egyaránt. dr. Balázs Sándor alezredes a Bicskei kapitányság vezetője elmondta, hogy a jó közbiztonság közös érdek, ami mind a Csákváron élők mind pedig a rendőrség közös ügye. Az eseményt jelenlétével megtisztelte, dr. Petrin László úr a Fejér Megyei Kormányhivatal Főigazgatója és dr. Szabó Gábor úr a Bicskei Járási Hivatal vezetője is. A rendezvény után a képviselő úr, a polgármester úrral együtt megtekintette az általános iskolát, az óvodát valamint a Csákvári Emlékház kiállítását is. Ezt követően lakossági fogadóórára került sor, ahol a megjelentek személyesen mondhatták el az őket foglalkoztató kérdéseiket, problémáikat a képviselő úrnak.

  2015.01.29. Börze

  2015.01.29. Társadalmi véleményeztetés

  Tisztelt Lakosság!

  Társadalmi véleményeztetésre bocsátott rendelet-tervezet:IDE KATTINTVA letölthető!

  Társadalmi véleményeztetésre bocsátás időtartama: 2015. január 30-tól 2015. február 13-ig
  Kifüggesztve: 2015. január 29., kifüggesztés levéve: 2015. február 14.
  Írásos véleményt a jegyzo@csakvar.hu e-mail címre, vagy postán a Csákvár Szabadság tér 9. sz. posta címre kérjük továbbítani.

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző
  2015.01.29. Asszonyfarsang

  2015.01.27. Meghívó

  2015.01.27. Magyar Kultúra Napja

  Ünnepi megemlékezés a Magyar Kultúra Napja alkalmából

  Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, emlékezve évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.
  Csákvár Város Önkormányzata szervezésében január 24-én ünnepi műsorral emlékeztünk meg erről a jeles eseményről. Az ünneplő közönség először közösen elénekelte nemzeti imánkat, majd Hegedűs Péter különlegesen kifejező előadásában meghallgatta Kölcsey Ferenc művét a szavak nyelvén. Illés Szabolcs, Csákvár Város polgármestere, ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a kultúra a mindennapjaink része, és kötelességünk, hogy ezt a hagyományt továbbadjuk a felnövekvő nemzedékeknek. Ünnepi beszédet mondott Adorján Viktor, a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, aki személyes gondolatait osztotta meg a hallgatósággal: „…a kultúra több mint a szokásaink, az anyanyelvünk ápolása, beletartoznak emlékeink, humorunk, mi magunk vagyunk a kultúránk. A mi kultúránk erős, mély gyökerekkel rendelkezik. Ha meg akarjuk őrizni az önazonosságunkat, akkor meg kell őrizni a kultúránkat…” Rábai Miklósnak, a magyar néptáncművészet atyjának szavait idézte: a kultúrát nem úgy kell őrizni, mint a kincset a vártoronyba bezárva, hanem táplálni kell, használni, továbbadni, hogy megmaradjon a jövőnek.


  Az ünnepi műsor Möntör Máté gitárszólójával kezdődött. Möntör Máté csákvári fiatalember. A Csákvári Zeneiskola, majd a Snétberger Zenei Tehetség Központ után jelenleg a Liszt Ferenc Zeneakadémián folytatja tanulmányait jazzgitár előadóművész és tanár szakon, Babos Gyula, László Attila és Horányi Sándor növendékeként. Műsorában a Beautiful Love, valamint a Lament című ismert jazz standardek hangzottak el. Csákvár Város nevében gratuláltunk a zeneakadémiai felvételéhez, és büszkén hallgattuk a tehetséges zenész bemutatkozását ezen az ünnepen.

  Az Esterházy Iskola diákjainak színvonalas, kedves műsora kifejezte a magyar kultúra sokszínűségét, a gyerekek érezhetően örömüket lelték a szereplésben. Bemutatkozásukat a város lakossága előtt megelőzték országos, megyei és területi versenyek, ahol mindannyian különböző helyezéseket értek el. Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját! Tóth Laura 1. osztályos tanuló - Kovács Barbara: Csacsi c. versét adta elő. /Felkészítő tanára: Czvikli Imréné/, Schmidt Laura 2. osztályos tanuló – Juhász Magda: Hová lett az ellenőrzőm c. irását mondta el. /Felkészítő tanára: Metykóné Staudt Kinga/, a 2.b osztályos lányok: Mohl Bíborka, Márkus Gréta, Babai Laura, Ádám Miranda gyermekdalokat adtak elő. /Felkészítő tanáruk Néráthné Kiss Annamária/, Dravicz Levente 3. osztályos tanuló – Magyari Lajos: Dal c. versét adta elő. /Felkészítő tanára: Nyigri Gyuláné/,Bódi Ádám 4. osztályos tanuló Zelk Zoltán: Van az asztalfiókban c. versét mondta el. /Felkészítő tanára: Szalma Ibolya/, Barasevich Borbála Fejér megyei népdalcsokrot énekelt gyönyörűen, Hegyessy Luca 7. osztályos tanuló – Demény Ottó: Anyanyelv c. írását mondta el. /Felkészítő tanára: Némediné Varga Judit/, a Dalospacsirták: Dravicz Tamara, Néráth Dóra és Pausch Kamilla bakonyi népdalcsokrot adtak elő. /Felkészítő tanáruk: Szakálné Dornyi Erzsébet/.


  Utolsó műsorszám a Venti Chiavi Gitártrió fellépése volt. A trió tagjai a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának gitár szakos hallgatói: Ritter Zsófia, Kormos Balázs és Tóth Álmos. 2013 óta zenélnek együtt. Közös céljuk, hogy a gitárra írt darabok mellett nem gitáros (zenekarra, zongorára írt) műveket is megismertessenek és megszerettessenek a közönséggel. Csákváron nem először szerepeltek. Tavaly a Novák Házban már hallhatták az érdeklődők a fiatalok nagy sikerű zenei műsorát. Már akkor tudtuk, hogy újra meg fogjuk hívni őket, hogy még nagyobb számú hallgatóság előtt is bemutatkozhassanak városunkban, és hogy még többen részesülhessenek abban a zenei élményben, amit most is nyújtottak. Műsoruk: Farkas Ferenc: Népdalfeldolgozások gitárra és Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – részletek volt.

  Köszönjük Hartégen Gyula önzetlen felajánlását a fellépő gyerekek és művészek megvendégelésére, Kaszap Imréné Mártinak a virágdekorációt a színpad díszítésére és a rendezvényszervező csapat önkénteseinek: - Kunstár Béláné, Ódor Györgyné, Simon Lászlóné és Czvikli Anita - segítségét a rendezvény lebonyolításában.
  Reméljük, hogy mindazok, akik együtt ünnepelték velünk a Magyar Kultúra Napját, szép élményekkel tértek haza.

  Veszelovszkyné Varsányi Margit
  rendezvényszervező

  2015.01.26. Pályázati lehetőség

  Pályázati lehetőség
  Nyugdíjasok számára üdülési szolgáltatásra és kedvezményes fürdőbelépőre


  A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez illetve a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nyugdíjasok számára pályázatokat hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány vagy elő- és utószezoni üdülési szolgáltatás vagy kedvezményes fürdő belépő formájában nyújtja. Az elnyert támogatást az első esetben 5000 Ft, a második esetben 2500 Ft önerő befizetésével veheti igénybe a támogatást elnyert személy a http://erzsebetprogram.hu/ oldalon elérhető szolgáltatóknál a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével.
  Pályázhat az a belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, aki rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó melléklet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a pályázó nevére kiállított, 2014. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolás. A pályázat beadási határideje 2015. február 09-e.
  A részletes pályázati kiírások letölthetők a https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=165 és a https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=164 oldalakról. A pályázatra jelentkezni kizárólag elektronikus formában (interneten) benyújtott adatlapon lehet. Tekintettel arra, hogy nem mindenki rendelkezik a szükséges informatikai háttérrel, nyitvatartási időben a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélirányítója segítséget nyújt a pályázat benyújtásában. Aki munkatársunk közreműködését igénybe kívánja venni, kérjük, a 2014. évi nyugdíj igazolását hozza magával, valamint olyan elektronikus levélcímmel rendelkezzen, amelyhez hozzáféréssel bír, mert az elnyert pályázat aktiválásához szüksége lesz rá!

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző

  2015.01.23. Közlemény


  Értesítés elnyert pályázatról

  Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Csákvár Város Önkormányzata a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0462 számú pályázatán, 31.654.818 Ft-ot nyert el mely összegből az "új" iskolára és a polgármesteri hivatal épületére napelemrendszer kerül kiépítésre rezsicsökkentés céljából.

  Illés Szabolcs
  Polgármester

  2015.01.21. Közlemény  Közlemény kutyák bejelentéséről!

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzati Hivatal 2013.évben végezte el az ebek kötelező összeírását. Az összeírást nyári diákmunka program keretében oldottuk meg. Azokat az ebtulajdonosokat akikhez nem tudtak bejutni a diákok, levélben kerestük meg, hogy szolgáltassanak adatot a tulajdonukban lévő kutyákról. Aki mindezek ellenére kimaradt az összeírásból megteheti bejelentését az önkormányzatnál. Az eb oltási könyvében szereplő adatokat, ill. kötelező chip számát kell bejelenteni.
  Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az országos eb adatbázisba a kutyát beoltó állatorvos regisztrálja az adatokat, és amennyiben elpusztul az eb, nála kell jelezni, hogy törölje a rendszerből.

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző

  2015.01.19. Meghívó

  2015.01.16. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2015. január 27-án (kedd) 16 órakor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  02./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről
  03./ Helyi Építési Szabályzat módosításáról
  04./ Beszámoló a Könyvtár és Közösségi Tér 2014. évben végzett munkájáról, tájékoztató a 2015. évi terveiről
  05./ Floriana Könyvtár és Közösségi Tér Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  06./ Az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 3/2014.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
  07./ Alakuló ülésen hozott határozatok pontosítása
  08./ Orvosi rendelő adás-vételi szerződés tervezetének véleményezése
  09./ 032/4 hrsz-ú út rendezéséről
  10./ Nagyhegyen vízvezeték építéshez önkormányzati hozzájárulás kérése
  11./ Ingatlanvásárlási felajánlásról
  12./ Szent István u. 1 szám alatti önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról
  13./ Buszmegállók felújításáról
  14./ Aktuális ügyek

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Illés Szabolcs
  polgármester

  2015.01.15. Közmeghallgatás

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2015. január 22-én (csütörtök) 17 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Beszámoló a 2014. évi választást követően végzett munkáról
  02./ Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének tervezetéről, fejlesztési tervekről
  03./ Lakossági kérdések, észrevételek

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Illés Szabolcs
  polgármester

  2015.01.15. Közlemény  Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr 2015. február 2-án 17 órától képviselői fogadóórát tart a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (Csákvár, Szabadság tér 9.) I. emeleti tárgyalójában.

  Illés Szabolcs
  polgármester

  2015.01.15. Megemlékezés  DONI ÁTTÖRÉS - MEGEMLÉKEZÉS, 2015. január 10.

  Csákvár Város Önkormányzata megemlékezett a doni áttörés 72. évfordulójáról a Szabadság téri Hősi Emlékműnél.
  1943. január 12-én reggel a szovjet hadsereg tűz alá vette a 2. Magyar Hadsereg alakulatait, ezzel megkezdődött a történelemben doni áttörésként ismert hadművelet. Az elégtelenül felszerelt,, fáradt magyar csapatok a nagyon hideg orosz téli időjárási körülmények között nem tudták feltartóztatni a túlerőben lévő szovjet hadsereget, és pár hét alatt a 205 ezer főt számláló hadsereg fele odaveszett. A Don mellől mindössze kb. 60 ezer magyar katona tudott csak hazatérni. Illés Szabolcs, Csákvár Város polgármestere köszöntőjében megemlékezett a magyar katonák hősiességéről, helytállásáról, akik esküjükhöz híven, kilátástalan küzdelmüket vívták a többszörös túlerővel szemben, akik édesapák, férjek, testvérek, szüleik fiai is voltak, akiket mindörökre elveszítettek családjaik.
  A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Dr. Görög István ezredes, a Pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezető igazgatója. A magyar haza hőseinek nevezte a Donnál elesett magyar katonákat. Idézte Dr. Zempléni Miklós katonaorvos ismert költeményét: „…Aludjatok csak Don menti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák. Álmodjatok ott messze idegenben, magyar testvéreink: fiúk és apák. Aludjatok csak, néma szent hadak, pihenni édes, pihenni jó, s nyugtasson a Donnak halk zúgása, mint a Tisza folyó….”
  A megemlékezésen díszőrséget álltak Dr. Vizi László és Rangel István, a Magyar Királyi 3. Szent István Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület tagjai, valamint a Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület lovasai. Katonadalokkal közreműködött a Csákvári Cimborák Férfikórus. Füleki József: A doni széllel c. versét Versegi-Herczeg Balázs szavalta el.
  A megemlékezés végén koszorút helyeztek el az Emlékműnél Illés Szabolcs, Csákvár Város polgármestere, Dr. Görög István ezredes, a Pákozdi Katonai Emlékpark igazgatója, Dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Dr. Szabó Gábor, a Bicskei Járási Hivatal vezetője és Dr. Kulcsár Krisztina, hivatalvezető-helyettes, Knausz Imre, Csákvár Város alpolgármestere, Tóth Jánosné címzetes főjegyző, Krausz János, Gánt Község alpolgármestere, a Vértesi Erdő Zrt. képviselői, a csákvári egyházak, pártok és civil szervezetek képviselői.


  2015.01.09.. Álláslehetőség  2015.01.07. Meghívó

  2015.01.06. Tájékoztató


  Tájékoztató a magán pálinkafőzést érintő jogszabályváltozásról


  2015. január l-jétől változott a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályozása.
  A változás lényege, hogy a magánfőző a párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést.

  A bejelentésre vonatkozó formanyomtatvány az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. melléklete.

  2015. január 1-jétől új rendelkezés (Jöt. 64. § (6) bek.), hogy az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000,- Ft, amelyet a magánfőző fizet meg. Ezt legközelebb 2016. év januárjában kell bevallani és megfizetni, a bevallásra szolgáló nyomtatvány a fenti PM rendelet 12. melléklete.

  Csákvár, 2015. január 6.

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző

  2015.01.05. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2015. január 13-án (kedd) 16 órakor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ A közművelődésről szóló rendelet megalkotásáról
  02./ Az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról
  03./ Az ÁSZ vizsgálat intézkedési tervének módosításáról
  04./ Javaslattétel a megyei kitüntető címekre
  05./ "Csákvár Ifjúsági díja" elismerő cím adományozásáról
  06./ Aktuális ügyek

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Illés Szabolcs
  polgármester

  2014.12.31. Köszöntő


  BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!


  CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

  2014.12.31. Gyermekvédelmi tanácsadás

  2014.12.31. Egyenlő Bánásmód Hatóság

  2014.12.24. Köszöntő


  BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!


  CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

  2014.12.23. Fogorvosi rendelés

  Tisztelt Lakosság!

  2015. január 5-től a fogorvosi rendelés a megszokott rendelési időben lesz!

  Illés Szabolcs
  polgármester

  2014.12.22. Szilveszteri köszöntő

  2014.12.18. Társadalmi véleményeztetés

  Tisztelt Lakosság!

  Társadalmi véleményeztetésre bocsátott rendelet-tervezet:IDE KATTINTVA letölthető!

  Társadalmi véleményeztetésre bocsátás időtartama: 2014. december 18-tól 2015. január 1-ig
  Kifüggesztve: 2014. december 17., kifüggesztés levéve: 2015. január 2.
  Írásos véleményt a jegyzo@csakvar.hu e-mail címre, vagy postán a Csákvár Szabadság tér 9. sz. posta címre kérjük továbbítani.

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző
  2014.12.16. Advent 3. vasárnapja


  "Drága Advent köszöntünk" címmel ezen a vasárnapon a Csákvári Református Egyházközség szervezésében ünnepelt a város. Áldást mondott dr. Kis Boáz Nt. Úr, énekkel, verssel közreműködtek a Lorántffy Református Óvoda óvodásai és pedagógusai, az Esterházy Iskola hittanos tanulói és az intézményi kórus.
  Kedves vendégfellépőket is köszönthettünk ezen az ünnepen. Budapesten tanuló moldvai csángó fiatalokból álló kamarakórus szép adventi műsorában gyönyörködhettünk. Bevezetőt mondott Kóka Rozália szívhez szólóan , megfogalmazva annak a jelentőségét, hogy a csángó magyarok évszázadok óta őrzik a régi magyar hagyományokat , így az Advent megünneplésének hagyományát is. Ebből hallottunk ízelítőt a fiatalok előadásában olyan ízes magyar nyelven, ahogyan csak a csángó magyarok tudnak beszélni. Igazi nagy élmény volt! Külön említést érdemel a gyönyörű népviselet, amelyben felléptek.
  A Mindenki Adventi Koszorúján ők gyújtották meg a harmadik gyertyát, amely a hagyomány szerint az örömöt szimbolizálja.
  A megható ünnepség után szeretetvendégség várta az ünneplőket. Forralt bor, forró tea, szendvics és sütemény mellett beszélgettek még sokáig a jelenlévők és gyönyörködtek a város új karácsonyi díszkivilágításában és a közös adventi koszorú három égő gyertyájának fényében.

  2014.12.16. Álláslehetőség

  2014.12.17. Felhívás

  Tisztelt Lakosság!

  Fejér Megye Közgyűlése ebben az évben is lehetőséget biztosít a "Fejér Megye Díszpolgára" kitüntető cím és egyéb díjak adományozására.

  Köszönettel vennénk szíves javaslatát az alábbiakban felsorolásra kerülő kitüntető cím és díjak tekintetében:
 • Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím,
 • Széchenyi Viktor Díja,
 • Vörösmarty Mihály Díja,
 • Németh László Díja,
 • Dr. Berzsenyi Zoltán Díja,
 • Terstyánszky Ödön Díja,
 • Fekete János Díja,
 • Wekerle Sándor Díja,
 • Pápay Ágoston Díja,
 • Marosi Arnold Díja,
 • Dr. Paulikovics Elemér Díj.


 • Bővebb információ a Fejér Megyei Önkormányzat honlapján: a www.fejer.hu oldalon található!

  Kérem, hogy javaslatát legkésőbb 2014. december 31-ig elektronikusan a titkarsag@csakvar.hu címre, valamint postai úton a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. címre eljuttatni szíveskedjék!

  Illés Szabolcs
  polgármester
  2014.12.16. Hulladékszállítás


  A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a 2014. karácsony és 2015 újév napjain esedékes hulladékszállítás az alábbiak szerint valósul meg:

  2014. december 24. a hulladékszállítási rend nem változik

  2014. december 25. a hulladékszállítási rend nem változik

  2014. december 26. a hulladékszállítási rend nem változik

  2015. január 1. a hulladékszállítás 2015. január 3-án, szombati napon történik.
  2014.12.16. Adventi vásár

  2014.12.15. Vízmérők téli védelme

  2014.12.11. Felhívás  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
  2014. december 13-án (szombaton) ZÁRVA tart.

  2014.12.09. Felhívás

  2014.12.09. Felhívás

  2014.12.08. Advent 2. vasárnapja


  Advent 2. vasárnapja - gyertyagyújtás és Mikulásvárás Csákváron 2014. december 7.

  A szakadó eső és a hűvös idő sem riasztotta vissza a csákvári gyerekeket, hogy, összegyűljenek és közösen várják a Mikulást, aki idén is eljött köszönteni és megajándékozni városunk legifjabbjait.
  Az Esterházy Iskola tornaterme zsúfolásig megtelt izgatottan várakozó gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, hozzátartozókkal és a 2. adventi vasárnapot köszöntő érdeklődőkkel.
  Adventi köszöntőt mondott Illés Szabolcs, Csákvár Város polgármestere, majd hagyományosan a Mikulás gyújtotta meg a 2. gyertyát az adventi koszorún. Ezután a kicsiké volt a főszerep. A Mesevár Óvoda bölcsődései és óvodásai szép műsorral készültek a Mikulás fogadására, majd az iskola 3. osztályos tanulók mondtak közösen kedves verseket a Télapónak. A Nagyszakállú ajándékot osztott minden megjelent kisgyereknek, alig győzte a 3 krampusz ( Páll Alexa, Szajkó Milda és Tamás Dóra ) kiosztani a mandarint és a szaloncukrot az izgatott kicsiknek. Köszönjük Faddi Péterné óvodavezetőnek és az óvónéniknek, Kunstár Béláné és Nyigri Gyuláné tanitó néniknek a gyerekek felkészítését a szereplésre. Sok bátor kisfiú és kisleány vállalkozott még éneklésre és versmondásra a Mikulásnak, ők sem távoztak ajándék nélkül. Közben a felnőttek sem unatkoztak. Forralt bor, forró tea és sok-sok finom sütemény várta őket. Karácsonyi ajándéktárgyakat, kézzel készített díszeket is lehetett vásárolni, amelyeket az óvodások és szüleik készítettek.
  Köszönjük Horváth Józsefnének (Csákvári Csárda), Hartégen Gyulának (Kálvária Söröző), Kiss Lászlónak (Laci bácsi konyhája), Czibik Istvánnak, valamint a Harangvirág Dalkör, a Harangvirág Nyugdíjas Klub és az Összhang Kamarakórus hölgyeinek a rengeteg felajánlást.
  Önkéntes segítőkre is évek óta számíthatunk. Köszönjük a munkáját Ódor Gyögyné Katinak, Véber Józsefné Icának, Szmolkáné Soós Gizusnak és Simon Lászlóné Marcsinak.
  Köszönjük a Csákvári Polgárőrség segítő közreműködését, valamint a Lovasbarátoknak (Magosi István), akik készenlétben álltak, hogy a Mikulás hintón érkezhessen. Ez sajnos ez alkalommal az időjárás miatt elmaradt . Végül köszönjük Zolnai Sándor Mikulásnak, hogy ismét maradandó élményt nyújtott városunk kicsinyeinek.

  2014.12.08. Ünnepi hangulat

  2014.12.08. Toborzó

  2014.12.08. Véradás  VÉRADÁS CSÁKVÁRON 2014. december 2.

  Ezen az alkalmon 66 fő vett részt. A megjelentek a Véradók Napja alkalmából a Magyar Vöröskereszt bicskei területi vezetőjétől, Horváth Jánosnétól díszes oklevelet és egy vöröskeresztes logóval ellátott hűtőmágnest vehetett át. Csákvár Város hozzájárulásaként 8 fő kapott a 60 donorszám feletti véradásáért egy-egy üveg vörösbort is. Több olyan véradó is megjelent a véradáson, aki már nem adhatott vért, mert ebben az évben (a jogszabályok szerint) a maximális véradás számot elérték, ami azt jelenti, hogy minden véradáson megjelentek. Nekik külön köszönetet mondtak a szervezők az önzetlen segítségért.
  A véradók megvendégeléséhez hozzájárultak: CBA Csákvár, ifj. Bederna Vilmos - sör és csokoládé, Csuta Cukrászda - pogácsa, Csákvári Csárda, Horváth Józsefné - sütemény és sör. Köszönjük az Esterházy Iskolának, aki egész évben a helyszínt biztosította a véradáshoz!

  Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget!

  2014.12.08. Egészségfejlesztési Iroda programajánlata

  2014.12.05. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. december 16-án (kedd) 16 órakor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  02./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  03./ Egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdésekről
  04./ A Fazekas Emlékház üzemeltetéséről
  05./ Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőri jelentésének kiegészítéséről
  06./ Önkormányzati támogatásról szóló rendelet-tervezetről
  07./ Információbiztonsági feladatok megvalósításáról
  08./ Petőfi- Gánti utcák csapadékvíz elvezetéséről
  09./ Kossuth és Dózsa utcai buszvárók állapotáról
  10./ Rendészeti Kerekasztalba való delegálásról, a Kerekasztal ingyenes garázshasználatáról
  11./ Bagóház egyik termének ingyenes használatára irányuló kérelemről
  12./ Aktuális ügyek
  12./1./ - Alba Volán Zrt. tájékoztatójáról
  12./2./ - Tájékoztató társulásból történő kiválásról
  13./ Zárt ülés
  13./1./ Jegyző 2014. évi teljesítményértékeléséről
  13./2./ Javaslattétel Fejér megyei kitüntető címre

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Illés Szabolcs
  polgármester

  2014.12.01. Adventi gyertyagyújtás


  Adventi gyertyagyújtás Csákváron - 2014. november 30.

  Idén Szent András apostol napjával kezdődik az advent, a karácsonyi időszak négy, várakozással teli hete. Az advent szó jelentése eljövetel. Adventus domini, az Úr eljövetele.
  A IV. században VII. Gergely pápa jelölte ki az ünnep időtartamát és határozta meg a négy adventi vasárnapot. Az adventi gyertyagyújtás szokása azonban későbbre tehető. 1839-ben Johann H. Wichorn német evangélikus lelkész készítette az első koszorút egy szekérkerékből. Minden gyertya egy fogalmat szimbolizál. Az első a hit, a következő a remény, majd az öröm és a szeretet fényei gyulladnak ki Karácsonyig.
  Csákváron ebben az évben - új kezdeményezésként - a Mindenki Adventi Koszorújánál gyűlt össze a város lakossága advent első vasárnapján a Szabadság téren, és ünnepélyes keretek között gyúlt fel az gyertya lángja az adventi koszorún. Az első adventi gyertyagyújtáskor a Csákvári Római Katolikus Egyházközség hittanos fiataljai énekszóval és versekkel köszöntötték az ünnepet, áldást mondott Gerendai Sándor esperes plébános atya, melyben elhangzott, hogy az első gyertya a hit fénye, Isten közeledését jelenti. Mind a négy vasárnap más szervezet készül műsorral a város lakossága számára a közös koszorúnál.
  A második adventi vasárnapon (dec. 7.) Csákvár Város Önkormányzata várja a gyerekeket és minden érdeklődőt . Ekkor érkezik a Mikulás hintón a krampuszaival és ő fogja meggyújtani a 2. gyertyát az adventi koszorún. Ünnepi gondolatait elmondja Illés Szabolcs, Csákvár Város polgármestere. Műsorral közreműködnek a Mese-Vár Óvoda bölcsődései és óvodásai, valamint az Esterházy Iskola 3. osztályos tanulói. Forralt bor, forró tea és sütemény várja majd az ünneplőket.
  Advent harmadik vasárnapján (dec. 14.) a Csákvári Református Egyházközség szervezésében ünnepel a város, a református óvoda, a hittanosok, az intézményi kórus és csángó kamarakórus közreműködésével. Áldást mond dr. Kis Boáz Nagytiszteletű Úr.
  A negyedik adventi vasárnapon (dec. 21.) a Csákvári Evangélikus Egyházközség Harmonia Floriana Kórusa ad műsort a Szabadság téren, áldást mond Szebik Károly Lelkész Úr,majd a csákvári kórusok hagyományos adventi hangversenye kezdődik az evangélikus templomban. A templom udvarán élő Betlehem és adventi szeretetvendégség várja az érkezőket.

  Illés Szabolcs
  polgármester

  2014.12.01. Limanovai csata - megemlékezés


  Megemlékezés a győztes limanovai csatáról

  2014. november 29-én különleges esemény színhelye és egyben egyik állomása volt Csákvár. Városunkba érkezett az a 8 fős katonai lovascsapat, amely a győztes limanovai csata 100. évfordulója alkalmából Várpalotáról a lengyelországi Limanova városába tart, ahová 557 km megtétele után december 14-én fog megérkezni, hogy részt vegyen a csata emlékére tartandó megemlékezésen. Útközben tiszteletüket teszik minden olyan településen, ahol van I. világháborús emlékmű, és emlékgyertyát gyújtanak a hősök tiszteletére, valamint magukkal visznek egy koszorút, amelyet majd elhelyeznek a csata lengyelországi emlékművénél.
  A limanovai csata 1914. december 14-én ért véget magyar győzelemmel, a galíciai kisváros Limanowa mellett, ahol az osztrák-magyar csapatok megállították és a Dunajec folyó mögé vetették vissza az orosz csapatokat, ezzel megakadályozva, hogy teljes Lengyelország a cári hadsereg megszállása alá kerüljön. Ezen a csatán a magyar huszárság világra szóló vitézségről tett tanúbizonyságot.
  A lovascsapatot Csákvár Város Önkormányzata nevében Illés Szabolcs polgármester fogadta.
  Emlékgyertyát gyújtottak a szabadság téri emlékműnél és a Huszár Emlékműnél Ádám Barnabás ezredes, a Nemzeti Honvéd Díszegység parancsnoka, Márky Vilmos önkéntes műveleti tartalékos százados és a Bakonyi Poroszkálók huszárkapitánya, Csepin Péter, önkéntes műveleti tartalékos őrmester. A képviselő-testület tagjai a Csákvári Lovasbarátokkal és az érdeklődőkkel együtt koszorút helyeztek az emlékműveknél és mécsesgyújtással emlékeztek az elesett hősökre .
  A Hősök Koszorújára, amelyet Lengyelországba visz a magyar lovas delegáció, rákerült Csákvár Város emlékszalagja.
  A lovascsapat egy éjszakát töltött Csákváron. Ellátásukról és szállásukról a Magosi István és a Csákvári Lovasbarátok, valamint Kiss László vállalkozó gondoskodtak.

  Illés Szabolcs
  polgármester

  2014.12.01. Hirdetmény

  2014.11.28. Meghívó képviselő-testületi ülésre


  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
  Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
  Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2014. december 2-án (kedd) 16.30-kor rendkívüli együttes ülést tart,
  melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához való csatlakozási szándékról
  02./ Aktuális ügyek

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Illés Szabolcs
  Csákvár polgármestere

  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere

  Sztányi István sk.
  Vértesboglár polgármestere

  Spergelné Rádl Ibolya sk.
  Gánt polgármestere

  2014.11.28. Meghívó bizottsági ülésre


  M E G H ÍV Ó
  Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
  Pénzügyi és Jogi Bizottsága, Településfejlesztési Bizottság és a Humán Erőforrások Bizottsága
  2014. december 1-jén (hétfő) 17.00 órai kezdettel
  rendkívüli együttes nyilvános ülést tart, melyre ezúton szavazati/tanácskozási
  joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásához való csatlakozási szándékról
  02./ Aktuális ügyek

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Mészáros Tamás sk.
  HEB elnöke

  Zolnai Sándor sk.
  TFB elnöke

  Fehér Imre sk.
  PJB elnöke

  2014.11.28. Társadalmi véleményeztetés

  Társadalmi véleményeztetésre bocsátott rendelet-tervezet:

  Társadalmi véleményeztetésre bocsátás időtartama: 2014. november 29-től 2014. december 13-ig
  Kifüggesztve: 2014. november 28., kifüggesztés levéve: 2014. december 14.
  Írásos véleményt a jegyzo@csakvar.hu e-mail címre, vagy postán a Csákvár Szabadság tér 9. sz. posta címre kérjük továbbítani.

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző

  A rendelet-tervezet IDE KATTINTVA letölthető!
  2014.11.28. Szelektív hulladékgyűjtés


  A Depónia Kft. december 1-jén (hétfőn) a településen ismét szelektív hulladékgyűjtést végez! A lakosságnak most sincs más dolga, mint hétfőn reggel, vagy vasárnap este az összegyűjtött hulladékot a háza elé kihelyezni.
  Gyűjthető hulladék típusok:
  - műanyag ásványvizes- és üdítős (PET) palackok;
  - műanyag tisztítószeres, mosószeres, és öblítős flakonok;
  - többrétegű italos (üdítős, sörös), illetve konzerves dobozok.
  Kérjük, hogy a fém palackokat, műanyag palackokat, és tisztítószeres üvegeket kiöblítve, és laposra összenyomva rakják a zsákba, mert így kevesebb helyet foglal. A papír hulladékokat összehajtva, és összekötözve a műanyag zsákok mellé helyezzék ki. A kihelyezett zsákok helyett a szolgáltató cserezsákot biztosít.

  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
  2014.11.27. Egészségfejlesztési Iroda

  2014.11.26. Meghívó

  2014.11.24. Adventi gyertyagyújtás

  2014.11.24. Véradás

  2014.11.21. ÁROP felmérés

  Tisztelt Lakosok!

  2014. év elején Csákvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott az ÁROP 1.A.5-2013-2013-0117 számú pályázatra, melynek célterülete a szervezetfejlesztés. A pályázat keretein belül két alkalommal kerül sor lakossági felmérésre, egyszer az elején, és egyszer a végén. Mivel a projekt a vége felé közeledik ezért elkészült a kérdőív, kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a kitöltéssel segítsék munkánkat.

  A kérdőív IDE KATTINTVA letölthető!

  A kérdőív személyesen is kitölthető a Csákvái Közös Önkormányzati Hivatal (Csákvár, Szabadság tér 9.) információs pultjánál, illetve a kitöltötteket itt lehet leadni, vagy e-mailben a farkasbozsik@csakvar.hu címre kérjük elküldeni!

  Köszönettel:
  Csákvár Város Önkormányzata
  2014.11.20. Álláslehetőség


  2014.11.19. Zöldhulladék szállítás

  Csákvár Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításával 2014. november 29-én zöldhulladék gyűjtést szervez Csákvár település területén.

  Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve, zsákba csomagolva a közlekedési út mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja.

  Nem kerül elszállításra:
 • kommunális jellegű hulladék
 • egyéb hulladék, ami a lomtalanítás keretében kerül elszállításra
 • veszélyes hulladék


 • A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb reggel 6.00 óráig végezzék el!

  Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az Önök segítségét és a határidő PONTOS betartását!

  A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhulladékot a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el a zöldhulladék szállítás keretében. Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és településünk tisztasága érdekében is.

  Illés Szabolcs
  Polgármester
  2014.11.18. Megszépült a Temető utca  Önkormányzati és civil összefogással szépült meg a Temető utca Halottak napjára.

  Halottak napja előtt két nappal önkormányzati kezdeményezéshez csatlakoztak csákvári civil szervezetek és magánszemélyek, hogy a Temető utca elgazosodott, bedőlt árkait kitisztítsák és az útpadkát feltöltsék. Valamint magánszemélyek felajánlásából készültek Temető útjelző táblák. A munkában az alábbi civil szervezetek és magánszemélyek vettek részt, akiknek munkáját és felajánlásait ezúton is köszönöm.
  Borbarátok: Illés Jenő, Szöllősi Pál
  Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Bakonyi Tibor, ifj. Kaiser György, Szabó Mihály
  Lovasbarátok: Bakonyi János, Bokodi István, Csuta Zsolt, Magosi István, ifj. Magosi István, Magosi János, Schuszter Sándor
  Vaskapu Hagyományőrző Egyesület: Pintér András, Schäffer Tibor
  Továbbá: Bokor Béla, Csuta Andor, Nagy Imre, Király Ottó, Weigl László, Mészáros Tamás, Zolnai Sándor

  Illés Szabolcs
  Polgármester

  2014.11.17. Álláslehetőség


  A pályázat teljes anyaga IDE KATTINTVAletölthető!

  2014.11.17. Huszárjárőr Csákváron


  Kedves Csákváriak!

  Hende Csaba Honvédelmi Miniszter Úr fővédnöksége alatt 2014. decemberében, a győztes Limanowa-i csata 100. évfordulóján a csata helyszínén tartandó nagyszabású megemlékezés egyik fontos mozzanataként kerül sor a Hősök Koszorújának egy katonai lovascsapat által Várpalotáról a helyszínre történő szállítására. A jelentős lovassport-teljesítményt is jelentő feladat végrehajtása során a 8 fős huszárjárőr áthalad Csákváron is. Várható érkezésük: 2014. november 29. A látogatás keretében megemlékezésre kerül sor a Szabadság téri emlékműnél. A megemlékezés időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

  Illés Szabolcs
  Polgármester

  2014.11.17. Álláslehetőség

  2014.11.17. Adventi kézműves vásár

  2014.11.14. Schäffer Erzsébet - író-olvasó találkozó


  A Csákvári Római Katolikus Egyházközség és a Floriana Könyvtár közös szervezésében Csákvár vendége volt a Pulitzer- és Prima Primissima díjas újságíró nő, író, publicista, a Nők Lapja munkatársa. Vele megtörtént, tanulságos történeteket mondott el, amelyek bármelyikünkkel megtörténhettek volna, ám az ő előadásában különleges hangsúlyt kaptak. Sokat utazik vonaton, regényeket tud írni egy-egy ilyen útról, az út közben történtekről, az emberekkel való megismerkedéseiről. A csákvári találkozó mottójául azt választotta, hogy „A csoda bennünk van”. Ezekről a megélt eseményekről mesélt lebilincselő módon, élvezetesen, tanulságokat leszűrve. Rávilágított, hogy sokkal nyitottabb lélekkel kellene az embereknek egymás felé közeledniük. Az emberek nagy része fél az elutasítás kudarcától, pedig valaki mindig segít – bíztatott. Görcsösen éljük az életet általában, a rossz megfelelésekkel elhasználjuk azt az életerőt, amit születésünkkor kapunk, és ezt nem lehet később pótolni. Nincs Hold Nap nélkül, tehát a rossz is az élet velejárója. Ezek az örök igazságok hangzottak el érdekes és tanulságos történetek formájában, könnyed, kellemes stílusú előadásában. A hallgatóság hol elgondolkodva, hol mosolyogva, helyeslően bólintva reagált az írónő szavaira a zsúfolásig megtelt teremben. Az est végén dedikálta a rengeteg könyvet, amit az érdeklődők hoztak magukkal. Felemelő hangulatú este volt.

  Szekeresné Horváth Zsuzsanna
  Floriana Könyvtár

  2014.11.14. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. november 25-én (kedd) 16.30-kor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról és lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  02./ A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről szóló rendelet elfogadásáról
  03./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolójáról
  04./ Szociális temetéssel, evangélikus temető leválasztásával kapcsolatos döntések
  05./ Az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról
  06./ Lakbérek, bérleti díjak, közterület használati díjak, fenntartási díjak felülvizsgálata
  07./ A közművelődésről szóló rendelettervezetről
  08./ Floriana Könyvtár Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  09./ A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása
  10./ Települési folyékony hulladék 2015. évi szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási díjának felülvizsgálata
  11./ 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról
  12./ Csákvár Szabadság u. 24. szám alatti lakos lakásvásárlási kérelméről
  13./ Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségéhez való csatlakozásról
  14./ Folyamatban lévő beruházásokról
  15./ Csákvári Önkormányzati Társulás keretében főépítész alkalmazásáról
  16./ Petőfi Sándor utcai beázásról
  17./ 1280/15 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről
  18./ Egységes leltárfelvételi programról
  19./ Aktuális ügyek
  20./ Zárt ülés 1./ Lakásbérleti kérelemről (Jókai u. 45. )

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Illés Szabolcs
  polgármester

  A testületi ülés anyaga IDE KATTINTVAletölthető!

  2014.11.14. Ajánlati felhívás

  2014.11.11. Meghívó

  2014.11.11. Tájékoztatás

  Tisztelt Lakosság!

  Ezúton tájékoztatom, hogy Csongrád és Bács-Kiskun megyében kéknyelv betegség került megállapításra. Az Országos Járványvédelmi Központ védőkörzetet és megfigyelési körzetet jelölt ki. Az Ön illetékességi területe (Bicske, Csákvár, Csabdi, Bodmér, Vértesboglár, Újbarok, Tabajd, Szár, Óbarok, Mány, Gárdony, Felcsút) az ú.n. megfigyelési körzetből az eggyel szigorúbb megítélésű védőkörzetbe került átsorolásra. Ennek megfelelően fogékony állatfajokra azaz kérődzőkre, tehát szarvasmarhára juhra kecskére bivalyra illetve vadon élő kérődzőkre kiviteli tilalomváltozatlanul fenn áll. A kiviteli tilalom alól, írásos kérelemre, egyéni elbírálás alapján, kedvező esetben a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (8000 Székesfehérvár Csikvári út 15.) adhat felmentést.

  Dr. Halász György
  járási főállatorvos
  2014.11.07. Petőfi utcai játszótér


  Kedves Csákvári Lakosok!

  Az elmúlt néhány évben három játszótér kialakítását kezdeményezte, finanszírozta és alakította ki az önkormányzat, a város három különböző pontján! Legutóbb a Petőfi utca elején a „Lila” bolt mellett valósult meg egy újabb lehetőség arra, hogy a legkisebbek, és a kicsit nagyobb gyerekek is önfeledten szórakozhassanak. Ezek a beruházások nem kevés pénzébe, és munkájába kerültek az önkormányzatnak. Ezért is tapasztaltuk szomorúan, hogy az alig pár hónapja átadott új játszótér már is vandálok áldozatául esett. Ezek a játékok, mint ahogy azt már korábban is leírtam a legkisebbek, és kicsit nagyobb gyerekekre vannak tervezve, és nem kamaszokra, felnőttekre. Azzal, hogy valaki, vagy valakik tönkre tették az egyik rugós játékot, majd úgy helyezték vissza mintha nem lenne eltörve nem csak kárt okoztak, hanem balesetet is, mert egy jóhiszemű szülő ráültette a gyermekét, aki lepottyant, és beütötte a fejét! Szerencse, hogy komolyabb baleset nem történt.
  A kisgyermekes szülők, és az önkormányzat nevében is kérek mindenkit, hogy vigyázzon azokra az értékeinkre, amit már megteremtettünk, és azzal szebbé, jobbá tettük városunkat, környezetünket.

  Farkas-Bozsik Annamária
  Ingatlanvagyon- és városgazdálkodási menedzser

  2014.11.06. Viking a Sporiban

  2014.11.06. Véradás

  2014.11.06. Országos Könyvtári Napok


  Lezárult az Országos Könyvtári Napok csákvári rendezvénysorozata. Egy héten keresztül válogathattak az érdeklődők a változatos programok közül. Sokan jöttek el az író-olvasó találkozókra - Sohonyai Edit, Kocsis Noémi és Hullan Zsuzsa írónők könyvbemutatójára. Nagy sikere volt a Kerekító Mondókás Móka babafoglalkozásnak és az egy nyugdíjas - egy diák címmel meghirdetett, személyre szabott számítógépes ismereteket nyújtó programnak, melyre folyamatosan lehet jelentkezni a könyvtárban. Jövőre újra nevezünk a könyvtárak „Öszi összefogás” rendezvényeire, reméljük, érdekes találkozásokra kerül majd ismét sor.

  Szekeresné Horváth Zsuzsanna
  könyvtáros

  2014.11.06. Meghívó

  2014.11.04. Meghívó alakuló képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. november 11-én (kedd) 16.30-kor rendkívüli nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Tájékoztató az ÁROP-1.A.5-2003-2013-0117 pályázatról
  02./ Kezességvállalás a LEADER „Változatos eszközökkel” című pályázathoz.
  03./ Tájékoztató a helyi adókról
  04./ Fenyőfa felajánlás szociálisan rászorulók részére
  05./ Aktuális ügyek

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Illés Szabolcs
  polgármester

  A testületi ülés anyaga IDE KATTINTVAletölthető!

  2014.11.02. Szelektív hulladékgyűjtés


  A Depónia Kft. november 3-án (hétfőn) a településen ismét szelektív hulladékgyűjtést végez! A lakosságnak most sincs más dolga, mint hétfőn reggel, vagy vasárnap este az összegyűjtött hulladékot a háza elé kihelyezni.
  Gyűjthető hulladék típusok:
  - műanyag ásványvizes- és üdítős (PET) palackok;
  - műanyag tisztítószeres, mosószeres, és öblítős flakonok;
  - többrétegű italos (üdítős, sörös), illetve konzerves dobozok.
  Kérjük, hogy a fém palackokat, műanyag palackokat, és tisztítószeres üvegeket kiöblítve, és laposra összenyomva rakják a zsákba, mert így kevesebb helyet foglal. A papír hulladékokat összehajtva, és összekötözve a műanyag zsákok mellé helyezzék ki. A kihelyezett zsákok helyett a szolgáltató cserezsákot biztosít.

  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
  2014.10.28. Meghívó

  2014.10.28. Áramszünet!

  2014.10.28. Drogprevenciós program

  2014.10.28. Egyenlő Bánásmód Hatóság

  2014.10.24. Meghívó

  2014.10.22. Értesítés támogatás elnyeréséről  Kedves Csákváriak!

  Már 9. éve, hogy az Alcoa elindította globális programját, a Közösségi Szolgálati Hónapot októberben, melyen minden évben aktívan vesznek részt az Alcoa-Köfém Kft munkatársai is. Mintegy 1300 program során 32000 gyermek életét tettük könnyebbé, 43000 fát ültettünk el és az önkéntesen ledolgozott órák száma elérte a 120000-t. Ezzel kapcsolatosan indult útjára a "Változtass verseny" mellyel 10.000 USD-nak megfelelő támogatást lehet nyerni egy a nevezést beadó dolgozó által kiválasztott olyan non-profit szervezetnek, mely megfelel az elvárásoknak. Idei évben a csákvári általános iskolában került megszervezésre az önkéntes program az Alcoa valamint az iskola vezetőivel és tanáraival együttesen 2014. október 18-án. A munka keretében elkezdődött a járda felújítása, felállítottunk két kosárpalánkot, lefestettük a gyerekek mászókáit, focikapuit, megszépült az iskola udvara. Nemcsak a munka és az összefogás volt sikeres, hanem a leadott pályázat is, melynek eredményeképpen az iskola elnyerte a 10.000 USD támogatást is. Mindenkinek köszönet a részvételért!

  Hembach Szilvia
  Humán Erőforrások Bizottsága
  Külsős Bizottsági Tag

  2014.10.21. Riasztás!


  Tisztelt Lakosság!

  Az Országos Meteorológiai Szolgálat többek között harmadfokú, piros figyelmeztető előrejelzést adott ki október 22-re, szerdára, Fejér megye területére. A figyelmeztetés alapján a széllökések meghaladhatják a 110 kilométer/órás sebességet. A szél mellett a várható csapadékmennyiség 24 óra alatt meghaladhatja a 30 millimétert!

  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

  2014.10.21. Tájékoztatás

  Tisztelt Lakosság!

  TEMETŐ TAKARÍTÁS lesz 2014.október 27-én délelőtt mindegyik felekezeti temetőben, melynek keretében a szolgáltató Depónia Kft. elszállítja a temetőkben összegyűlt hulladékot.
  Kérjük a hozzátartozókat, hogy a sírokon található elszáradt csokrokat, koszorúkat egyéb tárgyakat október 26-ig helyezzék el a kijelölt lerakóhelyekre.

  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
  2014.10.21. Tájékoztatás

  Tisztelt Lakosság!

  A Depónia Kft. ezúton értesíti a tisztelt Polgármesteri Hivatalt és a lakosságot, hogy az október 23-i Nemzeti ünnepünkön (csütörtökön) és október 24-én (pénteken) a hulladékszállítási rend változatlan. A hulladékgyűjtő edényeket - a szokott módon - reggel hat órára kérjük kihelyezni.

  Farkas András
  kommunális szolgáltatás vezető
  Depónia Nonprofit Kft.
  2014.10.21. Meghívó

  2014.10.21. Tájékoztatás

  Tisztelt Lakosság!

  Ezúton tájékoztatom, hogy Csongrád és Bács-Kiskun megyében kéknyelv betegség került megállapításra. Az Országos Járványvédelmi Központ védőkörzetet és megfigyelési körzetet jelölt ki. Csákvár illetékességi területe az ú.n. megfigyelési körzetbe tartozik. Ennek megfelelően fogékony állatfajokra azaz kérődzőkre, tehát szarvasmarhára juhra kecskére bivalyra illetve vadon élő kérődzőkre kiviteli tilalom lépett életbe. A kiviteli tilalom alól ( kizárólag azonnali vágásra) írásos kérelemre, egyéni elbírálás alapján, kedvező esetben a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (8000 Székesfehérvár Csikvári út 15.) adhat felmentést.

  Dr. Halász György
  járási főállatorvos
  2014.10.16. Meghívó alakuló képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. október 21-én (kedd) 17.00-kor tartja alakuló ülését.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése, képviselők és polgármester eskütétele
  02./ A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
  03./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  04./ A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása, nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
  05./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása
  06./ Tanácsnok megválasztása és tiszteletdíjának megállapítása
  07./ Társulásba delegálásról
  08./ Aktuális ügyek

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Illés Szabolcs
  polgármester

  A testületi ülés anyaga IDE KATTINTVAletölthető!

  2014.10.12. Választási eredmények

 • A Csákvári Helyi Választási Bizottság 34/2014. (X.12.) határozata a polgármesterek 2014. évi választásának eredményéről IDE KATTINTVA olvasható!
 • A Csákvári Helyi Választási Bizottság 35/2014. (X.12.) határozata a helyi önkormányzati képviselők 2014. évi egyéni listás választásának eredményéről IDE KATTINTVA olvasható!


 • 2014.10.11. Felhívás

  Tisztelt Csákváriak!

  Ismét a segítségüket szeretnénk kérni.
  Egy többgyermekes csákvári családnak mosógépre, a közelgő tél miatt pedig több rászoruló családnak kályhára lenne szüksége. Ha használt, de még használható mosógép felajánlásával, illetve kályha adományozásával (esetleg eladásával) tudnának nekik segíteni, kérjük, vegyék fel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 20/444-7012, csakvarcss@gmail.com

  Köszönettel: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
  2014.10.09. Társadalmi véleményeztetés


  Társadalmi véleményeztetésre bocsátott rendelet-tervezet IDE KATTINTVA olvasható!

  Társadalmi véleményeztetésre bocsátás időtartama: 2014. október 9-től 2014. október 23-ig
  Kifüggesztve: 2014. október 8., kifüggesztés levéve: 2014. október 24.
  Írásos véleményt a jegyzo@csakvar.hu e-mail címre, vagy postán a Csákvár Szabadság tér 9. sz. posta címre kérjük továbbítani.

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző

  2014.10.07. Értesítés elnyert pályázatról


  A Floriana Könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjára. Október l-én 130 kötet érkezett Csákvárra, több, mint félmillió forint értékben. A számos szépirodalmi és ismeretterjesztő mű között szerepel az „Osztrák-magyar monarchia írásban és képekben” című 21 kötetes sorozat is, mely az 1898-as megjelenés hasonmás kiadása, valamint a szintén exkluzív kivitelű, 27 kötetből álló „Irodalmi Nobel-díjasok Könyvtára”.

  Szekeresné Horváth Zsuzsa mb. intézményvezető

  2014.10.07. Meghívó szüreti felvonulásra és bálra


  Belépőjegyek 1000 Ft-ért, támogató jegyek 500 Ft-ért kaphatók:
  Buncsák Istvánnál (Berényi u.),
  Általános iskola gazdasági irodájában,
  Kaszapné Márti virágboltjában,
  A benzinkúton,Trimmel Istvánnál,
  Szabadság téri dohányboltban.
  Támogató jegyek az osztályfőnököknél is vásárolhatók.

  Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

  2014.10.06. Pályázati felhívás


  Csákvár Város Önkormányzata az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Pályázhatnak azok a felsőoktatási tanulmányokat folytató vagy kezdeni kívánó fiatalok, akik megfelelnek a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. A pályázati felhívás és a pályázati űrlap letölthető a
  http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica5/ és a
  http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica4/címről.
  A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
  Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. (Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.)

  A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
  2014. november 7.

  A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) hétfőtől csütörtökig 07:30-16:00 óra között, pénteken 07:30-13:00 óra között lehet benyújtani.

  A pályázat kötelező mellékletei:
  1.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
  2.A hallgatói jogviszony igazolása.

  A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, ezek bármelyike hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben igazolja.

  Csákvár Város Önkormányzata

  2014.10.03. Toborzás

  2014.10.03. Szelektív hulladékgyűjtés


  A Depónia Kft. október 6-án (hétfőn) a településen ismét szelektív hulladékgyűjtést végez! A lakosságnak most sincs más dolga, mint hétfőn reggel, vagy vasárnap este az összegyűjtött hulladékot a háza elé kihelyezni.
  Gyűjthető hulladék típusok:
  - műanyag ásványvizes- és üdítős (PET) palackok;
  - műanyag tisztítószeres, mosószeres, és öblítős flakonok;
  - többrétegű italos (üdítős, sörös), illetve konzerves dobozok.
  Kérjük, hogy a fém palackokat, műanyag palackokat, és tisztítószeres üvegeket kiöblítve, és laposra összenyomva rakják a zsákba, mert így kevesebb helyet foglal. A papír hulladékokat összehajtva, és összekötözve a műanyag zsákok mellé helyezzék ki. A kihelyezett zsákok helyett a szolgáltató cserezsákot biztosít.

  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
  2014.10.02. Szépkorú köszöntése


  2014. szeptember 26-án ünnepelte 90. születésnapját Horváth Istvánné, Teri néni, az önkormányzati Idősek Otthona lakója. Ebből az alkalomból Mészáros Tamás alpolgármester köszöntötte az önkormányzat részéről ünnepélyes keretek között az idős hölgyet virággal és tortával, és átnyújtotta Orbán Viktor Miniszterelnök Úr köszöntő oklevelét. Az ünnepség részese volt az otthon minden lakója és az ápoló személyzet is. Az ünnepelt már nagyon várta ezt a napot, készült rá, és népes családja is képviseltette magát a „hivatalos ceremónián”. Büszkén újságolta, hogy szeretett családja is ünnepli őt a hétvégén családi körben. Teri néni Bodméron született és élt, 22 éve özvegy, 7 éve az Idősek Otthona lakója. 6 gyermeke született, egy lány és 5 fiú, valamint 10 unokája, 15 dédunokája és egy egyéves ükunokája van. Kilencgyerekes családba született, szükség volt arra, hogy hamar kenyérkereső legyen, először szolgálni járt, majd a csákvári TSZ-ben dolgozott. Az intézetben nagyon jól érzi magát, hálás az ápolóknak a szeretetteljes gondozásért. Amíg a látása engedte, rengeteget olvasott, manapság inkább már csak rádiót hallgat. A jókedvű idős hölgy úgy nyilatkozott, hogy családja, gyermekei szeretetének köszönhetően élte meg ezt a szép kort. Egész életében nagyon sokat dolgozott, de szerető család vette körül mind a mai napig, és ez élteti. Családjában nem ritka a magas életkor. Büszkén mesélte, hogy nagyapja 101 évig élt, és 100 évesen még lakodalomban táncolt, így reméli, hogy neki is jutnak még szép évek.
  Isten éltesse még sokáig!

  Veszelovszkyné Varsányi Margit

  2014.10.02. Csiribiri együttes a Mese–Vár Óvodában


  2014. szeptember 25-én a Csákvári Mese–Vár Óvodában járt a CSIRIBIRI EGYÜTTES, mely humoros, interaktív műsorral örvendeztette meg a gyermekeket. Együtt énekeltünk, táncoltunk az előadókkal, a gyermekek nagy örömére. Az eleinte visszafogottabb, bátortalanabb gyermekek is hamar feloldódtak és bekapcsolódtak a közös játékba. A képzeletbeli „kisvonatba” már mindenki beszállt, és együtt utaztunk a zene és tánc világában. Nagyon kellemes, hangulatos előadásnak lehettünk részesei. Reméljük, lesz még lehetőségünk hasonlóan vidám, élményt adó programok szervezésére.

  Köszönjük a szülők támogatását!

  Faddi Péterné
  óvodavezető

  2014.10.02. Idősek Napja

  2014.10.02. Országos Könyvtári Napok meghívók

  2014.10.02. Országos Könyvtári Napok

  2014.09.30. Meghívó

  2014.09.26. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. október 7-én (kedd) 16.00-kor rendkívüli nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról és lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  02./ A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről szóló rendelet megalkotásáról
  03./ Gyermekek HPV elleni védőoltásról
  04./ Helyi építési szabályzat elfogadásáról
  05./ Csákvári 12/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
  06./ Egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyek
  07./ Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása
  08./ Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde dolgozói munkakörülményeinek javítása
  09./ Könyvtárvezetői álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása
  10./ ÁROP tanulmányokról
  11./ A 2013. évben céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása
  12./ Csákvári Önkormányzati Társulás tagdíj bevezetéséről
  13./ Csákvári Önkormányzati Társulás keretében közös főépítész alkalmazásáról
  14./ Tájékoztatás a csákvári temetőkről
  15./ CSTK kérelmére tulajdonosi hozzájárulás jegyárusító faház létesítéséhez
  16./ Lakossági kérelem a Szent István u. 6. szám előtt térkövezésre
  17./ A KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakításával kapcsolatos zárt ülésen hozott határozatok megerősítése
  18./ Fejérvíz Zrt. tájékoztatója szennyvízvezeték rekonstrukcióról
  19./ Állami Számvevőszék megállapításaival kapcsolatos intézkedési tervének végrehajtásáról
  20./ Beszámoló a Képviselő-testület 4 éves munkájáról
  21./ A polgármester 1994.évi LXIV.tv. alapján megállapítandó juttatásairól
  22./ Aktuális ügyek
  23./ Zárt ülés
  1./ Csákvár Közszolgálatáért kitüntető cím adományozásáról


  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  A testületi ülés anyaga IDE KATTINTVAletölthető!

  2014.09.25. Tüdőszűrés

  FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY BICSKÉN

  2014. szeptember 26-tól 2014. október 4-ig

  TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

  A vizsgálat ideje naponta:
  09.26-án pénteken 08.00-14.00 óráig
  09.29-én hétfőn 12.00-18.00 óráig
  09.30-án kedden 08.00-14.00 óráig
  10.01-én szerdán 12.00-18.00 óráig
  10.02-án csütörtökön 08.00-14.00 óráig
  10.03-án pénteken 08.00-14.00 óráig
  10.04-én szombaton 09.00-14.00 óráig

  A tüdőszűrés helye:
  Bicskei Egészségügyi Központ

  A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
  A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére! Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

  Tüdőgyógyintézet Törökbálint Mobil Tüdőszűrő Szolgálat
  2014.09.25. Idősek Napja

  2014.09.25. Meghívó

  2014.09.24. Visszatértek a rómaiak Csákvárra


  Visszatértek Florianába a rómaiak, bár csak egy nap erejéig, a szeptember 20-án megrendezett Kulturális Örökség Napjai 2014.évi csákvári rendezvénye alkalmából. A Legio X Gemina ókori római hagyományőrző szervezet tíz tagja látogatott el Csákvárra az önkormányzat meghívásának eleget téve. A Kastélyparkban római tábort állítottak fel, és felszerelésüket is megcsodálhatták az arra járók. Csákvár világhírű a római kori ásatások tekintetében, igen gazdag leletanyag került elő a település több pontjáról. Erről tartott előadást a feltárások egykori résztvevőjeként Nádorfi Gabriella, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze. Ezt követően bemutatkoztak a római hagyományőrzők is, előadásukban bemutatva a katonai életet és a légiók rendszerét. A rendezvény előtt a légiósok képviselői bejárták Csákvár központját, néhány helyen alakzati bemutatót tartottak és tisztelegtek, és népszerűsítették a délutáni programot. Az előadás után pedig a táborban római kori áldozat bemutatására került sor, sőt egy arra járó pusztabuszt is "megtámadtak" a római katonák, és a kocsiról leszállókat beterelték a táborukba "rabszolgaként".

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.09.24. Megalakult a Csákvári Lovasegylet


  Szeptember 23-án délután tartotta 18 alapító taggal újjáalakuló ülését a Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület, rövidebb nevén: a Csákvári Lovasegylet. Az egyesület főbb céljai a lovassport, a lovaskultúra minél szélesebb körben történő terjesztése, a lovas hagyományőrző és lovas oktató tevékenységek folytatása. Az évezred fordulóján már működött ilyen jellegű egyesület, ez feloszlott ugyan, de csak a jogi jelleg tekintetében, ugyanis az akkori tagok szorosan együttműködtek a későbbiekben is. Az ismételt egyesület alakításra a pályázati lehetőségek miatt szánták rá magukat a csákvári lovasbarátok, akik következő rendezvényüket a Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozón tartják Csákváron, szeptember 27-én a fogathajtó versenyek megszervezésével. Az egyesület elnöke Magosi István, elnökhelyettese Bakonyi János, elnökségi tagja pedig Bokodi István lett.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.09.18. Országos Könyvtári Napok

  2014.09.17. Erdőlátogatási tilalom

  2014.09.15. Áramszünet!

  2014.09.15. Kulturális Örökség Napjai Csákváron

  2014.09.12. Állásajánlatok

  2014.09.10. Tiszteletet a véradóknak!


  A tegnapi napon szervezett véradást a Magyar Vöröskereszt Bicskei Alapszervezete Csákváron. Segítőként az önkormányzat részéről Veszelovszkyné Varsányi Margit közreműködött. A véradáson 68 véradó jelent meg. Megvendégelésükhöz a Csákvári Csárda (Horváth Józsefné Margit néni) sör és pogácsa, a csákvári CBA (ifj. Bederna Vilmos nápolyi és csoki, valamint a Publo Étterem (Lauber László) sütemény adományozásával járult hozzá. Köszönet a felajánlásokért. Köszönet a véradóknak áldozatos közreműködésükért.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.09.10. Felhívás!


  Kedves Csákvári Hölgyek! A tegnapi napon küldte az ÁNTSZ az új plakátot. Korábban augusztusra hirdették meg a csákváriak szűrését a régi SZTK-ba, de ez elmaradt, és új időpontokat jelöltek ki szeptemberre, a székesfehérvári kórház udvarán álló kamionban fog történni a szűrés. Már a korábbi időpont előtt is jeleztem, hogy sokkal nagyobb lenne a részvétel, ha a kamion kitelepülne Csákvárra, erre azonban ebben az évben sajnos nincs lehetőség, a kamion beosztása a 30 km-es körzeten kívüli településekre történt. Kértem, hogy a jövő évben szíveskedjenek lehetőség szerint Csákvárra is eljuttatni a mammográfiás szűrést végző kamiont, mert felméréseink szerint amíg kitelepült, dupla annyi csákvári hölgynél történt meg a szűrés, mint amikor be kellett menni Székesfehérvárra. Kérem a Tisztelt Hölgyeket, hogy éljenek a lehetőséggel, végeztessék el a szűrést, mert minden családnak szüksége van az anyára, nagymamára, feleségre. Vigyázzunk egészségünkre!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.09.10. Elkészült a Csákvári Önkormányzati Társulás honlapja


  A 9 önkormányzat részvételével működő, több célt ellátó Csákvári Önkormányzati Társulás társult önkormányzatai sikeresen pályázat honlap készítésre a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösségnél. A honlap egyelőre egyszerű struktúrával működik, a későbbiekben terveink szerint elérhetők lesznek rajta a jegyzőkönyvek, a hozott döntések, valamint az ülések napirendjét tartalmazó meghívó is. A honlap a www.csakvaritarsulas.hu oldalon elérhető.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.09.10. Pánsípművész Csákváron


  Szeptember 6-án nagyszerű koncertet adott a magyar származású Steve Taylor-Szabó a csákvári szanatórium kultúrtermében. A művész 5 éves korában kezdett zongorázni, majd a szaxofon és a fuvola mestere lett, de amikor megismerkedett a pánsíppal, minden egyéb hangszert maga mögött hagyva kezdett vele foglalkozni. Hangszere olyan elismert művelőjévé vált, hogy 2007-ben egy 500 pánsípos részvételével zajló svájci nemzetközi versenyen a világ 10 legjobb pánsípvirtuóza közé választották. Többször dolgozott együtt neves előadókkal, mint pl. Demis Roussossal vagy a Vangelissel. Steve Taylor-Szabó széles repertoárral tartotta meg másfél órás csákvári előadását, melyben a filmzenétől a klasszikus darabokig sokféle műfajt felsorakoztatott. Egy-egy darab előadása előtt a különleges hangszerről, annak múltjáról, vagy éppen a következő darab szerzőjéről, eredeti előadójáról mesélt.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.09.10. Elindult a zeneiskolai tanév


  Szeptember 3-án megnyitotta kapuit a 2014/15.tanévre a Dallam Alapítvány Csákvári Alapfokú Művészetoktatási Intézménye. Az évnyitón Ludányi Tamás igazgató köszöntötte a szülőket és a diákokat, rövid tájékoztatást adott a zeneiskola működéséről és tervezett koncertjeiről, programjairól. Az előképzősök körébe óvodásokat is fogadnak, és vannak középiskolás növendékek is, tehát elég széles skálán mozog a tanítványok életkora. A néptánc tagozat mellett fafúvós, rézfúvós, ütős, vonós, akkordikus és zongora tanszak működik, így azok a csákvári és a környékbeli településeken élő diákok, akik érdeklődnek a zene iránt, széles választékból válogathatnak. A zeneiskola a tanév során több koncerttel készül Csákváron, illetve a Dallam Alapítvány székhelyén, Tatabányán. A növendékek rendszeres közreműködő szereplői az önkormányzati és általános iskolai rendezvényeknek, a jövő évben pedig egy németországi meghívásnak is eleget tesznek majd a Dallam Alapítvány Egyesített Fúvószenekarával.
  A csákvári zeneiskola október 22-én délután tartja évadnyitó őszi koncertjét a szanatórium kultúrtermében.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.09.10. Szépkorú köszöntése


  Szeptember 3-án köszöntöttem Dornyi Mihályné Dezső Máriát az otthonában, kilencvenedik születésnapja alkalmából. Az 1924-ben született idős hölgy édesapja Csákvár egyik leghíresebb fazekas mestere volt, a néni lánykorában maga is segített neki a műhelyben. Ekkor szerette meg a verseket, melyekből nagyon sokat tud még most is kívülről elmondani, főként Arany János és Petőfi Sándor költeményeiből. A fazekasságra és a mesterségre emlékezve előkerült egy 110 éves kancsó is a gyűjteményéből, amelyet még az anyósának készített az édesapja, tréfás felirattal. Dornyi Mihálynét négy gyermeke, és unokái, valamint hat dédunokája köszöntötte a jeles alkalomból.
  Isten éltesse sokáig!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.09.08. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. szeptember 9-én (kedd) 18.00-kor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./A közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos lakossági vélemények
  02./ Állami Számvevőszék észrevételére intézkedési terv
  03./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2014. évi I. félévi költségvetésének alakulásáról
  04./ Vagyonkezeléses vízi közművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve ivóvízre, illetve szennyvízre
  05./ Egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyekről
  06./ Beszámoló a Fazekas Emlékház pótmunkáival kapcsolatban
  07./ Hírmondó választási különszám megjelentetése
  08./ Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztéséről
  09./ Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója
  10./ A Florianától Csákvárig c. Könyv ingyenes juttatása
  11./ ÁROP tanulmányok megvitatása
  12./ Új iskolába 1 fő 6 órás álláshely biztosításáról
  13./ Iskolai kamerarendszer pályázat


  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  A testületi ülés anyaga IDE KATTINTVAletölthető!

  2014.09.02. Egyenlő Bánásmód Hatóság

  2014.09.01. Koncert


  2014.szeptember 6-án 19:00 órakor kezdődik a világ 10 legjobb pánsípművésze között nyilvántartott Steve Taylor-Szabó pánsíp koncertje a csákvári Szanatórium Kultúrtermében.
  Az önkormányzat segíti a szervezést, cserébe kedvezményes árú belépőjegy megállapítást kértünk a Művész Úrtól.
  A belépőjegy: 500 Ft / fő. A koncert kb. másfél órás.
  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

  2014.09.01. Tájékoztató az oktatási-nevelési intézmények nyári intézményfelújításáról


  Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az önkormányzati anyagi lehetőségeihez mérten az idei évben is intézményfelújítási munkákat végeztünk a nyári szünetben a nevelési-oktatási intézményekben. A régi iskolában az első osztályosok részére két tanterem lett felújítva, továbbá az új iskola előtti kerékpártárolás is kulturáltabbá válik a jövőben, mivel vashulladékból kerékpár tárolókat készítettek a településfenntartási tevékenységben dolgozó munkatársaink. Az Ady Endre utcai óvodában megtörténtek a csoportszobákban a radiátorcserék, mivel a régi radiátorok hőleadó képessége már megkövetelte új radiátorok beállítását. A 3.csoport teljesen fel lett újítva (laminált parkettázással és újratapétázással), valamint megtörtént a zsibongó helyiség újrafestése. A Szabadság téri tagóvodában a folyosót újítottuk fel: megtörtént a falak lambériájának cseréje, a padló újraburkolása és a festés. A fentieken túl természetesen megtörténtek a kötelező tisztasági meszelések (mellékhelyiségek, kiszolgáló és tálaló helyiségek tekintetében) és a nagytakarítások is. Köszönet a településfenntartási munkatársaknak (karbantartóknak, takarítóknak) a munkáért, melynek révén tiszta és szép körülmények között fogadhatjuk az önkormányzati intézményeinkben a bölcsődéseket, óvodásokat és iskolásokat.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  Csákvár Város polgármestere

  2014.09.01. Új fogorvos Csákváron


  Örömmel értesítjük a Tisztelt Csákvári és Vértesboglári Lakosokat, hogy 2014.szeptember 1-jétől Csákváron megkezdi működését Dr. Imrédi Szilvia fogorvosnő, akinek a vértesboglári és csákvári önkormányzatokkal kötött feladatellátási szerződése révén a csákvári 1.számú fogorvosi körzetre praxisjoga is létesült. A doktornő asszisztense a csákvári Tóth Ágota lesz.

  Tisztelettel várják pácienseiket az alábbi rendelési időben:
  hétfő: 07,00 – 13,00 óra között
  kedd: 15,00 – 21,00 óra között
  szerda: 07,00 – 13,00 óra között
  csütörtök:15,00 – 19,00 óra között
  péntek: 15,00 – 20,00 óra között

  A rendelőt az önkormányzatok bérlik a fogorvos számára, minden egyéb költséget a fogorvos biztosít az egészségbiztosítási pénztár által részére utalt finanszírozás terhére. Tájékoztatásul az alábbiakban közöljük az utcajegyzéket az 1.számú fogászati körzethez tartozókra vonatkozóan:

  Csákváron:

  Ady Endre utca
  Batthyány utca
  Berényi utca
  Damjanich utca
  Dózsa György utca
  Fácánkert
  Haladás utca
  Jókai utca
  József Attila utca
  Kastélypark
  Kertész utca
  Kenderesi út
  Kisdobos utca
  Kiss Ernő utca
  Kossuth utca
  Kotlóhegy
  Mikes utca
  Malachegy
  Móricmajor
  Paulini Béla utca
  Radnóti utca
  Rákóczi utca
  Szabadság tér
  Szent Mihály tér
  Szent Orbán dűlő
  Tolbuhin utca
  Úttörő tér
  Vörösmarty utca
  Zöldhegyi dűlő

  +Vértesboglár község teljes közigazgatási területe

  Ezúton köszönjük Dr. Bánki Erzsébet bicskei fogorvos munkáját és közreműködését a kirendeléssel történő feladatellátás kapcsán.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  Csákvár Város polgármestere

  Sztányi István
  Vértesboglár Község polgármestere

  2014.08.25. Évnyitó, beiratkozás

  2014.08.28. Játszótér

  A Városkút tér és a Petőfi utca kereszteződésében fekvő önkormányzati területen korábbi csákvári vasgyűjtés bevételéből, illetve önkormányzati kiegészítő finanszírozással új játszótér létesült. Egy csúszda, egy rugós játék és egy libikóka került elhelyezésre a területen, a homokozó felújítása pedig folyamatban van. Szeretettel várjuk a gyerekeket!
  (Fotó: Katonáné V.B.)

  2014.08.28. Társulási főzőverseny

  A 9 települést – Pátkát, Csákberényt, Csákvárt, Gántot, Zámolyt, Vértesboglárt, Bodmért, Szárt és Újbarkot - magába foglaló, Csákvár központú Csákvári Önkormányzati Társulás megszervezte tagjai között az I.Társulási főzőversenyt. A programra 8 település nevezett, és azon a hideg, esős időjárás ellenére is jó kedvvel vett részt augusztus 20-án délelőtt a pihenőparkban. Bármilyen étellel nevezni lehetett, amelyet helyben kellett elkészíteni a 3 fős főzőcsapatnak. Csákvárt Cséplőné Gönczi Veronika, Tóth Jánosné és Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselte. Első helyezést Bodmér, másodikat Csákberény, harmadikat pedig Pátka csapata nyerte el. Az eredmény megállapítását – társuláshoz illően – a főzőcsapatokból delegált egy-egy személy, valamint szakmai segítségként Polyák Imréné Erzsike, a Kálvária Söröző főszakácsa együttesen végezte. Az esemény a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség támogatásával, leader pályázatból valósult meg.
  (Fotó: Veszelovszkyné V.M.)

  2014.08.28. Floriana Napok 2014

  2014-ben is megrendezésre került augusztus 19-20-án a Floriana Napok.
  A program 19-én délután indult a vértesboglári Vérteslovas Tábor lovasbemutatójával. Ezután az önkormányzati ünnepség következett, melynek keretében sor került a római katolikus és a református felekezetek részéről az Új Kenyér megáldására, majd kitüntető címek átadása következett. Csákvárért Díjat nyert el Bodrogai Gyuláné és Tóth Arpádné a Vértes Múzeum kiállításain történő helytállásukért, valamint közösségszervező munkájuk elismeréseként. Kulturált Környezetű Lakóház elismerést nyert el Dornyi Mihály (Haladás u. 28.), Orlovits Károly (Rákóczi u. 68.) és Tubik János (Ady Endre u. 9.). Csákvár Tiszteletbeli Polgára posztumusz címet ítélt oda a Képviselő-testület Heinrich Schuszter korábbi pyrbaumi képviselőnek, aki a Csákvár-Pyrbaum kapcsolat aktív építője volt. Az elismerést fia, Matthias Schuster vette át. Az ünnepségen a csákvári Harangvirág Dalkör és a zámolyi Őszidők Nyugdíjas Klub Dalköre közreműködött színvonalas előadással. Az önkormányzati ünnepség végén került sor a Csákvárról szóló, közösségi összefogással írt új kiadvány, a „Florianától Csákvárig – A Vértes fővárosának története napjainkig” c. kötet ünnepélyes bemutatására. Az ünnepség után az Egri csillagok c. musicalt láthattuk a Tapolcai Musical Színpad előadásával, majd Kaczor Feri egy órás mulatós bemutatója következett, végül zenés tűzijáték zárta a napot.
  Másnap reggeltől kora délutánig esett az eső, ennek ellenére sokan látogattak el a pihenőparkba. A kirakodóvásáron üdvözölhettük a csákvári és a pátka-lovasberényi foltvarrókat, megcsodálhattuk munkáikat, melyek megvásárolhatók voltak. Délelőtt a Bicskei Kutyasuli kutyabemutatója, valamint Takács Gábor segítségével a kutyaszépségverseny volt megtekinthető. Összesen 29, szebbnél szebb kutyát neveztek be a gazdik a megmérettetésre. Délben vadásztársaságok vadhús felajánlásával, Laci bácsi konyhája közreműködésével ingyenes városebéddel várt az önkormányzat mindenkit, a korábbi években kialakult hagyományokhoz híven a Képviselő-testület tagjai szolgálták ki a vendégeket. Délután a lovasprogram egyik felét tudta csak lebonyolítani Magosi István és a Csákvári Lovasbarátok Köre: a lovas esküvő előadását még meg tudták tartani, a lószépségverseny azonban a kitartó esőzés miatt elmaradt.
  Délután színpadi programokkal várta az önkormányzat az érdeklődőket: a várpalotai DanceSing Stúdió, a csákvári Keleti Álom Hastánccsoport és a Gyémánt Gospel Kórus a zene- és táncművészetet képviselte, míg a Vértesi Tömegsport Egyesület és a Csákvári Kempo HSE karate-, illetve kempo harcművészeti bemutatót tartott. A színpadi átállások ideje alatt Gyepesi László székely stand up humorista szórakoztatta előadásával a közönséget. Este a gyermekeknek a Mazsola és Tádé c. bábjáték zárta a programot, majd a csákvári Paulini Béla Színtársulat adta elő Illyés Gyula: Tűvétevők c. komédiáját. Három fiatal színészt utoljára láttunk a színtársulatban játszani: Szakál Borostyántól, Hegedüs Pétertől és Horváth Krisztiántól búcsúztunk el utolsó fellépésük után. Az estét, és vele a Floriana Napok programját Sepsi Krisztina tűzzsonglőr hastánc bemutatója, és a Sudden Bunny együttes fellépése zárta. A büfét a rendezvény teljes időtartama alatt a Kálvária Söröző biztosította. A biztonsági őrzésről Takács Attila cége, a TA-Group Kft., a forgalomirányításról a Csákvári Polgárőrség, a tűvédelemről a Csákvári Tűzoltó Egyesület, az elsősegélynyújtó és egészségsátor folyamatos működéséről a Gondozási Központ és Idősek Otthona csapata gondoskodott.
  Az esemény a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség támogatásával, leader pályázatból, valamint önkormányzati finanszírozással és támogatói adományokkal valósult meg.

  Támogatóink voltak (ingyenes fellépést vállaltak, vagy adományukkal, munkájukkal segítették a lebonyolítást):
  Csákvári Lovasbarátok Köre (Magosi István, Krafcsik Lajos, Bakonyi János, Mankovich Edina, Szabó István, Novák Angéla, Magyar Dezső, Magosi Barbara, Magosi Lilla, Szabácsik Gábor, Csikós Gergő, Csikós Gábor), továbbá a lovasprogramon Filotás Dominika, Zalai Daniella (Csákvár) Nagy Martin, Nagy Richárd, Nagy András, Mader Attila, Mader Emma (Csákberény), Küsmödi Emese, Iváldi Zsolt (Tatabánya), Vígh Tibor (Pátka), Visi József István, Sallai Mihály (Zámoly), Frankó Balázs, Kovács Zsófia Luca, Nágl Luca, Tóth Boglárka (Vértesboglár), Bernád Regina (Bodmér).
  Laci bácsi konyhája (Kiss László)
  Keleti Álom Hastánccsoport (Sepsi Krisztina)
  Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Gánti Szociális Otthona (Cséplőné Gönczi Veronika)
  Pro Vértes Nonprofit Zrt. (Viszló Levente)
  Buncsák István szikvízkészítő vállalkozó
  Kálvária Söröző (Hartégen Gyula)
  Sigmond Gábor (színpadi virágdekoráció)
  Csákvári Polgárőrség (Rabi István)
  Csákvári Tűzoltó Egyesület (Szabó Mihály)
  Gondozási Központ és Idősek Otthona (Knausz Imre és az Otthon dolgozói)
  Vértesmenti Földtulajdonosi Közösség Vadásztársaság (Zimmermann István)
  Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Erdészete (Právetz Antal)
  Gyémánt Gospel Kórus (Palkóné Hufnágel Éva)
  Pátka-Lovasberény Foltvarró Kör (Csapó Éva)
  Csákvári Foltvarró Kör (Wéber Józsefné)
  Őszidő Nyugdíjas Klub Dalköre (Bakk Sándorné)
  Harangvirág Dalkör (Kunstár Béláné)
  Paulini Béla Színtársulat szereplő gárdája és rendezője (Szekeresné Horváth Zsuzsa)
  Hallók Éva (konfereálás)
  CsákPék Kft. (Juhász Mihály)

  Köszönet a szíves segítségért, közreműködésért!

  (Fotó: Némedi István, Katonáné V.B., Veszelovszkyné V.M.)

  2014.08.28. Csákvártól Florianáig

  Az augusztus 19-én szervezett önkormányzati ünnepség keretében került bemutatásra a Florianától Csákvárig c. könyv. A kiadvány a Floriana Napok rendezvénye ideje alatt megvásárolható volt, és számításainkon felüli érdeklődés merült fel iránta. Emiatt minden értékesíthető példány elfogyott még augusztus 20-án a kora délutáni órákban. Az önkormányzat az utánrendelést már elküldte a nyomdának, ahol szeptember 20-ára vállalták újabb 200 db könyv nyomtatását és készre kötését. A kiadvány a Floriana Könyvtárban lesz szeptember 21-étől megvásárolható 3.500 Ft áron.

  (Fotó: Katonáné V.B.)

  2014.08.25. Véradás

  2014.08.25. Álláspályázat

  2014.08.18. Határozat

  2014.08.18. Floriana Napok

  2014.08.15. Beszámoló a múzeumi táborról


  Ebben az évben 2014. augusztus 4-8-ig a három részre szakadt ország (török idő) került feldolgozásra a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület által szervezett csákvári múzeumi táborban. A résztvevő gyerekeket – koruknak megfelelően – csoportokba soroltuk, hogy életkoruknak megfelelően tudjuk foglalkoztatni őket.

  A tábor programja a következőképpen alakult:

  augusztus 4.
  Ismerkedés a Múzeum anyagával, emléktáblák megtekintése, kézműveskedés a teremben, filmvetítés: Koppányi aga testamentuma, Egri Csillagok

  augusztus 5.
  Siklósi Gyula történész előadása, Dornyi Mihály makettjeinek megtekintése, dárdavetés, íjászkodás, hastánc Sepsi Krisztina hastáncosnővel (korabeli ruhákban is)

  augusztus 6.
  Boruzs Kata régész bemutatója, Kováts István múzeológus fegyverbemutatója, ismerkedés a kor ruháival, lovagi kellékek készítése

  augusztus 7.
  Lovagi és apród próba, a tanultak felelevenítése, összefoglalása, értékelés, a kirándulás programjának megbeszélése

  augusztus 8.
  Buszos kirándulás: nagyvázsonyi Kinizsi vár, Sümeg: kocsi és fegyverkiállítás, ebéd a lovagteremben, várlátogatás, lovagi játékok az Arénában

  A táborban 103 fő vett részt. A foglalkozásokat pedagógusok vezették. Segítők voltak: 2 fő egyetemi gyakornok, 6 fő középiskolás, szülők.

  (Összeállította: Bodrogai Gyuláné)

  2014.08.15. Meghívó

  2014.08.15. Tájékoztató


  Tájékoztató helyettesítés miatti rendelési idő változásról a csákvári gyermekorvosi rendelésen. Dr. Varga Lászlónak Pusztaszabolcson kell helyettesítenie, emiatt a rendelési idők jövő héten a képen láthatóan alakulnak.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.08.15. Bringával a Vértesben

  2014.08.15. Meghívó  A testületi ülés anyaga IDE KATTINTVAletölthető!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.08.12. Csákvári-Bodméri Hírmondó feltöltés

  Kedves Csákváriak!

  A legújabb Csákvári-Bodméri Hírmondó már elérhető a honlapról IDE KATTINTVA.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.08.05. Múzeumi tábor

  Óriási siker a múzeumi tábor

  Augusztus 4-től ismét megnyitotta kapuit a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület szervezésében a múzeumi tábor. A négy év alatt folyamatosan emelkedett a résztvevők létszáma, idén 100 tanuló részvételével indult el az egy hetes napközis tábor. A tábor idei fő témája a török kor és a három részre szakadt Magyarország bemutatása. A fiúk többek között a török haditaktikát és fegyvereket tanulmányozzák, a lányoknak a török öltözködés bemutatása és hastánc tanulás is lesz a programban. Pénteken a tanult anyag lezárásaként a gyerekek a nagyvázsonyi, a szigligeti és a sümegi végvárakba látogatnak el, ahol többek között egy lovagi tornát is megtekintenek.
  Az öt napi ebédet a tavalyi évben a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez „Irány Csákvár!” címmel benyújtott, önkormányzat által írt pályázat útján biztosítja az egyesület.
  - Óvodások és felső tagozatos diákok is részt vesznek a programokon, ezért érdeklődésüknek és háttértudásuknak megfelelően szétosztottuk a jelentkezőket különböző csoportokba – mondta el kérdésünkre Bodrogai Gyuláné, a tábor egyik szervezője és mentora.- Az óvodások az első osztályosokkal együtt vannak foglalkoztatva. Külön csoportot képeznek a második, a harmadik és a negyedik osztályosok, és külön foglalkoznak a felső tagozatosokkal.
  Az öt csoport foglalkoztatását, felügyeletét, ellátását végzett pedagógusokon és az egyesület tagjain kívül szülők és gyakornokok segítik. (Fotó: Pap Orsolya, Dobai Dorina)

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.08.05. Tájékoztató a csákvári orvosi körzetek átszervezéséről

  Először is elnézést kell kérnünk azért, mert a tájékoztatást a körzet átalakítás hatályba lépését követően adjuk meg, de a népegészségügyi intézet felhívta a figyelmünket, hogy amíg a működési engedélyeket ki nem adta, addig nem adhatunk tájékoztatást. A hatóság 2014.július 31-én délután adta ki a működési engedélyeket, sürgősségi eljárás keretében, köszönet a munkájukért.

  2014.augusztus 1-jétől Csákvár Képviselő-testülete az orvosi alapellátási rendelete módosításával átszervezte a csákvári háziorvosi körzeteket. A korábbi 3 helyett immár 4 orvosi körzet van Csákváron, az alábbiak szerint:

  - I.körzet – felnőtt háziorvosi körzet (korábban Dr. Nagy István körzete, jelenleg betöltetlen szolgálat)
  - II.körzet – vegyes (gyermekeket és felnőtteket is ellátó) háziorvosi körzet (Dr. Kovács László körzete)
  - III.körzet – vegyes (gyermekeket és felnőtteket is ellátó) háziorvosi körzet (Dr. Zsigmond László körzete)
  - gyermekorvosi körzet (0-18 éves kor között fogadhat el betegkártyát) (Dr. Varga László körzete)

  Valamennyi alapellátási körzet – a felnőtt, a vegyes és a gyermekorvosi körzet is – a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatására szerződött rendelés, tehát térítésmentesen áll a betegek rendelkezésére. Dr. Varga László gyermekorvosi magánrendelése Csákváron 2014.augusztus 1-jétől megszűnt.

  Az I.körzethez tartozó, 0-14 éves korú gyermekek augusztus 1-jétől automatikusan Dr. Varga László gyermekorvos körzetéhez tartoznak. Ebből a körzetből a kártyák átkerülnek a gyermekorvos körzetébe. A 15-18 éves gyermeket nevelők választhatnak, hogy a gyermekorvoshoz adják-e a gyermekük betegkártyáját, vagy a vegyes, illetve felnőtt körzetben tartják továbbra is.

  A II.és III.körzet vegyes háziorvosi körzet maradt, mivel vannak kapcsolódó települések is (a II.körzet esetében Bodmér, a III.körzet esetében pedig Gánt), ahol nem működik gyermekorvos, emiatt felnőttek és gyermekek ellátására egyaránt jogosult a körzetben dolgozó háziorvos. A csákvári II. és III.körzetbe tartozó, 0-14 éves korú gyermekek szülei választhatnak, hogy átjelentkeznek-e a gyermekorvoshoz, vagy továbbra is a vegyes körzetet működtető orvosok egyike lássa el a gyermeküket.

  Dr. Kovács Lászlónak és Dr. Zsigmond Lászlónak a gyermekekre nézve területi ellátási kötelezettsége nincs, tehát nem kötelesek elfogadni gyermekek betegkártyáját, de elfogadhatják. A gyermekorvosnak valamennyi, 0-14 éves korú gyermekre nézve területi ellátási kötelezettsége van, tehát Csákvárról a gyermekek betegkártyáját köteles elfogadni, azt nem utasíthatja vissza.

  A betegeknek a körzetátalakítással kapcsolatban semmiféle kötelező teendője nincs. Az I.számú, immár felnőtt háziorvosi körzetből a gyermekorvosi körzetbe átadják a 0-14 éves korúak betegkártyáit, a vegyes körzetekben pedig ott maradnak a gyermekkártyák, ahol eddig is ellátták a gyermeket.

  Amelyik gyermek betegkártyája vegyes háziorvosi körzetben van, és a szülő szeretné, ha a gyermekét a továbbiakban a gyermekorvos lássa el a továbbiakban, annak át kell jelentkeznie a gyermekorvoshoz.

  Amelyik szülő nem szeretné, hogy a gyermekét a csákvári gyermekorvosi szolgálat lássa el, választhat Dr. Kovács László és Dr. Zsigmond László háziorvosi körzete között, bármelyik vegyes körzetbe, vagy más gyermekorvoshoz is átjelentheti a gyermekét.

  Új orvoshoz történő átjelentkezés esetén be kell menni a választott orvoshoz, kinyilvánítani az átjelentkezés szándékát és aláírni az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot. Az orvosok egymás között intézik a betegkártya és dokumentáció átadás-átvételét.

  Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy lehetőség szerint még augusztus hónapban döntsenek a gyermeküket kezelő orvos személyéről, és amennyiben át kívánnak jelentkezni, ezt tegyék meg mielőbb.

  A fenti tájékoztatót a népegészségügyi intézet illetékes tisztifőorvosával egyeztetve, jóváhagyásával adtuk ki.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester
  2014.08.05. Elbúcsúzott a csákvári plébános

  Augusztus 3-án a vasárnapi szentmise keretében búcsúztatta az egyházközség és az önkormányzat Ambrózy Tamás plébánost, aki Móron fog ezután szolgálatot teljesíteni. Ambrózy Tamás 6 éven át volt a csákvári római katolikus egyházközség plébánosa. Pappá szentelése után mindössze egy évet töltött el káplánként, mielőtt egy több fíliát is kiszolgáló egyházközség élére került. Az atya a prédikáció keretében búcsúzott el közvetlen munkatársaitól és a hívektől. Vasárnap este paplak party keretében folytatódott a búcsúzkodás, amely közös vacsorával és az elmúlt 6 év különböző alkalmain készült fotók megtekintésével zárult. Az esti programon megjelentek és elbúcsúztak lelkésztársuktól a csákvári református és evangélikus egyházközség lelkészei is. Este már körünkben üdvözölhettük az új atyát, Gerendai Sándor egyházkerületi esperest, aki augusztus 4-től állt szolgálatba Csákváron.
  Köszönjük Ambrózy Tamás atya áldozatos munkáját, Gerendai Sándort pedig szívből köszöntjük Csákváron. (Fotó: Némedi István)

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.08.05. Diákmunka

  Újabb diákmunka program a csákvári önkormányzatnál

  Augusztusban is rekordszámú résztvevővel indul a csákvári önkormányzat által benyújtott igénylés alapján a nyári diákmunka második része. A jelentkezéseket még június végén le kellett zárni, és a jelentkezőket július, illetve augusztus hónapra lehetett beosztani a munkavállalásra. Szerződéssel egy hónapon keresztül foglalkoztatja az önkormányzat, vagy valamelyik intézménye szakképzettséget nem igénylő munkakörben, 4 órás részmunkaidős foglalkoztatás keretében Bakonyi Mátét, Barócsi Zsoltot, Dornyi Renátát, Fülöp Ádámot, Gulyás Ferencet, Katona Petrát, Király Krisztiánt, Kovács Melindát, Nagy Emőke Dórát és Németh Renátát.
  Köszöntjük őket mint kollégáinkat, jó munkát kívánunk!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.08.05. Anyatejes Táplálás Világnapja

  Ünnepség az Anyatejes Táplálás Világnapjára
  A csákvári központú, Vértesboglárt, Bodmért, Csákberényt és Csákvár védőnői körzeteit együttesen ellátó védőnői szolgálat 2014.július 25-én ünnepséget szervezett az Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében a közelgő Anyatejes Táplálás Világnapja alkalmából. Az ünnepségen Dornyiné Eigner Ágnes védőnői közösségvezető köszöntötte a megjelent édesanyákat is kisgyermekeiket. Énekelőadással közreműködött Gécs Diána és Király Adrienn, Dornyi Annamária pedig verset mondott. A megjelentek érdekes előadást hallhattak Mátyus Éva babahordozási tanácsadótól, aki hordozókendő bemutatót is tartott, valamint Magasiné Kudlik Mónikától, aki az anyatejes táplálás fontosságát hangsúlyozta. Mike-Varga Csilla óvodapedagógus, a csákvári Kerekítő klub foglalkozás vezetője ízelítőt adott a klubban folyó tevékenységről.
  Köszönet a védőnőknek a szervezésért.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.08.05. Rendelési idők

  Összefoglaló a rendelési és tanácsadási időkről, főbb telefonszámokkal. A Hírmondóban is meg fog jelenni.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.08.05. Társadalmi véleményeztetés

  2014.08.01. Szelektív hulladékgyűjtés


  A Depónia Kft. augusztus 4-én (hétfőn) a településen ismét szelektív hulladékgyűjtést végez! A lakosságnak most sincs más dolga, mint hétfőn reggel, vagy vasárnap este az összegyűjtött hulladékot a háza elé kihelyezni.
  Gyűjthető hulladék típusok:
  - műanyag ásványvizes- és üdítős (PET) palackok;
  - műanyag tisztítószeres, mosószeres, és öblítős flakonok;
  - többrétegű italos (üdítős, sörös), illetve konzerves dobozok.
  Kérjük, hogy a fém palackokat, műanyag palackokat, és tisztítószeres üvegeket kiöblítve, és laposra összenyomva rakják a zsákba, mert így kevesebb helyet foglal. A papír hulladékokat összehajtva, és összekötözve a műanyag zsákok mellé helyezzék ki. A kihelyezett zsákok helyett a szolgáltató cserezsákot biztosít.

  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
  2014.07.25. Hirdetésfelvétel

  2014.07.23. Floriana Napok végleges programja

  2014.07.11. Felhívás

  FELHÍVÁS!

  Az E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. tájékoztatása alapján felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a fűnyírások, fűkaszálások során gyakran előfordul, hogy használaton kívüli gázcsonkot elvágnak, melynek következtében fennáll a gázömlés veszélye! Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy főként a nem hasznosított üres telkeken kellő körültekintéssel végezzék a fűnyírást, és kaszálást az esetleges balesetek elkerülése érdekében. A fentieken felül kérjük a Lakosokat, hogy közterületen történő fatelepítés esetén előzetesen egyeztessenek a gázszolgáltatóval, mert a 49/1993. évi bányászatról szóló tv. Vhr.19/A bekezdése értelmében a gerinc, és a leágazó vezetékek 2-2 méteres védő övezetén belül fás szárú növényeket nem lehet telepíteni.

  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
  2014.07.16. Főzőverseny

  2014.07.08. Álláslehetőség

  2014.07.08. Zengő koncert


  Az idei évben ismét megszervezte a Csákvári Evangélikus Egyházközség a gyermekek, fiatalok nyári elfoglaltságát színesítő, zenei érdeklődését szélesítő Zengő Tábort. A tábor főszervezője és vezetője Szebik Ildikó karnagy, akit Milán Zoltánné, Gál Edit, Sziklai Ágnes és Schrantz Dóra segítettek munkájában, továbbá zenetanárként Barasevichné Németh-Kocsis Márta közreműködött, aki zenei munkaképesség-gondozó tornát tartott minden nap a gyerekeknek. A táborozók a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteiből érkező általános iskolás, illetve középiskolás tanulók voltak, akik a június 29-én kezdődött egy hetes elfoglaltság alatt megtanult műveket július 5-én délelőtt adták elő, zenés áhítat keretében. A koncerten a hangszerek színes palettája mutatkozott be: a teljes vonós apparátus és az ütős hangszerek mellett fagott, furulya, fuvola, klarinét, valamint zongora és orgona is megszólalt. A Zengő Táborral még nem ért véget a csákvári zenei táboroztatás, hiszen ezt követi a Kis-Zengő Tábor július 13-18.között, amelyen felekezettől függetlenül csákvári általános iskolások, zeneiskolások vesznek részt. Zárókoncertjüket július 18-án, pénteken 17 órakor adják a csákvári evangélikus templomban.

  2014.07.08. Kiadvány Csákvárról


  Florianától Csákvárig, a Vértes fővárosának története napjainkig címmel készített civil összefogással könyvet pályázati forrásból Csákvár Önkormányzata. 2012-ben mintegy 800 ezer Ft-ot nyert saját történetét bemutató kiadványokra a város. A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez benyújtott pályázaton DVD lemez és könyv készítését vállalta az önkormányzat, amely határidőben elkészült. A tervek szerint az ünnepélyes bemutató augusztusban lesz, ahol megvásárolható lesz a kiadvány. Az egyes fejezeteket a Pro Vértes Közalapítvány részéről Viszló Levente, a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület részéről Kunstár Béla, valamint a Floriana Könyvtár vezetője, Szekeresné Horváth Zsuzsa, Szverle Balázs helyi idegenvezető és az önkormányzat munkatársai, Szmolkáné Bene Ibolya és Katonáné Venguszt Beatrix írták önkéntes, ingyenes közreműködés keretében. A kiadványszerkesztéssel kapcsolatos nyomdai előmunkát Majorné Kiss Mónika, a Floriana Könyvtár munkatársa végezte, és a könyv mellékletét képező DVD lemezt is ő készítette.
  A kiadvány 100 oldal szöveges tartalommal és 50 oldal színes fotóval dolgozza fel Csákvár történetét, benne külön az Esterházy család történetét, valamint az olvasó elé tárja a XIX.század végi, XX.század eleji népszokásokat, helyi hagyományokat. Bemutatja a csákvári fazekasság sajátosságait, és a csodálatos természeti környezetet, amely a települést körülöleli. A könyv turisták számára is tartalmaz hasznos információkat a szálláshelyek, étkezési lehetőségek bemutatásával. (Fotó: Katonáné V.B.)

  2014.07.08. Templomfesztivál


  Csákvár is képviseltette magát a július 5-én kezdődött, két napos vértessomlói Templomfesztiválon. A Vértesi Erdő Zrt. által szervezett programon lehetőség volt hozományasztallal bemutatni a résztvevő települések értékeit. A csákvári nevezetességek között éppúgy megtalálható volt a Béka Miklós által készített puszabusz makett, mint Dornyi Mihály tűzoltó torony és vadászkápolna makettje, valamint a szép fazekas termékek. A rendezvényen a települést a polgármesteren kívül Turbucz Olivérné és Szorg Vilmosné, a Harangvirág Dalkör népviseletbe öltözött tagjai, és Veszelovszkyné Varsányi Margit önkormányzati rendezvényszervező képviselték. Szombaton délután mutatkozott be egyórás önálló koncerttel a Csámborgó zenekar. A népzenei feldolgozásokkal fellépő együttes nagy sikert aratott előadásával. Vasárnap a főzőversenyen szintén szépen szerepelt a csákvári küldöttség: Madari Csaba, Kisfaludy Zoltán és Gánics József készített el bográcsban egy vadétel-különlegességet, Kardos Attila receptje és útmutatása alapján.

  Fotó: Némedi István, Katonáné V.B., Csámborgó zenekar

  2014.07.07. Falugazdász ügyfélfogadás


  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a falugazdász ügyfélfogadása megváltozott:

  HÉTFŐ 8-16-ig

  Puszta Rita (70/436-2469)


  Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
  2014.07.03. Szelektív hulladékgyűjtés


  A Depónia Kft. július 7-én (hétfőn) a településen ismét szelektív hulladékgyűjtést végez! A lakosságnak most sincs más dolga, mint hétfőn reggel, vagy vasárnap este az összegyűjtött hulladékot a háza elé kihelyezni.
  Gyűjthető hulladék típusok:
  - műanyag ásványvizes- és üdítős (PET) palackok;
  - műanyag tisztítószeres, mosószeres, és öblítős flakonok;
  - többrétegű italos (üdítős, sörös), illetve konzerves dobozok.
  Kérjük, hogy a fém palackokat, műanyag palackokat, és tisztítószeres üvegeket kiöblítve, és laposra összenyomva rakják a zsákba, mert így kevesebb helyet foglal. A papír hulladékokat összehajtva, és összekötözve a műanyag zsákok mellé helyezzék ki. A kihelyezett zsákok helyett a szolgáltató cserezsákot biztosít.

  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
  2014.07.03. Könyvtári zárva tartás

  2014.06.30. Tájékoztatás


  Tájékoztatás!

  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 93. § (2) bekezdése alapján július 1-je, a KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA munkaszüneti nap, ezért a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal


  2014. július 1-jén (kedden)
  ZÁRVA


  tart, a bodméri ügyfélfogadás pedig ezen a napon szünetel.

  Továbbá,

  Július 1. egyben „Semmelweis nap” is, amely a – 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. §-sa alapján – az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően szintén munkaszüneti nap, erre való tekintettel

  2014. július 1-jén (kedd) az orvosi ellátás ügyelettel lesz biztosítva.


  Megértésüket köszönjük !

  Tóth Jánosné
  címzetes főjegyző

  2014.06.30. Író-olvasó találkozó

  2014.06.30. Felhívás


  Felhívás Kitüntető címre történő javaslattételi határidőre

  A „Csákvár díszpolgára”, „Csákvárért Díj”, „Csákvár Tiszteletbeli Polgára” címre 2014. július 15-ig tehető javaslat.

  Csákvár település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Vannak olyan személyiségek, akik a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve nyújtottak, olyanok, akiknek személye vagy tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Csákvár településhez. A kitüntetések, díjak adományozásával az önkormányzat adózni kíván e személyeknek, kifejezve a település elismerését példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért

  Csákvár díszpolgára

  Évente legfeljebb egy élő és egy elhunyt személy részére adományozható "Csákvár díszpolgára" kitüntető cím. „A kitüntető címre javaslatot tehetnek: az önkormányzat tisztségviselői, bizottságai, bármely települési képviselő, a településen működő civil szervezet, egyház, intézmény és magánszemélyek. A díszpolgári címet a település lakossága nevében a képviselő-testület annak az élő, vagy elhunyt magyar, vagy külföldi állampolgárságú személynek adományozza, aki az általános rendelkezésben foglaltak szerint arra érdemes. „

  „Csákvárért díj”


  „Csákvárért díj” adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal az egészségügy, szociálpolitika, a sport, a kultúra, a művészet, az oktatás, a község fejlesztése, a környezetvédelem és egyéb területen végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a település fejlődésében. Évente legfeljebb két díj adományozható.„

  „Csákvár Tiszteletbeli Polgára”


  „Csákvár Város Tiszteletbeli Polgára” cím annak a nem csákvári, külföldi, vagy magyar állampolgárnak adományozható, aki munkájával jelentős mértékben elősegítette Csákvár és polgárai szellemi és gazdasági fejlődését, gyarapodását. A tiszteletbeli polgári cím erkölcsi elismerés, mely az önkormányzat és a község lakosságának tiszteletét fejezi ki. „Csákvár Tiszteletbeli Polgára” cím évente legfeljebb egy élő vagy elhunyt személynek (posztumusz) adományozható. „

  A díjak odaítéléséről a polgármester javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt, átadásukra az augusztus 20-i ünnepségen kerül sor.

  Kérjük a lakosságot, hogy kitüntetési javaslataikat határidőben szíveskedjenek megküldeni a hivatal címére.

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző

  2014.06.26. Közös csákvári-pyrbaumi koncert az evangélikusoknál

  Június 21-én este zenés áhítat keretében nagyszerű koncertet adott a pyrbaumi St. Gerog Kirchenchor és a csákvári Harmonia Floriana Kórus.
  A koncert első részében közös műveket mutattak be, majd négy művet külön adott elő a pyrbaumi testvérközösség kórusa. Ezután a JUMUK (Jugend Musikkreis, Ifjúsági Zenei Kör) előadása következett, végül egy több tételes Buxtehude-darabbal zárta a két kórus a közös koncertet.

  (Fotó: Némedi István)

  2014.06.20. Nyári diákmunka

  2014.06.20. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. június 24-én (kedd) 16.00-kor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  02./ Költségvetési bevételek növelését és kiadások csökkentését célzó intézkedések
  03./ Önként vállalt feladatok finanszírozásáról
  04./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
  05./ Óvodavezetői pályázat elbírálása
  06./ Kártérítési ügyről
  07./ Hétvégi fűnyírási tilalommal kapcsolatos kérelemről
  08./ Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szabályozása
  09./ Közvilágítás fejlesztése a Szent Mihály téren
  10./ Szent István utca végének útjavítása
  11./ Ady Endre utcai óvoda konyhájában gáz almérő beszerelése
  12./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató költségelszámolásáról
  13./ Javaslat kedvezményes pályahasználati díjakra a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban
  14./ Beszámoló az építési pont 2013. évi feladatairól
  15./ Közterületi kutak rendezése
  16./ Könyvtár vezetői pályázat kiírásáról
  17./ Egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyek
  18./ Aktuális ügyek

  19./ Zárt ülés

  01./Közgyógyellátási ügyről
  02./Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumi tagok megválasztása
  03./Kisgyermekgondozó helyettesítéséről


  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.06.19. Toborzás

  A teljes felhívás a képre kattintva olvasható!

  2014.06.18. Múzeumok éjszakája

  2014.06.18. Vértes Múzeum

  Új kiállítási tárolók a Vértes Múzeumban

  Tavaly július 1-jén került beadásra az a pályázat, melynek révén a múzeumban új kiállítási tárolók készülhettek az állandó fazekas kiállítás bemutatására. A pályázatot az önkormányzat készítette, az elszámolás a napokban történik meg. A szép tárolószekrények Fülöp István asztalos munkáját dicsérik. A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület szorgos önkéntesei gyönyörűen berendezték az új tárolókat, látványos kiállítást varázsolva a látogatók elé.
  (Fotó: Katonáné V.B.)

  2014.06.18. Tűzoltótorony

  Már látható a színpróba a tűzoltó tornyon. A síkból kiemelkedő felületek világos sárga, a belső területek Esterházy-sárga színűek lesznek. Tervek szerint ugyanilyen lesz az épület is, az ablakok körül itt is világos sárga színezéssel.

  2014.06.17. Sportnap


  Szépek és Szépkorúak X. Fejér Megyei Női Sportnapja

  2014. június 14-én került megrendezésre a Szépek és Szépkorúak Megyei Női Sportnapja Csákvár Város Önkormányzata, a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség és a Csákvári Torna Klub szervezésében a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban. A rendezők célja ennek a sportnapnak a megszervezésével azt volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges és mozgásban gazdag életmódra.
  A rendezvényt Schneider Béla, a Magyar Szabadidősport Szövetség alelnöke nyitotta meg, aki nagy szerepet vállalt a versenyek szervezésében és lebonyolításában is.
  Díszvendégként jelen voltak Csákvár legeredményesebb női sportolói közül Tilinger Tamara és Trimmel Brigitta is. Schneiderné Máhli Ibolya épp egy asztalitenisz versenyen vett részt, így neki a távolból szurkoltunk. A sportolási lehetőségek közül mindenki a számára legmegfelelőbb mozgási módot választhatta, kipróbálhatta magát mind az ügyességi, mind a játékos, mind a kitartást igénylő sportágakban, mint például a célbarúgás, gólyalábazás, hullahopp karikázás, lengő teke, kosárra dobás, petanque, lovaglás. Király Ágnes zenés bemelegítőjével kezdődött a nap. Külön köszönet Galambos Gyöngyinek, aki nagyszerű gerinctorna bemutatót tartott, Berecz Katalinnak és Szmolkáné Juhász Máriának, akik nordic walking bemutatót tartottak az érdeklődőknek. Volt ifjúsági lány kézilabda bajnokság és női foci mérkőzés is a sportnapon. Köszönjük a középiskolás önkénteseink segítségét és aktív közreműködését a nap folyamán.
  Nagyon népszerű volt az egészségsátor szűrőprogramja, sokan éltek a lehetőséggel. Köszönjük a Gondozási Központ intézményvezetőjének, Knausz Imrének és munkatársainak az egész napos helytállást. Üde színfolt volt a nap programjában a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Gánti Telephelyének színpadi produkciója. A Hétszínvirág nevű színjátszó csoport bemutatta a Piroska, a Farkas és a többiek c. zenés paródiát, amellyel nagy tetszést arattak. Köszönjük Cséplőné Gönczi Veronika intézményvezetőnek és munkatársainak a színpadi előadást.
  A Sportnapon eredményesen teljesítettek kupát vehettek át, majd tombolasorsolás következett.
  A nap közös ebéddel zárult. Köszönet a Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Erdészetének, Právetz Antal igazgató úrnak a felajánlott vadhúsért, és Hartégen Gyulának és munkatársainak, hogy abból finom ebédet készítettek a Sportnap résztvevői számára.
  Támogatóink voltak: a Pro Vértes Nonprofit Kft., a Csákvári Tűzoltó Egyesület, a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Bányatelepi Intézménye „Hétszínvirág” színjátszó csoportja, a Csákvári Polgárőrség, a Kálvária Söröző, Szmolkáné Juhász Mária, Berecz Katalin, Király Ágnes, Galambos Gyöngyi, valamint a Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Erdészete.

  2014.06.17. Játékadomány

  Játékadományt kapott a Szabadság téri óvoda

  A mai napon játékadományt juttatott el a Szabadság téri óvoda számára Albert Sandmair Pyrbaumból. A gyerekek kíváncsian bontogatták az ajándékokat rejtő zsákot, és nagyon megörültek a különféle játékoknak. Köszönjük a sok szép játékot!
  (Fotó: Katonáné V.B.)

  2014.06.13. Tájékoztató képviselő-testületi ülésről


  Tájékoztató a június 12-i képviselő-testületi ülésről

  A tegnapi képviselő-testületi ülésen a következő döntések születtek:

  A testület elfogadta a Csákvár-Lovasberény-Vereb egyesített gyermekorvosi körzet, valamint a Csákvár II-Bodmér egyesített vegyes háziorvosi körzet, a Gánt-Csákvár III. egyesített vegyes háziorvosi körzet létrehozásáról szóló rendeletet, továbbá a körzetek egyesített feladat-ellátási szerződéseit. Ezek birtokában indíthatják a háziorvosok és a gyermekorvos az engedélyezési eljárásokat, amennyiben valamennyi érintett település (a gyermekorvos tekintetében Lovasberény és Vereb, a háziorvosi körzetek tekintetében pedig Bodmér, illetve Gánt Képviselő-testülete) ugyanazon tartalommal fogadja el a szerződéseket.

  Az orvosi rendelővel kapcsolatban a Képviselő-testület további nyilatkozattételre kérte fel a rendelő tulajdonosi közösségét. A tulajdonosok május 13-án úgy nyilatkoztak, hogy az egész épületet értékesíteni kívánják, május 29-én nyilatkozatukat megváltoztatták, amely szerint csak a rendelő régi szárnyát kívánják értékesíteni. Mivel a hatósággal történt egyeztetés alapján minden egészségügyi alapellátási formának nem tud megfelelő helyet adni az orvosi rendelő régi szárnya, a Képviselő-testület felkérte a rendelő tulajdonosokat, hogy nyilatkozzanak a magánrendelő helyiség esetleges értékesítésének lehetőségéről.

  A csákvári I.számú betöltetlen orvosi körzet vonatkozásában a Képviselő-testület két jelentkező orvost ismert meg. Egyikükkel egyeztetni kívánja a feladat-ellátási szerződés részleteit, és az egyeztetés eredményét a június 24-i ülés elé kell terjeszteni. A feladat-ellátási szerződés megkötésével, illetve a praxisjog megszerzésével indíthatja el a működési engedély megszerzését az új orvos Csákváron.

  A testület pontosítást kérve elnapolta a Floriana Könyvtár intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat elfogadását a következő ülésre.

  Döntött a sportintézmény Mundiavocat (ügyvéd labdarúgó világbajnokság) labdarúgó mérkőzései részére kedvezményes pályabérleti díj elfogadásáról, valamint a Csákvárra rendszeresen visszatérő tájfutó csoport részére az általános iskola termének és tornatermének kedvezményes bérleti díjjal történő bérbe adásáról.

  A következő képviselő-testületi ülés 2014.06.24-én 16:00 órakor kezdődik a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester
  2014.06.13. Fociünnep

  2014.06.13. Gyermekhét

  GYERMEKHÉT a Csákvári Mese–Vár Óvoda és Bölcsőde Tagóvodájában

  Minden év május utolsó vasárnapja a gyermekeké. Ebben az évben a csákvári Mese–Vár Óvoda és Bölcsőde Tagóvodájában idén „Gyermek hétté” bővítették a gyermeknapot. Az első napon rendőrségi bemutatót láthattak a gyermekek. Győri Valéria r. főtörzs-zászlós nyomozó és kollégája még az ujjlenyomat vétel módját is megmutatta az ovisoknak. Elhozták Lulót, a nyomozókutyát is. A gyermekek nagy örömére a rendőrök részt vettek a kötélhúzó versenyen, hol az egyik, hol a másik csapatot erősítve. További érdekes program volt még a rendőrautó barkácsolása, lisztgyurmázás, papírsárkány készítés, - reptetés, zsákbafutás - és a palacsintaevő verseny.
  Másnap a mentősök munkájával ismerkedhettek az óvodások. Köszönjük Venguszt Marcell, Molnár András és munkatársaik élményszerű és hasznos bemutatóját (melyről a képek is tanúskodnak) Harmadik napon a Csákvári Tűzoltóság nyílt napjára látogattak el, ahol Géber Lajos, Szabó Mihály és Szabó Anita közreműködésével ismerkedhettek a gyermekek a tűzoltók munkájával.
  Szintén a „Gyermekhéten” került sor Czvikli Imréné – Vera néni és a „drámások” műsorára, akik a Mátyás király és az igazmondó juhász című mesét adták elő a gyermekek nagy gyönyörűségére. A „Pillangó” csoport: pizzázással, a „Méhecske” csoport: fagyizással, a „Katica” csoport pedig az Úttörő téri játszótérre látogatással zárta a hetet.
  Jó volt látni a kipirult, mosolygós gyermekarcokat. Reméljük sikerült sok örömöt, és igazi élményeket adni az óvodásoknak a változatos, sokszínű programokkal, tevékenységekkel.
  Az Óvoda Közössége köszöni mindazok önzetlen szívességét, akik segítségükkel, közreműködésükkel részt vettek a szervezésben, a programok lebonyolításban.

  2014.06.13. Óvodai ballagás

  Szárnyra kelnek a kis gólyák – búcsúznak a nagycsoportosok

  A Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde székhelyóvodájában és tagóvodájában 2014. május 29-én és 30-án (csütörtökön és pénteken) megható ünnepség keretében búcsúztak a nagycsoportosok az óvodától – óvodás társaiktól, óvó néniktől, dajka néniktől, fejlesztő pedagógustól, logopédustól.
  Végre elérkezett az idő, amikor az iskola elérhető közelségbe került a nagycsoportos gyermekekhez. Nagyon várták már ezt a pillanatot, amikor a kicsik felnéznek rájuk: a Nagyokra, akik már az iskolába készülnek. Az óvodába lépéstől kezdve ezt szerették volna érezni, hiszen minden kisgyermek minél hamarabb „Naggyá” szeretne válni. Máris elszállt ez a néhány év jókedvben, sok vidámsággal, játékkal, mesével, mondókákkal, énekekkel – s ím hívogat az iskola. Köszönjük ezt a 3 - 4 évet, amikor egy kicsit mieink is lehettek a gyermekek! Kívánunk nekik örömteli, szép, és sikeres iskolás éveket, s azt, hogy a még csak szunnyadó álmaik egykor megvalósuljanak! Szálljatok kis gólyák! Minden jót, iskolába menő gyermekek!

  Csákvári Mese–Vár Óvoda Közössége

  2014.06.13. Óvodai zárva tartás

  2014.06.06. Sportnap!

  2014.06.06. Fociünnep
  A 18:00-kor kezdődő mérkőzést Kassai Viktor vezeti!!

  2014.06.06. Pedagógus Nap Csákváron


  Az Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében ünnepség keretében köszöntöttük június 4-én délután egy-egy szál virággal a város pedagógusait, a tanárokat, tanítókat, óvónőket, bölcsődei gondozókat, a technikai dolgozókat és mindazokat, akik a mindennapokban településünk gyermekeinek tanításában, nevelésében és ellátásában nagy szerepet vállalnak. Az ünnepségen jelen volt és köszöntötte Csákvár pedagógusait Illés Szabolcs, a Klebersberg Kuno Intézményfenntartó Központ Bicskei Tankerületének tankerületi igazgatója. A tanítványok, egykori tanítványok nevében Juhász Alexandra és Szakál Péter egy-egy verssel tisztelegtek tanítóik előtt. A Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gitár-tanszakának növendékei reneszánsz kamarazenét, tánczenét adtak elő (Árki Kristóf, Izmindi Izsák, Szauer Szilárd és Szabó Dominik), furulyán közreműködött Szakály Szilvia tanárnő.
  A köszöntőket és a műsort követően Csuta Zsolt és Kiss László vállalkozók önzetlen adományaként süteménnyel és üdítővel kedveskedtünk az ünnepelteknek. (Szöveg és fotó: Veszelovszkyné Varsányi Margit)

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.06.05. Megújult a Fazekas Emlékház!


  Van a Petőfi u. 8 szám alatt egy kicsi házikó, amely hosszú-hosszú éveken keresztül több száz igényes Csákvári kerámia születési helye volt. Sajnos az évek során a ház állapota egyre rosszabb lett, és már nem tudta kiszolgálni rendesen eredeti funkcióját, és a mai modern kor igényeit. Pedig köztudott, hogy a Csákvári fazekasság, és fazekak messze földön híresek, és az ilyen fajta iparosság nagy múltra tekint vissza településünkön. 2012-ben lehetőség volt pályázni ennek az Emlékháznak a felújítására. A Csákvár Jövőjéért Közalapítvány sikeres pályázatot adott be, és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-ben nyújtandó támogatási összegből 3.750.000 Ft-ot nyert el, a „Vércse kincse” helyi értékek bemutatására. A pályázat keretein belül 2014. május 15-re elkészült az új, Fazekas Emlékház, amely stílusában-külsejében megőrizte a régi értékeket.
  Az elnyert összegből kialakításra került férfi-női wc és mosdó, melyet a mozgásukban korlátozottak is tudnak használni, az épület a csatorna-hálózatra is rá lett kötve. Ezen kívül új nyílászárók kerültek beépítésére, és az épület külső –belső festése is megtörtént. A téli hidegben hűtő-fűtő klíma berendezés biztosítja az épület fűtését. Kisebb munkálatok maradtak még hátra, melyet az önkormányzat közfoglalkoztatottai végeznek majd el, úgy mint tereprendezés, és az udvar csinosítgatása, annak érdekében, hogy az épület hangulata ismét a régi lehessen.
  Az önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőségét annak, hogy állandó fazekas dolgozzon a megújult emlékházban, és azt ismét élettel, és tartalommal töltse meg.

  Farkas-Bozsik Annamária
  Ingatlanvagyon- és városgazdálkodási menedzser

  2014.06.04. Tisztelet a véradóknak!


  A tegnapi napon 81 véradó jött el a csákvári véradásra, ebből 5 fő első véradó volt. Köszönet az önzetlen segítségért. Köszönet a Magyar Vöröskereszt Bicskei Szervezetének és Horváthné Erika véradásszervezőnek a szervező munkáért.
  Köszönet a támogatóknak is: a Kiss ABC sört, Csuta Zsolt pogácsát, Juhász Mihály csákvári péksége pogácsát és édes süteményt, Janky Béla pedig csokoládét ajánlott fel a véradóknak.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.06.03. Gyermeknap

  2014.06.02. Bankváltás


  Új üzleti partnerünk, a Buda Regionális Bank Zrt.

  Csákvár Önkormányzata márciusban megversenyeztette a bankszámlavezetést és folyószámlahitel konstrukciókat. A legjobb ajánlattevőnek a Buda Regionális Bank Zrt. csákvári fiókja bizonyult, ezért a mai napon aláírásra került az új bankszámlaszerződés.
  A korábbi számlaváltásnál is kért be az önkormányzat ajánlatot, azonban ilyen kedvező feltételeket sohasem kínált még a BRB Bank Zrt., mint az idei ajánlatában. A helyi számlavezetés az önkormányzatnak és a lakosságnak egyaránt jobb a sárga csekkes befizetési lehetőségek kiváltása miatt. Az önkormányzat a sárga csekkek elkészíttetéséért komoly összeget fizet, a lakosság pedig a csekkel együtt az azt terhelő (ún. sárgacsekk-) adót is viseli egy-egy befizetésnél. A helyi bankkal történő együttműködéssel lehetőség nyílik a banki pénztári befizetésre, amellyel a fenti sárga csekkes megoldás kiváltható, és az azt kísérő költségek megtakaríthatók.
  Ezúton mondunk köszönetet eddigi partnerünknek, a Raiffeisen Bank Zrt-nek a jó együttműködésért.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester
  2014.06.02. Megemlékezés


  Megemlékezés a Vaskapunál

  A Vaskapu Hagyományőrző Egyesület május 31-én szervezte meg immár hagyományos egész napos vértesi rendezvényét. A lovaglástól az íjászatig, illetve színpadi műsorig több program várta az érdeklődőket.
  Délután került sor a trianoni békediktátum közelgő évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésre, és a Vitézi Renddel közösen állított kereszt leleplezésére, melyet a római katolikus, a református és az evangélikus felekezetek képviselői is megáldottak. Megemlékező beszédet mondott vitéz Molnár-Gazsó János, a Vitézi Rend elnök-főkapitánya.
  Az esti hangulatról a Kékesi Rock Band gondoskodott.
  (Fotó: Némedi István, Katonáné V.B.)

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.06.02. Óvodások látogatása a rendőrségen


  A Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosai a Bicskei Rendőrkapitányságon

  2014. május 21-én – az OVIZSARU program keretében – az Ady E. úti székhelyóvoda nagycsoportosai ellátogattak a Bicskei Rendőrkapitányságra. A gyerekek kíváncsian várták a látogatást, ugyanis az óvodában már Somné Vidinszki Erzsébet r.főtörzsőrmester személyében „igazi” rendőrrel is találkozhattak. A Kapitányságon még szélesebb körben ismerkedtek a rendőrség munkájával. Megnézhették a rendőrség épületét, információkat kaptak az ott folyó munkáról, bekukucskálhattak a zárkába, láthatták az ujjlenyomat vétel eszközeit.
  A gyerekek érdeklődésének fő tárgya azonban az „igazi” rendőrautó, és annak kipróbálása volt. A járműbe beülhettek, bekapcsolhatták a villogót, a szirénát, sőt a mikrofonba is beszélhettek. Egy rendőr bácsi megmutatta milyen eszközei vannak a rendőrnek, mikor szolgálatban van: sapka, mellény, gumibot, bilincs, stb. A gyerekek ezeket mind megfoghatták, kipróbálhatták.
  Nagy élmény volt számukra ez a nap., sok izgalmas kérdésre kaptak választ. A csákvári ovisok barátai a Rendőröknek. Tudják, hogy baj esetén bátran fordulhatnak hozzájuk, és azt is, hogy ők értünk dolgoznak.
  (Faddi Péterné)

  2014.06.02. Vasgyűjtés eredménye


  Tájékoztató vasgyűjtés eredményéről

  Kedves Csákváriak!
  A mai napon szállítottuk el és adtuk le a május 31-én összegyűjtött vasat, amelyért 180.100 Ft-ot kaptunk. A Képviselő-testület a következő ülésen tárgyalja, milyen közérdekű célra kívánja a befolyt összeget felhasználni. Köszönjük mindazoknak, akik a vashulladékot felajánlották. Köszönjük a Szo-Ra Bt. a vashulladék összegyűjtésével és gyűjtőhelyre szállításával kapcsolatos szíves ingyenes közreműködését.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester
  2014.06.02. Női labdarúgó kupa

  Kispályás női labdarúgó kupa
  Szépek és Szépkorúak Megyei Sportnapján, 2014. június 14.

  Lebonyolítás: Kispályás játékszabályok szerint,
  csapatlétszám: 1 kapus + 5 mezőnyjátékos kortól függetlenül.
  Nevezhető max.14 fő/csapat. Játékidő: 1X18 perc.
  Szabadtérben, műfüves 20 x 40 m-es pályán 3x2 m-es kapukkal

  Nevezés 2014.06.10-ig Wilmek Ferencnél (20/411-0991)

  2014.06.02. CSEHÓ VB 2014

  2014.05.31. Szelektív hulladékgyűjtés


  A Depónia Kft. a lomtalanítástól függetlenül június 2-án elvégzi a településen a szelektív hulladék gyűjtését! A lakosságnak most sincs más dolga, mint hétfőn reggel, vagy vasárnap este az összegyűjtött hulladékot a háza elé kihelyezni.
  Gyűjthető hulladék típusok:
  - műanyag ásványvizes- és üdítős (PET) palackok;
  - műanyag tisztítószeres, mosószeres, és öblítős flakonok;
  - többrétegű italos (üdítős, sörös), illetve konzerves dobozok.
  Kérjük, hogy a fém palackokat, műanyag palackokat, és tisztítószeres üvegeket kiöblítve, és laposra összenyomva rakják a zsákba, mert így kevesebb helyet foglal. A papír hulladékokat összehajtva, és összekötözve a műanyag zsákok mellé helyezzék ki. A kihelyezett zsákok helyett a szolgáltató cserezsákot biztosít.

  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
  2014.05.31. Lomtalanítás

  2014.05.22. Köszöntés

  2014.05.28. Tanévzáró

  2014.05.28. Madárdalos ovi program


  Csákvári Mese–Vár Óvoda - Manó (középső) csoport

  Csoportunk második éve vesz részt a „Madárdalos ovi” programban a Pro Vértes Nonprofit Zrt. támogatásával. A cég szakemberei, Szöllősi Eszter és Szalai Gábor segítik munkámat. E program – Madárdalos ovi program – foglalkozásai mintául szolgálnak a Natúrpark területén található 17 település óvodáinak. A foglalkozásokat szakmai egyeztetés előzi meg, melyet a gyerekek egyéni képességeit, fejlesztési területeit, lehetőségeket veszi figyelembe. Célunk, hogy a gyermekek a közvetlen környezetben ismerjék meg a természeti értékeket. Utánpótlás nevelést végzünk a természettudatos életforma védelmére. Fontosnak tartom, hogy a gyerekekkel már óvodás korban hogyan lehet a természetben megfigyeléseket párosítani, így a gyermeki kíváncsiság által szinte észrevétlenül tudásukat gyarapítani. Nemzetközi rendezvény sorozathoz csatlakozott tavasszal csoportunk, mely hagyománnyá növi ki magát: 2014.március 22 - Víz Világnapja - Tavaszi madármegfigyelés a Nagy – réten. 2014. április 22 – Föld Világnapja – Virágoskert kialakítása az óvodában. 2014. május 10 – Madarak Fák napja – Madárgyűrűzés az óvodában. Szeretném megköszönni a csoport nevében a Szülők támogatását a programhoz. Köszönet illeti a Pro Vértes Vezetőjét, Viszló Leventét és családját, valamint segítő szakembereiket: Szöllősi Esztert és Szalai Gábort.
  A csoportunkban kialakított programot folyamatosan segíti: Kiss László vállalkozó és családja, Magosi István, Vida Tamás, Oszoli Tibor. Köszönöm mindazon egyéni gazdálkodóknak és mezőgazdasági vállalkozóknak a segítségét, akik a foglalkozások anyagához a természetes környezetben fogadják önzetlenül a csoportunkat, ezzel lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek minél színesebb, természetes életformák közvetlen megtapasztalására, élmények gyűjtésére.
  Gulyás Gáborné

  2014.05.28. Ovisok az Önkéntes Tűzoltóknál


  2014. május 23-án nyílt napot tartott a Csákvári Tűzoltó Egyesület, melynek keretében a gyermekek betekinthettek a helyi tűzoltók életébe. Megnézhették a tűzoltás eszközeit, felszerelési tárgyait, felpróbálhatták a különleges ruházatot, megismerkedhettek azok használatával. A tűzoltó autót kívülről-belülről megfigyelhették, és információkat kaptak annak különböző funkcióiról is. A Csákvári Mese–Vár Óvoda és Bölcsőde több csoportja is megragadta a lehetőséget és ellátogatott a nyílt napra, ahol még egy kis vendéglátásban is részesültek. Köszönet az érdekes élményekért, a kedves fogadtatásért. (Faddi Péterné, Gulyás Gáborné)

  2014.05.28. Fociünnep


  Fociünnep: Szabad Föld Kupa 25 éves évfordulója

  Június 14-én délután az egyik legnagyobb csákvári labdarúgó siker, a Szabad Föld Kupa 2.helyezés elnyerésére emlékezve az akkori focisták, CSTK tagok közreműködésével és szervezésében Fociünnep lesz a csákvári Tersztyánszky Ödön Sportközpontban. A részleteket hamarosan közöljük.
  A fotón: a meccs után a Népstadionban a csákvári csapat, mögöttük a csákvári szurkolók.
  (A fotót Némedi István küldte.)

  2014.05.28. Meghívó

  2014.05.28. Emlékkő


  Emlékezz! Emlékkő a csákvári holokauszt áldozatok tiszteletére

  Május 23-án délután az elhurcolt csákvári zsidó családok emlékére megemlékezést szervezett a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület, melynek keretében új köztéri emlékművet avattak a Mikes utca és Rákóczi utca kereszteződésénél, a korábbi csákvári zsinagóga közelében. Megemlékező beszédet mondott Lebovits Imre és Dr. Grósz Andor a Páva utcai zsinagóga részéről, Borbula András, a Gólem Színház vezetője, valamint az egyesület elnöksége részéről Bokodi István. A narrációt Tóth Árpádné vezette. A katolikus egyházat Tamás Antal világi elnök, a református felekezetet Szabó Sándor Jonatán lelkész, az evangélikusokat pedig Bencze András lelkész képviselte. Az Esterházy Iskola tanulói egy-egy helyi zsidó családról szóló emlékező írást olvastak fel. Az emlékkő átadását követően az összegyűltek együtt vonultak le Emlékmenettel a kiállításnak helyet adó Novák-házba, amely idős csákváriak visszaemlékező írásaival, fényképekkel, tárgyi emlékekkel emlékezteti a látogatót a csákvári zsidók elhurcolásával kapcsolatos borzasztó eseményekre. Ezt követően az írásos visszaemlékezést készítő, a történteket gyermekkorukban szemtanúként megélők beszámolói alapján készített dokumentumfilmet tekintettek meg közösen. A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület a Nemzeti Kulturális Alap holokauszt 70.évfordulója alkalmából meghirdetett pályázatán nyerte el a film és az emlékkő elkészítéséhez szükséges forrást, tervük megvalósításában helyi támogatók is segítették őket. (fotó: Katonáné V.B.)

  2014.05.28. Borverseny


  Borverseny és pincejárás Csákváron

  Szöllősy Pál, a csákvári Borklub vezetője és Puszta Rita falugazdász közös szervezésében, lelkes csákvári bortermelők és a helyi lovasbarátok közreműködésével zajlott le a hagyományos májusi borversenyt követően a pincejárás. Bár az időjárás nem volt kegyes a bortúra időtartama alatt, a részt vevők néhány külterületi pince meglátogatását követően töretlen jókedvvel és lelkesedéssel értek el a végcélhoz, a Szent Orbán Turistaszállóhoz, ahol Balázs Ferenc és felesége finom vacsorával várt mindenkit. Először Sáfrán András csákberényi borász mondta el az idei borversenyre nevezett nedűk általános értékelését, majd átadásra kerültek a gazdák részére a minősítést tanúsító emléklapok, oklevelek. Sor került Csákvár hivatalos borának kiválasztására is: 2014.évben Csákvár Város Fehérbora címet viselheti, és a palackokon az önkormányzat által kiadott címkét tüntetheti fel Czibik István, aki pölöskei muskotály borával nyerte el a zsűri javaslata alapján a kitüntetést.
  (Fotó: Némedi István)

  2014.05.28. Tájékoztató

  Tájékoztató az orvosi rendelővel kapcsolatban

  Az ügy állásával kapcsolatban többen kérték a részletes beszámolót, ezért kerül sor a tájékoztatásra az alábbiak szerint:

  Korábbi események:

  Csákvár Képviselő-testülete március 4-én új orvosi rendelőhelyiségek kialakításáról döntött a Szent István utcai, önkormányzati tulajdonú társasházi lakások (szolgálati lakások) részbeni átalakításával. Az építési engedélyezési terv elkészült, és a testületi döntést követően azonnal benyújtásra került. Az épületben két orvosi rendelő lesz kialakítva, az egyik gyermekorvosi rendelésre is alkalmas lesz. Mindez azért szükséges, mert a jelenlegi orvosi rendelő régi szárnyában nem lehet elhelyezni valamennyi, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó rendelőhelyiséget, viszont a tulajdonosok ezt kínálták fel értékesítésre. A Pax gyógyszertár, valamint Szabó László vállalkozó jelentős pénzadományt és vállalkozói segítséget ajánlott fel az átépítéshez, ennek feltétele, hogy háziorvosi rendelőként működtesse az önkormányzat az elkészült rendelőket.

  A fejlemények ismertetése a márciusi tájékoztató óta:

  Április 24-én a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén felszólalt Dr. Kovács László háziorvos. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Magyar Állam visszavásárolja az orvosi rendelőt, csupán csak kérnie kell az önkormányzatnak, és csak egy levelet kell írni ezzel kapcsolatban az országgyűlési képviselőnek. Korábban benyújtotta azokat az aláírásgyűjtő íveket is, amelyeken a lakosság támogatását fejezte ki a rendelő jelenlegi helyén történő megmaradásáról. Az önkormányzat mindezek után május 9-re elkészíttette az igazságügyi értékbecslést, amely alapján a teljes rendelőépület (a fogászattól kezdve a gyógyszertárral bezárólag) 88.140.700 Ft-ot ér. Ebben el lehetne helyezni a gyógyszertár helyén a gyermekorvosi rendelőt, hiszen két külön bejárattal rendelkezik, így az általános és a fertőző váró egyszerűen kialakítható. A jelenlegi magánrendelő helyén pedig a külön váróteremből nyílna két fogorvosi helyiség (hogy ne a háziorvosokra váró fertőző betegekkel üljenek egy váróban a fogászatra várók). A védőnők és a háziorvosi rendelők jelenlegi helyükön maradhatnának. Elegendő hely lenne minden egészségügyi létesítmény jelenlegi követelményeknek megfelelő elhelyezéséhez. /Tájékoztatásul: a régi épületrész (melyet tavaly az orvosok eladásra kínáltak, a fogászattól a védőnői szolgálatig) és a hozzá tartozó telekrész: 27.207.000 Ft, az új épületszárny (magánrendelő, gyógyszertár és tetőtér) és a hozzá tartozó telekrész: 60.933.700 Ft értékű a szakértő szerint./
  A képviselő-testület május 13-án rendkívüli ülésen határozatot hozott a teljes épület visszavásárlásáról és arról, hogy a 88.140.700 Ft összegre vonatkozóan a Dr. Kovács László által bejelentett állami segítségnyújtást szeretné igénybe venni, felkérve a választókerületi országgyűlési képviselőt az ügy képviseletére. Az önkormányzat képviselő-testülete az értékbecslő által megállapított összegből nem kívánt alkudni. A rendelő tulajdonosok többségben jelen voltak a bizottsági ülésen, és megerősítették a teljes épület eladására vonatkozó szándékukat.
  Május 16-án elkészült a rendelő visszavásárlásával kapcsolatos kormányzati segítség kéréshez minden anyag. Egyedül a rendelő tulajdonosok vételárat elfogadó nyilatkozata hiányzik ahhoz, hogy a kormányzati segítség kérést benyújthassuk (az eladásra vonatkozó szándéknyilatkozatot május 16-án elküldtük, de még nem kaptuk vissza egyik tulajdonostól sem). A teljes dokumentáció összeállítását követően az önkormányzat haladéktalanul benyújtja az anyagi segítség kérésre vonatkozó szándékot. A két projekt - az állami támogatás kérés és az adományból készült rendelő építési engedélyezési eljárása - jelenleg párhuzamosan fut.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.28. Tudásbajnokság

  Szép eredmények a szegedi Tudásbajnokságon

  Az idei tanévben került először megrendezésre a Tudásbajnokság elnevezésű verseny. Öt levelezős forduló után hét tantárgyból mérhették össze felkészültségüket az általános iskolai tanulók. A megyei megmérettetés után a legjobbak a Szegeden megrendezett országos döntőbe jutottak. Fejár megyét öt csákvári tanuló képviselhette a versenyen. Az Esterházy Iskolások boldogan vehették át a jutalomkönyveket, érmeket és kupákat. Hegyessy Levente 5. osztályos tanuló irodalom kategóriában 11. lett. Szajkó Milda Blanka 7. osztályos tanuló anyanyelv kategóriában 4. helyezést ért el. Magasi Botond 5. osztályos tanuló természetismeretből bronzérmes lett. Magasi Anna 8. osztályos tanuló történelem kategóriában szintén harmadik helyezett lett. Illés Sebestyén 7. osztályos tanuló történelem kategóriában a 2013-14-es tanévben a tudás bajnoka, azaz első helyezett lett. Gratulálunk a nagyszerű eredményekhez!

  (Felkészítő tanárok: Némediné Varga Judit, Fülöp Mária, tanulók: Szajkó Milda Blanka, Magasi Anna, Illés Sebestyén, Magasi Botond, Hegyessy Levente.)
  (Fotó: Némedi István)

  2014.05.28. Külterület bejárás

  Külterület bejárás

  Május 26-án került sor a tavaszi külterület bejárásra, melynek során a hivatal határszemlét tartott. Az előző napi özönvízszerű eső néhány dombos-lejtős területen sajnos komoly károkat okozott a vetésben, különösen azokon a területeken ahol nincs árok vagy azokat beszántották. Az utakat azonban a gazdálkodók láthatóan próbálják rendben és közlekedhető állapotban tartani. Köszönet Schäffer Ferencnek, Mészáros Vilmosnak és Stumpfold Norbertnek a külterületi bejáráson történő részvételért, segítségükért. (A fotókon bal oldalon felül egy jól karbantartott út, jobb oldalon a lovasberényi út árok áteresze (Közútkezelő területe), alul: az özönvízszerűen lezúduló csapadék utat tört magának a vetésen át)
  (Fotó: Katonáné V.B.)

  2014.05.27. Véradás

  2014.05.26. Választási eredmények

  2014.05.22. Meghívó Hősök Napja megemlékezésre

  2014.05.22. Emlékkő avatás

  A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület szervezésében május 23-án (pénteken) 16 órakor megemlékezésre kerül sor a zsidó deportálások 70. évfordulója alkalmából Csákváron a Mikes és Rákóczi utca találkozásánál levő parkosított területen. Az ott elhelyezett emlékkő felavatását követően az un. Novák háznál (Kossuth u. 3.) az egykor Csákváron élt zsidókra emlékező időszaki kiállítás nyílik 17 óra 30 perckor.

  A megemlékezésre mindenkit tisztelettel várnak a szervezők.

  2014.05.22. Virágok kihelyezése

  Csákvár Önkormányzata a mai napon helyezte el a Szabadság tér, Szent Mihály tér környékén a villanyoszlopokra a virágokat. Immár harmadik éve tesszük ezzel vidámabbá, barátságosabbá a településközpontot.
  A virágok már a múlt héten megérkeztek, az Yvett-ciklon várható szélviharai miatt azonban egy héttel később kerültek a kaspók a helyükre.

  2014.05.22. Elindult a munka a tankertben

  (Fotó: Jankyné Kővári Csilla)

  LEADER pályázaton elnyert eszközökkel a mai napon elindult a munka a Gondozási Központ és Idősek Otthona tankertjében.
  Az általános iskola tanulói gyakorlati oktatás keretében, technika órán ismerkednek meg a kertműveléssel, az általuk megtermelt terményeket pedig Laci bácsi konyhája hasznosítja.

  2014.05.22. Kezdődik a tűzoltótorony külső felújítása

  (Fotó: Katonáné V.B.)

  A tűzoltótorony belső és külső felújítási munkáira Csákvár Város Önkormányzata előkészítésével a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület nyert el pályázatot mintegy 16 millió Ft értékben.
  A belső felújítások már a tél folyamán elkezdődtek, a külső felújításokkal a kivitelező Pik-Pak Bau Kft., Szakács Zoltán csákvári vállalkozó cége megvárta a jó időjárást.
  Az állványozás megtörtént, a munka reményeink szerint hamarosan kívül is elkezdődik. Befejezési határidő 2014.augusztus hónapban van a pályázat alapján.

  2014.05.22. Elkészült a Kossuth utcai járda

  (Fotó: Katonáné V.B.)

  Kedves Csákváriak!

  Kb. 1 méteres szakasz kivételével elkészült a Kossuth utcai járda felújítása. A karbantartás már régóta esedékes volt, hiszen kátyúk, letöredezett szélek jellemezték a központ felé vezető járdát, amely az 1950-es évek végén készült el.
  A kihagyott 1 m szakasz a tűzoltótorony mellett van, az épületben folyó kivitelezési munka miatt kell későbbre halasztani ennek befejezését.
  Az önkormányzat a korábbi hónapokban lehetővé vált nagyobb létszámú közmunkás foglalkoztatás keretében, jelentős anyagköltség-ráfordítással végeztette el a felújítást.
  Köszönjük a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését, amit a munkák elvégzésével kapcsolatos korlátozások során tanúsított.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.22. Bozsik Torna a legfiatalabb utánpótlás korosztályoknak

  A legfiatalabb utánpótlás korosztálynak szerveztek a Csákvári Torna Klub közreműködésével Bozsik Tornát május 18-án, vasárnap délelőtt. Elsőként az U7 lépett pályára, a csákvár, zámolyi, lovasberényi korosztályos játékosok küzdöttek nemcsak egymással, de az egyre inkább esősre forduló időjárással is. Őket az U 9 követte.
  A résztvevőket egy-egy szelet finomsággal, a legjobban teljesítő játékosokat pedig oklevéllel díjazták a szervezők.

  2014.05.22. Tájékoztató orvos, fogorvos jelentkezéséről, gyermekorvosi rendelés indításáról

  Tisztelt Csákváriak!

  Az üres háziorvosi praxisra április végén és május elején jelentkezett két orvos: Dr. Gerstner Péter és Dr. Kovács László háziorvosok. A Képviselő-testületnek alapvető kötelessége volt a két jelentkező közül mielőbb választani, mivel a testületi szándéknyilatkozat alapján lehet a praxisról megalapozottan tárgyalni a betöltetlen praxis értékesítésére jogosultakkal. Amíg a praxis értékesítésére nem kerül sor, csak félidejű helyettesítés van, ezért a betegek teljes idejű ellátása érdekében kell mielőbb dönteni.

  A két orvos közül Dr. Gerstner Pétert választotta a Képviselő-testület a május 13-i ülésen az alábbi indokok alapján:
  - a doktor úr a háziorvosi mellett belgyógyász szakvizsgával is rendelkezik
  - csákvári kollégái elismerték szakértelmét, és számították rá eddig is a csákváriak ellátásában, hiszen részt vett az ügyeletben,
  - Dr. Nagy István őt jelölte meg a későbbiekben helyetteseként, és kérte ennek későbbi figyelembe vételét abban a nyilatkozatában, amelyben április 7-én felmondta a szolgálatát.

  A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy rajta kívül a továbbiakban más orvos ne érdeklődhetne, hiszen nem garantálható, hogy az I.körzet praxisjoga értékesítésére jogosult családtagok megegyeznek azzal a jelentkezővel, akivel a Képviselő-testület szándéknyilatkozatot váltott.
  Jövő hétre jelentkezett be egy háziorvos jelölt fogadóórára, aki szintén érdeklődik az I.körzet iránt. Amennyiben szándéknyilatkozatot ad, és az érintett családtagokkal is meg tud egyezni, akkor ismét a Képviselő-testület elé fogom vinni az I.körzet betöltésének ügyét.

  A Képviselő-testület elvi szinten is megfogalmazta, hogy mindenképpen szükséges a három háziorvosi praxis Csákváron. Még felnőtt praxis esetén is a legnagyobb körzet marad a jelenleg betöltetlen I.körzet, több mint 2000 beteg ellátásával. Ezt nem lehet véglegesen 'hozzácsapni' egy másik működő csákvári körzethez, mert akkor csak két orvosi körzet marad településünkön.
  Minél nagyobb egy körzet, annál több a rendelésen a várakozási idő, mert annál több beteg jut egy orvosra. A betegek érdeke tehát azt kívánja, hogy ha lehet, inkább három orvos legyen, és ne csak két körzet.

  Új fogorvos jelölt is jelentkezett az önkormányzatnál, meg is tekintette a fogorvosi rendelőt május 19-én. Több üres praxissal kapcsolatban érdeklődött már eddig, és június végéig dönt, hogy melyikre kíván szándéknyilatkozatot adni.
  Az önkormányzat is lépett a fogorvosi szolgálat további helybeli megoldása érdekében: 12 székesfehérvári fogorvosnak küldtünk el leveleket, amelyben szerződéskötési lehetőséget ajánlunk a helybeli szolgáltatás biztosítása érdekében akár a helyettesítési időszakban, akár a praxis végleges betöltésére vonatkozóan.

  A gyermekorvosi praxis kialakításáról is döntött május 13-án a Képviselő-testület: feladatellátási szerződést fogadott el Dr. Varga László gyermekorvossal. Az engedélyezési határidőktől függően terveink szerint július 1-jén, vagy legkésőbb augusztus 1-jén indulna Csákváron a gyermekorvosi praxis.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.22. Tájékoztató Dr. Zsigmond László háziorvos rendelési idejéről
  Tisztelt Csákváriak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a csákvári III.körzet rendelési idejébe beiktatásra került az előjegyzés alapján történő rendelés. A rendelési idő és az előjegyzéssel kapcsolatos információk az alábbi táblázatban találhatók.

  Előjegyzésre bejelentkezés a 375-460 telefonszámon lehetséges.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.22. ÁROP kérdőív kiértékelés

  Tisztelt Csákváriak!

  A tavalyi évben elnyert Államreform Operatív Program pályázat kapcsán nemrégiben egy kérdőívet tettünk közzé papír alapon és online felületen, kérve szíves véleményüket a feltett kérdések vonatkozásában.

  A tanulmány IDE KATTINTVA megnyitható és olvasható (pdf formátumban).

  Köszönjük szíves válaszaikat!

  Tisztelettel:

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.22. Tájékoztató civil szervezetek részére

  Tájékoztató a közhasznú szervezetek közhasznú jogállásának új feltételeiről

  2012. január 1-jén lépett hatályba az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., az ún. Civil törvény. Az ezt megelőzően nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a közhasznú melléklettel kiegészített számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezetek 2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe vehetik az új törvény hatályba lépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számukra biztosított kedvezményeket, jogállásuk közhasznú marad. 2014. június 1. napjától csak az új törvény szerinti közhasznúsági feltételeknek megfelelő, nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre.

  Milyen feltételeknek kell megfelelniük a közhasznú szervezeteknek?

  Bár a kérdés megválaszolásához szükség van a feltételek teljes körű ismeretére, néhány fontos szempontra felhívom a figyelmet.
  Szükség lehet a létesítő okirat módosítására, ha az vagy a szervezeti és működési szabályzat nem tartalmazza a formai, működésre (például nyilvánosság, összeférhetetlenség) illetve tartalmi kérdésekre (közhasznú tevékenységek, eredmény felosztás sajátos szabályai stb.) vonatkozó, a Civil törvényben részletesen meghatározott feltételeket és szabályokat. A közhasznú tevékenységekről a létesítő okiratnak azt is tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen közhasznú tevékenységet végez, és a konkrét feladatot jogszabályi szinten kell megjelölni (megszűnt a „közhasznú feladatok listája”).
  Emellett a közhasznú szervezet erőforrásait és társadalmi támogatottságát jelző egyes szervezeti mutatóknak meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:

  Az erőforrás-ellátottság alábbi három feltétele közül legalább egyet teljesíteni kell az előző két évre vonatkozóan:
  - a szervezet átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
  - a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
  - a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

  A társadalmi támogatottság alábbi három feltétele közül teljesíteni kell legalább egyet az előző két évre vonatkozóan:
  - az 1%-os felajánlásokból kiutalt összeg eléri az összes bevétel 2%-át (úgy, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított pénzeszközöket nem kell figyelembe venni), vagy
  - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
  - közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti.


  Hogyan szűnik meg a szervezet közhasznú jogállása?

  A közhasznúvá minősítés feltételeinek megszűnése esetén a szervezet a megszűnés bekövetkeztétől számított 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, de az ügyészség is indítványozhatja ezt. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

  Mit kell tenniük a közhasznú jogállás fenntartásáért a közhasznú szervezeteknek?

  Az új Civil törvény szerinti feltételeknek való megfelelés esetén 2014. május 31. napjáig kell kezdeményezniük a törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételt, és a feltételek teljesülését a bíróság visszamenőleg, a szervezet megelőző két évről szóló beszámolója és közhasznúsági melléklete alapján vizsgálja.


  Tisztelettel:

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.22. Ügyvéd Világbajnokság!

  Kedves Csákváriak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 24 - június 1. között a csákvári Tersztyánszky Ödön Sportközpont is helyet ad az Ügyvéd Labdarúgó Világbajnokságnak (Mundiavocat). A sportintézményben délután 15:00-20:00 óra között zajlanak a mérkőzések. A belépés ingyenes.

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

  A mérkőzések sorsolása május 23-án este történik, ezt követően tudunk az itt játszó csapatokról, a hivatalos menetrendről tájékoztatást adni.

  A rendezvény ideje alatt településünkön megnövekedett forgalomra lehet számítani, kérjük szíves megértésüket.

  Tisztelettel:

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.22. Felhívás


  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. május 26 - 2014. május 31-ig lehetőség van a Régi Polgármesterei Hivatal ( Csákvár Széchenyi u. 8.) udvarán olyan hulladékok elhelyezésére, melyet a lomtalanítás alkalmával a szolgáltató nem visz el.

  Hétfő - Péntek 8:00-16:00
  Szombat 8:00- 12:00

  Leadható hulladékok:
  - Elektronikai hulladék (tv készülék, nyomtatók, kis háztartási gépek, hűtő, mosógép, monitor stb.);
  - Festékek;
  - Akkumulátor
  - Autógumi
  - Fel nem használt permetszerek
  - Kenőolajak
  - Olajjal szennyezett műanyag flakonok
  - Festékpatronok

  Nyomatékosan felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy azbeszt tartalmú (hullámpala, pala lemez) anyag nem helyezhető el!


  CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
  2014.05.21. Tájékoztató

  A bűncselekmények áldozatainak részére nyújtható állami támogatásokról

  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján a bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés sértettje részére az alábbi áldozatsegítő támogatások adhatók:

 • 1. Érdekérvényesítés elősegítése: segítség az alapvető jogok érvényesítéséhez, egészségügyi, társadalombiztosítási, szociális ellátások igénybevételéhez, illetve okmánypótlás az áldozatok részére. Személyre szabott felvilágosítás nyújtása az áldozatot megillető jogokról és ellátásokról, illetve segítségnyújtás ahhoz, hogy ezekhez az ellátásokhoz mielőbb hozzájusson. A bűncselekmény elkövetésétől határidő nélkül igényelhető.
 • 2. Azonnali pénzügyi segély; annak érdekében adható, hogy az áldozat a bűncselekmény, tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következtében legalapvetőbb, lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadásait fedezni tudja. Az Áldozatsegítő Osztály az azonnali pénzügyi segély kérdésében bármilyen bűncselekmény (tulajdon elleni szabálysértés) áldozatának méltányossági döntéssel határoz, amely nem szociális rászorultságon, hanem a bűncselekmény közvetlen következtében kialakult élethelyzet mérlegelésén alapul. Legmagasabb összege a 2014. évben 95.890.- Ft lehet A bűncselekmény elkövetésétől számított 8 napon belül igényelhető!
 • 3. Kárenyhítés: a bűncselekmény miatt bekövetkezett igazolt vagyoni kár részbeni megtérítése, , vagy a bűncselekmény következtében a rendszeres jövedelemben bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítése. Csak szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények sértettjeinek, és ezek (egy háztartásban élő) egyenes ági hozzátartozóinak, házastársainak, eltartottjainak, ha a sértett testi épsége, egészsége a bűncselekmény következményeként súlyosan károsodott vagy a sértett meghalt. A bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül igényelhető. Feltétele az áldozat rászorultsága, melyet jövedelmi viszonyai határoznak meg.

 • Mi szükséges ahhoz, hogy a bűncselekmény áldozata az említett támogatásokban részesüljön?
 • Igazolás a büntetőügyben (szabálysértési ügyben) eljáró szervtől (általában a rendőrségtől)
 • Kérelem-nyomtatvány kitöltése (azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés esetén)
 • Határidőn belül érkezzen a kérelem
 • Vagyoni kár, jövedelemcsökkenés, egészség súlyos károsodásának igazolása a kárenyhítés esetén
 • Jövedelemigazolás (bankszámlakivonat, nyugdíjszelvény, Munkaügyi Központ határozata, munkanélküli áldozat esetében) azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés igénylésénél

 • Hol és milven módon lehet áldozatsegítő támogatást kérni?

  Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Áldozatsegítő Osztályánál
  FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA ÁLDOZATSEGÍTŐ OSZTÁLY
  8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. sz. Tel.: 22/512-611,22/511-075, Fax: 22/512-112
  Ügyfélfogadás: Hétfő: 9-13 Kedd: 13-16 Szerda : 13-18 Csütörtök: 9-13

  A támogatáshoz szükséges formanyomtatvány kérhető a Csákvári Közös Önkormányzat Hivatalában a földszinti információs pultnál, illetve a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál
  2014.05.20. Pályázati felhívás!

  A teljes szöveg a képre kattintva olvasható!

  2014.05.20. Tenyészszemle


  Második alkalommal került megrendezésre Csákváron a regionális tenyészszemle. A Kisbéri és Gidrán fajta mellett a környék tenyésztő társai által tenyésztett magyar félvér is helyet kapott ezen a szemlén. A Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület és a Magyar Félvér Tenyésztők Országos Egyesülete örömmel vállalt szerepet a szakmai program felépítésében. A tenyészszemle nyitó programja volt a csákvári ménes szopós csikóinak a felvezetése. A Gidrán Tenyésztő Bizottság nagyon pozitív véleményt fogalmazott meg az évjáratról. Kiválasztásra került a Gidrán-41 (Mákvirág) nevű kanca mén csikója mint az idei szemle legszebbje. Csákvár Város Polgármestere, Katonáné dr. Venguszt Beatrix gratulált a Tenyésztő Bizottságnak és a tenyésztőnek, Horváth Józsefnénak, valamint a tenyésztés vezetőjének, Kopócs Tamásnak, és további eredményes munkát kívánt nekik.
  További programként az új besorolású kancák bírálata következett. 6 kanca került felvezetésre. Az osztály első helyezettje a Horváth Józsefné által tenyésztett és tulajdonában álló Gidrán-25 (Viola) nevű 3 éves kanca lett. A magyar félvér fajtacsoportban 4 kanca került felvezetésre, többségében az idősebb korosztályból. Az osztály I. helyezettje a Horváth Józsefné tulajdonában lévő Mercédesz nevű sárga kanca lett, II. helyezett a Pálinkás Károly lótartó tulajdonában lévő Zsuka nevű sötétpej kanca lett. A bíráló bizottság holtversenyben III. helyezettnek a Kiss Istvánné csákvári tenyésztő által tenyésztett és tulajdonában lévő Villám nevű idősebb kancát és ezen kanca Csillagcsillám nevű lányát díjazta. Továbbiakban felvezetésre kerültek a csákvári fedeztetési állomáson felállított mének, itt láthatták az érdeklődők az 5049 Gidrán XXIV-79 (Marci) nevű többszörös nemzetközi kiállítás-díjas mént (a szemle legszebb csikójának az apja). Láthatták az érdeklődők még a Gidrán XXVIII-as (Rettenetes) nevű törzsmént, és egy ivadékát ezen a szemlén ménjelöltnek minősítette a bizottság. A bírálatokat követően a tulajdonos, Horváth Józsefné családias fogadtatásban részesítette a jelenlevőket és megköszönte a résztvevőknek és a látogatóknak az érdeklődést.


  /Fotók: Novotni Péter/

  2014.05.19. Tájékoztató


  Tájékoztató a csapadékvíz elvezetési pályázatban érintett ingatlanok előtti hidak bővítéséről

  Önkormányzatunkhoz az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett a Kossuth utca és Berényi út által lehatárolt területen található ingatlanok előtti hidak bővítésének lehetőségével kapcsolatban.
  Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy mivel a csapadékvíz elvezetésének fejlesztése az említett területeken pályázati forrásból valósul meg, mindaddig nincs lehetőség a hidak önerős bővítésére, míg a pályázati közreműködő szervezet a fejlesztés pályázat szerinti megvalósulását le nem ellenőrizte, át nem vette. Bármilyen nemű, a pályázatban leadottól eltérő, vagy előzetes módosításban be nem jelentett munkavégzés veszélyeztetheti a fejlesztés sikeres lezárását. A műszaki átadás-átvétel a hatóságokkal folyamatban van, a pályázati ellenőrzés 2014 szeptemberéig megtörténik.
  Ezután lehetőség lesz a hidak bővítésére. Az átadás-átvétel tényleges időpontjáról a lakosságot haladéktalanul értesíteni fogjuk. A fentiekre tekintettel kérjük az érintettek szíves türelmét.


  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.19. Meghívó

  2014.05.15. Helyesbítés!


  Tisztelt Csákvári Lakosok!

  A Csákvári-Bodméri Hírmondóban tévesen jelent meg a lomtalanítás időpontja!
  Tájékoztatásul közöljük, hogy a helyes időpont 2014. június. 02. hétfő! Az elírásért szíves elnézésüket kérjük!

  Tóth Jánosné
  címzetes főjegyző

  2014.05.19. Forgalmi rend változás!


  Tisztelt Csákvári Lakosok!

  Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy május 19 -től a Szt. István utca Szilárd Gyula utca kereszteződésében forgalmi rend változás lép érvénybe. A korábbi elsőbbség adás kötelező tábla megszűnik a Szt. István u-ból érkező forgalomnak, és helyette a jobbkéz szabály lép érvénybe.
  A forgalmi rend változásra KRESZ táblák hívják fel a figyelmet! Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a kereszteződést fokozott figyelemmel közelítsék meg!

  Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

  2014.05.15. ELMARAD A SPORTNAP!


  Tisztelt Csákvári Lakosok!

  A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztatása szerint az időjárás nem javul jelentősen a következő napokban, a szabadtéri rendezvények megtartását nem javasolja. Ezért a szombatra (május 17.) meghirdetett

  Fejér Megyei Női Sportnap ELMARAD

  és egy későbbi időpontban kerül megrendezésre!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.15. Kastélypark lezárás


  Tisztelt Csákvári Lakosok!

  Tájékoztatom Önöket, hogy az időjárás alakulása nyomán a védekezés készenléti időtartama 2014.május 17-ig kitolódott. Az elmúlt éjszaka a készenlét eredménytelenül telt, a ma délelőtti órákban viszont a Kastélyparkban és az Úttörő téren is dolgoztak a tűzoltók. A Kastélypark fái a viharos időjárás nyomán életveszélyessé váltak. Annak érdekében, hogy személyi sérülés ne történhessen, a park alsó bejáratát az önkormányzat ideiglenese lezáratta. Kérjük a gyalogosokat, hogy amennyiben nem szükséges, ne menjenek a park területére. Ha ez nem megoldható, akkor a lehető legrövidebb úton közelítsék meg a kórházat, és a füves területet ne használják! Gépkocsival a kórház területén van lehetőség parkolni, a murvával borított részen, ahol nincsenek gesztenyefák. Az időjárási helyzet függvényében a szükséges védekezési feladatokról folyamatos tájékoztatást biztosítunk.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester


  2014.05.15. Női Sportnap

  2014.05.14. Rendőrségi tájékoztató


  Tisztelt Állampolgárok!

  A Bicskei Rendőrkapitányság vezetői és beosztotti állománya a törvényesség, emberségesség, tisztesség betartása mellett látja el szolgálati feladatait. Jogsértés észlelése esetén azonban intézkedési kötelezettség áll fenn. Kérem, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek figyelembe venni.
  A témához kapcsolódó jogi normák:

 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Szabs. tv.)
 • 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet a közlekedés szabályairól (KRESZ)
 • 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról (KR)
 • 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről (ORFK Ut.)

 • dr. Balázs Sándor r.alezredes sk.
  kapitányságvezető

  2014.05.14. Motoros talákozó

  2014.05.13. Háziorvosi ellátás


  Háziorvosi ellátás!

  2014.április 22-én értékesítésre került a csákvári III.számú háziorvosi körzet praxisjoga, melyet Dr. Zsigmond László vásárolt meg.
  A rendelési idő 2014.május 1-jétől az alábbi:

  Hétfőn, szerdán, pénteken: 07:00-10:15
  Kedden, csütörtökön: 07:00-08:45 és 16:15-18:15

  2014.április 24-től Dr. Kovács László látja el a csákvári I.számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatait.
  Rendelési ideje ezért kibővült:
  Hétfőn: 12:30-18:30
  Kedden: 07:30-11:15
  Szerdán: 12:30-18:30
  Csütörtökön: 07:30-11:15
  Pénteken: 07:30-14:30

  2014.05.13. Katasztrófavédelmi riasztás


  Tisztelt Csákvári Lakosok!

  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztatást adott ki a tegnap esti órákban arról, hogy a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint 2014. május 14-15-én (szerdán és csütörtökön) markáns ciklon fogja alakítani időjárásunkat, amely nagy hasonlóságot mutat egy szinte napra pontosan négy évvel ezelőtti időjárási helyzettel. 2010.május 15-17.között a „Zsófia ciklon” nyomán ítéletidő tombolt az egész országban, néhány nap alatt egyhavi csapadékmennyiségnek megfelelő eső esett. Az elkövetkező napokban hasonló időjárásra számíthatunk a meteorológusok szerint, orkánerejű szél kíséretében. Kérem, hogy az árkok, átereszek tisztításával járuljanak hozzá a kármegelőzéshez. Azokban a pincékben, garázsokban, alagsorokban, amelyek nagyobb esőzés alkalmával vizesednek, a bútorokat, berendezéseket helyezzék el magasabb helyeken. A Csákvári Tűzoltó Egyesület, valamint a Csákvári Polgárőrség az elkövetkező két napban készenléti szolgálatot ad, és szükség esetén segítségnyújtás érdekében a helyszínre vonul. Az önkormányzat szintén készenléti szolgálatot működtet. Kérem, hogy amennyiben segítségre van szükségük, hívjanak a 06-20-291-5632 telefonszámon.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.13. Tájékoztató az orvosi ügyelet változásainak okairól


  Tisztelt Csákvári Lakosok!

  Az ügyelet átszervezésével kapcsolatban több téves információ látott napvilágot. A pontosítás érdekében az alábbi tájékoztatást adom az átszervezés okairól.

  A települési szintű egészségügyi ellátás több részből áll:
  a.) háziorvosi alapellátás, amely két részből áll: fele rendelési idő, a másik fele pedig területi ellátás mindazon betegek számára, akik állapotuknál, körülményeiknél fogva nem tudnak a rendelésen megjelenni. Ezt a Csákváron működő háziorvosok változatlanul biztosítják.
  b.) orvosi ügyeleti alapellátás: a rendelési, illetve területi ellátáson kívüli időn túl jelentkező akut, nem mentőfeladati (!) kategóriába tartozó esetek ellátása érdekében. Ezt jelenleg a bicskei központban tartózkodó, illetve onnan vonuló orvosokkal és asszisztensekkel tudjuk biztosítani.
  c.) mentőszolgálati ellátás: az Országos Mentőszolgálat biztosítja, amely szintén továbbra is működik, helyben elsősorban a csákvári mentőállomás közreműködésével.

  A csákvári rendelőben 2008-tól működő orvosi ügyelet 2014.április végére működésképtelenné vált. A móri tisztifőorvos a helyzet mielőbbi megoldása érdekében 2014.május 1-jétől kijelölte a bicskei ügyeleti szolgáltatót a Csákvár és környéke orvosi ügyeletei feladatainak ellátására.

  Előzmények:
  2008-ig Csákváron az orvosok lakáson készenlétet biztosítottak, melyért az önkormányzat minimális díjazást fizetett. A rendszer nem a jogszabályoknak megfelelően működött, ezért összevont hétközi-hétvégi orvosi ügyeletként új forma lett engedélyeztetve 2008-ban. Az orvosi ügyeletben az érintett települések háziorvosai működtek közre. Mivel nappal rendeltek, illetve területi ellátást biztosítottak, mind az öt orvosra szükség volt ahhoz, hogy az ellátás biztonsággal működjön. A működési engedély előírásai szerint az orvos mellett a központban asszisztenst kellett alkalmazni. Az orvosi ügyelet költsége az önkormányzatok költségvetésében sokszorosára nőtt az átalakítással, ezért már ekkor is vegyes érzésekkel csatlakozott hozzánk a környező három település. Nem volt azonban választás, mivel egyetlen ügyeleti központ sem fogadta együtt Vértesboglárt, Bodmért, Gántot és Csákvárt.
  2014.áprilisában jött el az idő, amikor a három környező település Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy semmiképp sem szeretne a továbbiakban Csákvárral ügyeletben társulni a jelentős költségek miatt, hanem mindenképpen más ügyeleti központhoz kívánnak csatlakozni, ahol az ügyeletszervezés költségei jóval több település között oszlanak meg, így nagyságrendekkel olcsóbb lesz számukra a szolgáltatás.

  Személyi feltételek biztosítása
  2013-ban hatályba lépett az új önkormányzati törvény, amelynek értelmében minden társulást át kellett alakítani. Ekkorra az ügyeletben már csak négy orvos és négy asszisztens működött közre. Az orvosok túlterheltek voltak, és egyikük sajnos súlyos beteg volt, egy másik pedig később jelezte, hogy hosszabb távú változatlan működés esetén kérni fogja az ügyeleti közreműködés alóli felmentését. Ezért 2013.november 19-én a négy település polgármestere közös levelet írt a bicskei orvosi ügyeletet működtető társulásnak az együttműködés kezdeményezése, áthidaló megoldás biztosítása érdekében. Erre hivatalos válasz nem érkezett. A csákvári ügyeletbe ugyanekkor igyekeztünk újabb orvosokat is bevonni, de nem jártunk eredménnyel. Nem minden orvos kíván ügyeletben részt venni, mivel számukra ez nem kötelező, és aki részt kíván venni, a környékbeli nagy ügyeleti rendszereket működtető szolgáltatóknál Székesfehérváron, Bicskén vagy Oroszlányban már leszerződött. Az egyik megüresedő csákvári praxist pedig olyan orvos vásárolta meg, aki eddig is ügyelt Csákváron, tehát így sem került új orvos az ügyeletbe. Az új társuláshoz új működési engedélyt kellett volna kérni, amelyet már csak központi orvosi ügyeletre adhat ki a tisztiorvosi szolgálat. A központi ügyelet feltétele az orvoson és asszisztensen kívül gépkocsivezető bevonása, tehát legalább három főállású, vagy legalább öt mellékállású gépkocsivezetőt kellett volna szerződtetni és fizetni a törvényes működés biztosítása miatt.

  Tisztifőorvosi vizsgálat indítás betegpanaszok miatt
  A tisztifőorvos 2014. március elején eljárást indított a csákvári ügyelettel kapcsolatban „nem megfelelő egészségügyi szolgáltatás gyanúját felvető” betegpanaszok miatt. Egy hónap határidőt kaptak az önkormányzatok a nyilatkozattételre, hogyan kívánják a továbbiakban fenntartani és működtetni a csákvári ügyeletet.

  Az ügyelet eddigi anyagi háttere:


  A táblázatban látható, hogy a települések lakosságszám arányosan állták eddig az ügyelet költségeit. Éves szinten 26 millió Ft-ba került a Csákvár központú orvosi ügyelet a négy településnek. Ebből Csákvár közel 19 millió Ft-ot fizetett. Mivel az állam csupán 4,5 millió Ft hozzájárulást biztosít, 15 millió Ft-ot Csákvár a saját költségvetéséből, adóbevételeiből fedezett. Előzetes tájékozódásunk alapján a nagy ügyeleti központhoz történő csatlakozás akár 10 millió Ft feletti megtakarítást is jelenthet a csákvári költségvetésnek. A nagyságrendekkel kisebb költségvetési hozzájárulás oka, hogy minden ügyeletnek van egy meghatározott óraszáma, és ennek megfelelően kell béreket, járulékokat fizetni, viszont nem mindegy, hogy ezek a fix költségek hány település között oszlanak meg. De nem a megtakarítás a legfőbb ok, ami miatt gazdaságilag is indokolt volt más működési formát keresni. Az új működési feltételek alapján a gépkocsivezetők kötelező felvételével azok bérköltsége az eddigi összköltséget további 4,5 millió Ft-tal növelné, melynek jelentős részét, több mint 3 millió Ft-ot szintén Csákvár fizetné, ha megmaradna a társulás. Azzal azonban, hogy a társult települések az újjáalakuló társulásban már nem kívántak részt venni, a Csákvár központú ügyelet immár 30 millió Ft összköltsége egyedül a csákvári költségvetést terhelné. Ez a jelenlegi költségvetési helyzetben megfizethetetlen, és országos szinten is példátlanul nagy költség.

  Döntés az ügyelettel kapcsolatban
  Az érintett önkormányzatok április elején, a tisztifőorvos által indított eljárásra adott válaszukban jelezték az ÁNTSZ felé, hogy nem tudják, és a társult települések nyilatkozatai alapján nem is akarják a továbbiakban fenntartani a csákvári központú ügyeletet, részben a megfelelő személyi állomány hiánya, részben pedig a tovább növekvő költségek miatt. Április 23-án Bodméron együttes ülésen mondta ki Bodmér, Vértesboglár, Csákvár és Gánt, hogy kérik az ügyeletre ügyeleti szolgáltató kijelölését, míg megtalálják a módját, hogy a környékbeli nagy ügyeleti szolgáltatók egyikéhez szerződéssel csatlakozzanak. Csákvár, Vértesboglár és Bodmér számára Bicskét jelölte ki a hatóság, Gántot pedig Székesfehérvár látja el 2014.május 1-től. A feladat ellátásáért, a személyzet biztosításáért a kijelölt ügyeleti szolgáltató a felelős.

  A bicskei ellátás paraméterei
  A kijelölést követően hivatalos tájékoztatást kértünk a bicskei ügyelettől a várható szolgáltatásra vonatkozóan. Azt az információt kaptuk, hogy országos szinten általában 30.000 – 40.000 főt lát el egy ügyeletes orvos gépkocsivezetővel, illetve nővérrel. Ezzel szemben a bicskei központban a három település (Bodmér, Csákvár, Vértesboglár) csatlakozásával összesen 34.000 fő lesz az ellátandó lakosságszám, és nem egy, hanem két orvos van mindig szolgálatban: az egyik egy asszisztenssel tartózkodik folyamatosan a központban, a másik pedig beteghez vonul egy gépkocsivezetővel. Egy ügyeleti napon átalagosan 5-8 vonulás van Bicskéről, és a vonulások átlagos időtartama 20-30 perc. Emellett kb. 10-15 ellátandó személy megy be naponta a központba. Tehát az országos átlagnál lényegesen jobb, a jelenleginél pedig stabilabb és hatékonyabb rendszerhálózat látja el településünket.

  A május 1-jei hosszú hétvége tapasztalata
  Május 1-4.között, a hosszú hétvégén indult el a kijelölt szolgáltatóval az új ellátás. Az önkormányzathoz több visszajelzés érkezett. A központban ellátást kérőket fogadta az orvos és az asszisztens, az ellátást azonnal megkapták, a recepteket ki tudták váltani. A vonuló szolgálat több esetnél volt kint Csákváron, ebből 5-ről értesültünk. A telefonos bejelentéstől számított 25-35 percen belül megérkezett a lakáshoz az orvos, egy esetben volt az időtartam 55 perc.

  Tisztelt Csákváriak!
  Az érintett önkormányzatok mindent megtettek a csákvári központú ügyelet működtetése érdekében, azonban mind személyi állomány biztosítása, mind pedig gazdasági vonatkozásban lehetetlenné vált a fenntartása a 4 település számára. A többi környező települést – a Csákvári Önkormányzati Társulás településeit - már tavaly megkerestük az ügyben, azonban egyiküknek sem volt érdeke a szolgáltató váltás, mert az ügyeleti szolgáltatójukkal elégedettek voltak, és anyagilag is jobban jártak, ha nem váltanak. A bicskei ügyelet telefonszáma: (22) 311-104. Az ügyeletet az Országos Mentőszolgálat irányítja, tehát a mentők diszpécserközpontja fogadja a hívást. A diszpécser dönti el a bejelentő által elmondottak szerint, hogy mentőt vagy ügyeletes orvost küld a beteghez. Csákváron tehát nem szűnt meg az orvosi ügyelet, az továbbra is biztosítva van. A vonuló szolgálat házhoz jön, ahogyan eddig is történt, ha az eset indokolta. Településünkön mindhárom települési egészségügyi ellátási forma (háziorvosi szolgálat, ügyeleti ellátás, mentőellátás) a továbbiakban is biztonsággal működik.
  Kérjük, forduljanak a kijelölt ügyeleti szolgáltatóhoz bizalommal!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.12. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. május 13-án (kedd) 16.00-kor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek
  01/1 Gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés kötése dr. Varga László gyermekorvossal
  01/2 Feladat ellátási szerződés kötése dr. Gerstner Péter háziorvossal
  01/3 Feladat-ellátási szerződés kötése dr. Zsigmond László háziorvossal
  01/4 Feladat ellátási szerződés kötése dr. Kovács László háziorvossal
  01/5 Szándéknyilatkozatok tárgyalása a csákvári I. számú háziorvosi körzet vonatkozásában
  01/6 A kijelölt orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződésének elfogadása
  01/7 Fogorvosi helyettesítési feladat-ellátási szerződés dr. Bánki Erzsébettel VI. 1-től
  01/8 Értékbecslés, építési engedélyezési terv tárgyalása
  01/9 Törvényességi Főosztály tájékoztatás kérése és arra adott válasz
  02./ Állami Számvevőszék önkormányzat ellenőrzéséről készült jelentésének megvitatása, intézkedési terv elfogadása
  03./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  04./ Képviselő-testület bizottságaiba tag választásáról
  05./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  06./ Pályázatok finanszírozásáról
  07./ Beszámoló a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről
  08./ Csákvár településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása
  09./ Műfüves pálya bérleti kedvezménye iránti kérelemről
  10./ Számlavezető pénzintézettel kötendő szerződés-tervezet elfogadása
  11./ Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet elfogadása
  12./ Hétvégi fűnyírási tilalommal kapcsolatos kérelemről
  13./ Széchenyi utcai csapadékvíz elvezető árok helyreállításáról
  14./ Tájékoztató a bölcsődei férőhely alakulásáról
  15./ Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztéséhez közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
  16./ CSTK tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Sportintézményben megvalósítandó korszerűsítési pályázathoz
  17./ Aktuális ügyek
  17/1 G+G nyomda szerződés módosítás /Hírmondó/(szóbeli)
  17/2 Energetikai pályázat (szóbeli)


  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.08. Sportnap

  2014.05.08. Köszöntő

  2014.05.08. Csákvári-Bodméri Hírmondó feltöltés

  Kedves Csákváriak!

  A legújabb Csákvári-Bodméri Hírmondó már elérhető a honlapról IDE KATTINTVA.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.05.06. Tenyészszemle


  A tenyészszemle helyszíne: Csákvári Gidran ménes, Csákvár-Dobogó Puskaporos dűlő (SOSO Földszer kft. felé vezető út)

  2014.05.05. Tájékoztató

  2014.05.05. Játszótér

  2014.05.05. Fogorvosi ellátás

  2014.05.05. Vasgyűjtés

  2014.05.05. Lomtalanítás

  2014.05.05. Értesítő

  2014.05.05. Fazekas- és Kórustalálkozó Csákváron

  Fazekas- és Kórustalálkozó Csákváron

  Nem mindennapi esemény színhelye volt a csákvári Szent Mihály tér: két olyan művészeti ág mutatkozott be, melyet nehéz összekapcsolni. Hogyan is kapcsolódik egymáshoz a fazekasság és a kórusok? Aki ismeri a település történetét, tudja: mindkét területnek komoly hagyománya, múltja van errefelé.


  A fazekasság a XIX. század meghatározó foglalkozás volt, mely fénykorában Magyarország egyharmadát látta el fazekas termékekkel. A fazekas az az ember, aki az ún. tűzföldből készíti el a mindennapi használati tárgyakat, melyeket utána a tűzzel érintkezve bátran használhattak. Ám Csákváron a hagyományos agyagból készült termékek – korsók, tálak, stb. - előállítását is számos mesterember végezte.
  A város az éneklés területén is kimagasló múlttal rendelkezik. Éppen 90 éve született Csákváron dr. Csányi László karnagy, a Magyar Rádió Gyermekkórusának alapítója, aki egyben Csákvár díszpolgára is. E jeles évfordulóról a szülőházánál és a Vértes Múzeumban található emléktábláknál emlékeztek meg. A Szent Mihály tér már kora reggeltől megelevenedett. Amerre a szem ellátott, kézműves sátrak sorakoztak, ahol helyi és környékbeli fazekasok kínálták termékeiket. S aki ennél még tovább akart menni, ki is próbálhatta a korongozást a gyakorlatban. Közben színvonalas előadásokon a fazekasság történeti hátterét is megismerhettük Szekeresné Horváth Zsuzsanna könyvtáros, fazekas és István Erzsébet néprajzkutató, a dr. Kresz Mária Alapítvány kuratóriumi tagja előadásában.


  Délután kapcsolódtak be a kórusok. A negyedik éve megrendezésre kerülő eseményen idén kilenc kórus vett részt: a Vox Hungarica Női Kar (Budapest), a Pagoda Vokál (Budapest), a Harmonia Floriana Kórus (Csákvár), a Gánti Szent Vendel Kórus, a Kecskédi Német Kultúregyüttes, a Gerecse Népdalkör (Tardos), a Várgesztesi Német Kultúregyüttes, a Vértessomlói Német Nemzetiségi Dalkör és a Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kórusa (Budapest).  A találkozó két felvonásban zajlott le, részint a katolikus templomban, részint pedig az általános iskola udvarán. A rendezvény végén a már kialakult szokásokhoz híven az összkórusmű előadása következett, illetve a csákvári Harangvirág Dalkör tanította meg az ide látogató kórusoknak az egyik legismertebb csákvári fazekas dalt.


  2014.04.29. Ügyelet

  2014.04.28. Pályázat

  2014.04.28. Pályázat

  2014.04.28. Könyvbemutató

  A teljes dokumentum a képre kattintva olvasható!

  2014.04.28. Költészet napja

  A teljes dokumentum a képre kattintva olvasható!

  2014.04.24. NATURA FELHÍVÁS

  A teljes dokumentum a képre kattintva olvasható!

  2014.03.20. Találkozó

  2014.04.22.

  2014.04.22. Meghívó

  A teljes meghívó a képre kattintva olvasható!

  2014.04.16. Hirdetmény véleményezésre

  A teljes szöveg a képre kattintva olvasható!

  2014.04.15. Könyvtári felhívás!

  2014.04.10. Felhívás!

  Felhívás vadgesztenyefák permetezésére!


  Kedves csákvári lakosok!

  A tavasz beköszöntével aktuálissá válik a permetezés, mely a városban lévő vadgesztenyefákat is érinti!
  Ezúton kérem azokat a lakosokat, akiknek a portáján vadgesztenyefa található, hogy permetezéséről haladéktalanul gondoskodjanak annak érdekében, hogy a lepermetezett fák ne fertőződjenek vissza.
  Mivel ezen fák permetezése speciális eljárást igényel ezért az önkormányzat már felvette a kapcsolatot egy vállalkozóval, aki a munkálatokat elvégzi. Lehetőség van arra, hogy a város nem közterületen található fáit is lepermetezze, de természetesen ennek költségét a tulajdonosnak kell állnia.
  Ezzel kapcsolatban bővebb információ a hivatalban kérhető Farkas-Bozsik Annamáriától 06/20 932-98-65 vagy a 22/528—310-es telefonszámokon!
  Amennyiben a nem közterületen lévő fák permetezése nem történik meg, úgy a tulajdonos környezetvédelmi hatósági bírsággal sújtható.

  2014.04.10. Temető takarítás

  2014.04.10. Rétes fesztivál

  2014.04.09. Húsvéti játszóház

  2014.04.09. Felhívás

  2014.04.08. Bajnokcsapat!


  A Publo-Csákvár TC asztaliteniszezői a hétvégi fordulóban aratott győzelmükkel bebiztosították első helyüket, így megnyerték az NB II-es bajnokságot!.
  Ezzel a sikerrel a Csákvári Torna Klub, történetében először büszkélkedhet NB I-re jogosult szakosztállyal!
  Utolsó bajnoki mérkőzésüket 2014.május 11-én vasárnap 11 órától játsszák, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak!

  GRATULÁLUNK!

  2014.04.06. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. április 8-án (kedd) 16.00-kor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  02./ Egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyek
  03./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  04./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  05./ A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal informatikai biztonsági szabályzatának elfogadása
  06./ Számlavezetésre, pályázatok előfinanszírozására vonatkozó ajánlatok megtárgyalása
  07./ Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendelettervezet társadalmi véleményeztetésre bocsátása
  08./ Közvilágítás fejlesztése
  09./ Kálvin utca járda és árok rendezése
  10./ Bérleti pályázat kiírása a Csákvár 3501 hrsz-ú ingatlanra
  11./ Szent István utca és Szilárd Gyula utca kereszteződés forgalmi rend változása
  12./ Szent István utca 1. számú ingatlanon régi kút lefedése
  13./ Bem utcában súlykorlátozás
  14./ Ruhagyűjtő konténerek kihelyezése
  15./ Önkormányzati ingatlanok energetikai ügye


  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.04.04. Óvodai beíratás


  Szeretnénk értesíteni a Tisztelt Lakosságot, hogy az óvodai beíratás 2014.április 07-11. között lesz. Ezen időponton kívül a beíratkozás egész évben lehetséges!

  ÓVODA VEZETŐSÉGE

  2014.04.03. Településszépítési nap

  2014.03.29. Csákvár részvétele az adósságkonszolidáció 2.ütemében

  Csákvár Város Képviselő-testülete januárban határozatban nyilvánította ki, hogy részt kíván venni a Kormány által biztosított adósságkonszolidáció 2.ütemében. Ennek értelmében az állam az önkormányzat teljes adósságát átvállalta.
  Az adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések már 2014.március közepén megtörténtek, az ezzel kapcsolatos hivatalos dokumentum átadására pedig 2014.március 29-én került sor a Sportintézmény centerpálya avató ünnepségén, ahol Tessely Zoltán országgyűlési képviselő adta át a polgármesternek az adósságátvállalást igazoló Bizonyságlevelet.

  2014.03.29. Centerpálya átadás a Sportintézményben

  A Sportintézmény a CSTK társasági adóból leköthető pályázata révén ismét megszépült: ezúttal a füves centerpálya újult meg. A pálya alatt automata locsolórendszer biztosítja a locsolást, körülötte 6 kandeláber lett elhelyezve, melynek fényénél szinte nappali körülmények között játszatnak a játékosok.
  A pálya mellett új lelátó épült, a kispadokat a lelátóval szemközti pályaoldalra telepítették át. Új, színes eredményjelző is szerepelt a beruházásban, mely szintén működésre kész volt a pályaavatóra.
  A megnyitó Pierre de Cubertain: Óda a sporthoz c. versével kezdődött, melyet Szajkó Milda olvasott fel. Fellépett egy musical részlettel Viszló Boglárka, valamint népdalénekléssel Pausch Kamilla és Gulyás Hajnalka.
  A pályát Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Bánki Erik, az MLSZ elnökségi tagja, EU parlamenti képviselő adta át. Beszédet mondott Mészáros Tamás alpolgármester, és Nagy Sándor, a CSTK elnöke. A református és az evangélikus egyház képviselői ünnepélyes áldáskívánása zárta az ünnepséget.
  A mintegy 100 millió Ft összértékű beruházás önrészét a CSTK, és elsősorban elnöke, Nagy Sándor vállalkozó állta.
  Az önkormányzat és minden sportbarát nevében köszönjük a támogatást mindazoknak, akik társasági adójuk egy részét a CSTK részére kötötték le és ajánlották fel

  2014.03.28. Lovas rendőrök külterületi szolgálata

  A Készenléti Rendőrség állományába tartozó lovas rendőrök eseti jelleggel látnak el szolgálatot az elkövetkező hónapokban Csákvár külterületén. A különleges járőr szolgálattal kívánja erősíteni a Bicskei Rendőrkapitányság Csákvár és környéke közbiztonságát.

  2014.03.28. Gyermekjóléti tanácskozás

  A 15/1998 NM rendelet szerint a Gyermekjóléti Szolgálat március 26-án tartotta éves tanácskozását, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelni kell a jelzőrendszer éves működését illetve át kell tekinteni a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot kell tenni működésük javítására.
  A tanácskozásra meghívást kaptak az iskola, az óvoda és a bölcsőde gyermekvédelmi felelősei, a háziorvosok, a védőnők, a rendőrség, a pártfogó felügyelői szolgálat képviselői, az intézmények vezetői, a polgármester, a jegyző, a hatósági irodavezető, a bicskei járási Gyámhivatal munkatársa, a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának gyermek-és ifjúságvédelmi koordinátora valamint a Rendészeti Kerekasztal elnöke.
  A meghívottak a jelzőrendszer működését élőnek és szinte napi szintűnek értékelték. A településen legfőbb problémának az anyagi gondokat, a nevelési hiányosságokat, és a családon belüli zavarokat tartják. Bizakodásra ad okot, hogy a tavalyi évben nem nőtt a gyermekvédelmi intézkedést igénylő esetek száma.
  A Gyermekjóléti Szolgálathoz az elmúlt évben 24 db írásos jelzés érkezett gyerekekről. Továbbra is nagy segítségnek tartják a pszichológusi szolgáltatást, amelyet bárki térítésmentesen igénybe vehet a Szolgálat ellátási területéről.
  A jelzőrendszer tagjai a jövőben is érzékenyen figyelnek a településen jelenlévő problémákra, a segítségre szoruló családokra.

  2014.03.28. Meghívó

  2014.03.26. Felhívás

  2014.03.25. Menetrend módosítási javaslatok

  Kedves Csákváriak!

  A menetrend módosítási igényeket lassan szeretném lezárni. Az alábbi menetrend módosítási kezdeményezésekre, a megjelölt indoklással teszek javaslatot a Volánnak, amennyiben további igény nem jelentkezik. Elsősorban a hivatásforgalom kiszolgálására és a beérkezett igényekre tekintettel próbáltuk kialakítani a javaslatot, egyéb szempontokat (pl. csatlakozási lehetőségeket) nem néztünk, mert erre vonatkozóan igény nem érkezett (csak a 21:05-kor induló bicskei járatnál, vasúti csatlakozás tekintetében).
  Kérem, hogy véleményüket juttassák el hozzám a polgarmester@csakvar.hu e-mail címre legkésőbb 2014.április 3-ig.

  Köszönettel:

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.03.25. Meghívó

  2014.03.25. GRATULÁCIÓ


  A Fejér Megyei Hírlap vonatkozó cikkét ITT olvashatják.

  2014.03.25. Köszönetnyilvánítás


  Köszönetnyilvánítás

  Ezúton mondunk köszönetet Magosi Istvánnak és Bakonyi Jánosnak az Úttörő téri focipálya újrafüvesítéséhez nyújtott segítségükért!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.03.20. Találkozó

  2014.03.19. KáVé

  2014.03.19. Óvodakóstolgató

  2014.03.19. Bölcsődekóstolgató

  2014.03.18. Március 15-i megemlékezés


  Március 15-i ünnepség Csákváron

  2014.március 14-én ismét méltó módon ünnepeltük városunkban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját.

  A délelőtti órákban az óvodások a maguk készítette zászlókat, virágdíszeket helyezték el az Emlékmű körül. Üde színfolt volt városunkban, amikor a kicsik az óvónénikkel végigsétáltak a városon kezükben, a nemzeti színű zászlókkal, kabátjukon kokárdát viselve.

  A Honismereti Szakkör tagjai Kunstár Béla tanár úr vezetésével, Jankyné Kővári Csilla igazgatónő és Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester kíséretében megkoszorúzták a csákvári temetőben nyugvó, az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcban részt vett honvédek sírját.


  Az ünnepi műsort délután hagyományosan az Esterházy Móric Általános Iskola 5. évfolyamának tanulói adták, melyet Szakálné Dornyi Erzsébet és Fülöp Mária osztályfőnökök állítottak össze. Közreműködtek a Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Csákvári Tagintézményének növendékei: a néptánc csoportot Bécsiné Kramer Ágnes, a trombita szólóra Majtán Mártont Sági Richárd készítette fel. Szólót énekelt Szabó Dominik. A termet és a színpadot Pállné Klupács Ibolya vezetésével az iskola pedagógusai varázsolták ünnepivé.

  Az ünnepi alkalomra zsúfolásig megtelt az iskola tornaterme. Szülők, pedagógusok, vendégek egyaránt meghatódtak a gyermekek színvonalas ünnepi előadásán. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő sajnos nem tudott jelen lenni, mivel több településre hívták meg hasonló megemlékezésekre. Szavait Illés Szabolcs tankerület igazgató tolmácsolta.


  Ünnepi beszédet Dr. Fábry György, az ELTE rektorhelyettese mondott, aki elsősorban történelmi érdekességeket osztott meg a jelenlévőkkel. A hagyományoknak megfelelően a megemlékezés az Emlékműnél ért véget a koszorúzással és az emlékezés virágainak elhelyezésével.

  Üdvözlettel:
  Katonáné dr. Venguszt Beatrix Margit
  polgármester

  2014.03.18. FELHÍVÁS


  Kedves Csákváriak!

  Csákvár Város Önkormányzata a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0023 számú pályázati támogatás segítségével Csákváron megújította a Kossuth Lajos utca - Berényi út által közrefogott belterületi rész csapadékvíz elvezető rendszerét.
  A nagyértékű beruházással elvégzett felújítást követően a csapadékvizet elvezető rendszer megfelelő üzemeltetéséről gondoskodni kell.
  Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet szerint "a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai rendszeres tisztításáról, a járdák csúszásmentesítéséről, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
  Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy köztisztaságunk, valamint belvízbiztonságunk érdekében az ingatlanuk előtti nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek tisztántartásáról gondoskodni szíveskedjenek. A megújult árokrendszer is csak hulladékmentesen tudja ellátni feladatát. Megértésüket és segítő szándékukat köszönjük.


  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.03.18. Toborzó

  2014.03.17. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. március 20-án (csütörtök) 16.00-kor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyek
  02./ Tájékoztató lakhatásra alkalmas önkormányzati tulajdonú ingatlanokról
  03./ Számlavezetésre, pályázatok előfinanszírozására vonatkozó ajánlatok megtárgyalása
  04./ Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumában történt személyi változás
  05./ Intézményi térítési díjak megállapítása
  06./ Egyebek
  06.1/ Településszépítési napról


  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.03.13. Fenntarthatósági pályázatok Fejér megyében


  Célkeresztben a fenntarthatóság

  Rajzverseny, modellpályázat, takarékossági verseny és energiatakarékossági képzés várja Fejér megye érdeklődő diákjait, lakosságát. A meghirdetett versenyek célja, hogy a lakosság felismerje az energiafogyasztással kapcsolatos problémákat, és maguk is aktívan tegyenek a fenntarthatóság elérése érdekében.
  Három különböző pályázatot, valamint egy szakmai képzést írt ki március elején a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a „Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér megyében” elnevezésű (KEOP–6.2.0/B/11-2011-0022) program keretében. A pályázatok különböző célcsoportoknak kerültek kiírásra, ezzel is hozzájárulva a hosszú távú viselkedésminták, az energiafelhasználással kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításához Fejér megye lakosságában.

  Energiahatékonysági modellpályázat
  Építsd meg kicsiben!

  A tervezni, barkácsolni, építeni kedvelő jelentkezőknek a Gazdaság Háza mintaprojekt energetikai átalakítása során alkalmazott műszaki, építészeti és technikai megoldások felhasználásával kell tervezni egy energiahatékony épületet (vagy átalakítani egy már meglévőt). A kétfordulós pályázat első körében a modellek írásos tervét várják a szervezők március 24-ig. A tervek közül a legjobb ötöt a tervező csapatok megépíthetik – ehhez a pályázat kiírója 200.000.- Ft értékig biztosítja az alapanyagokat. A pályázatról bővebb információt ITT talál.

  Takarékossági verseny

  A projekt házigazdájaként a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara maga is nagy hangsúlyt fektet az energiatudatosságra, és igyekszik példát mutatni Fejér megye lakosságának.
  A meghirdetett Takarékossági verseny célja, hogy a középiskolások testközelből is megtapasztalják, mekkora jelentősége lehet a tudatos energiafelhasználásnak. A verseny lényege, hogy a nevező iskolák a pályázati időszakban minél nagyobb arányban tudják csökkenteni villamosenergia-, és vízfogyasztásukat, valamint a kibocsátott hulladék minél kreatívabb újrahasznosítását.
  A pályázatról bővebb információt ITT talál.

  Hogyan védem a környezetem? – Rajzverseny általános iskolásoknak

  Március 3-án, hétfőn elindult a „Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér megyében” program Rajzversenye, melyre 7. és 8. osztályosok rajzait várják a szervezők fenntarthatóság témában. A meghirdetett Rajzpályázat általános iskolás, illetve hat- és nyolcosztályos gimnáziumba járó diákok figyelmét hivatott ráirányítani a fenntarthatóságra és a környezet iránti felelősség fontosságára.
  A pályázaton a meghatározott korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt az energia- és környezettudatossággal, fenntarthatósággal kapcsolatos rajzaikkal, melyeket a hagyományos technikák mellett kollázs formájában is elkészíthetnek.
  A pályázatról bővebb információt ITT talál.

  TÁMASZFAL képzés

  A TÁMASZFAL képzés során egymásra épülő szakmai előadásokat, foglalkozásokat tart a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a társasházak környezettudatos üzemeltetéséről és az energiahatékonyságról. Cél, hogy a program részvevői gyakorlatban hasznosítható tudást kapjanak, megismerkedjenek a lehetőségekkel, és tisztában legyenek a lakóépületek energiatakarékossági célzatú átalakítása során alkalmazható jogi-, gazdasági- és környezetvédelmi szabályokkal.
  A pályázatról bővebb információt ITT talál.

  Háttérinformációk

  A „Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér megyében” projekt az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) támogatásával valósul meg, KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022 azonosító számmal. A támogatás összege: 150.917.080.- Ft.
  A Gazdaság Háza mintaprojekt célja példaként szolgálni Fejér megye lakosságának, bemutatni az energiahatékony megoldásokat, valamint segíteni a hasonló szemlélet- és életmód elérésében.
  A projekt keretében az energiahatékonyság jegyében átalakításra kerül a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza. Az épület a beruházás ideje alatt is változatlanul és megszakítás nélkül működik.
  A projektről minden információ elérhető a www.gazdasaghaza.hu oldalon.


  2014.03.13. Online lakossági kutatás

  Kedves Csákváriak!

  Csákvár Város Önkormányzata mintegy 22 millió Ft összegű, 100% támogatottságú pályázatot nyert el a helyi közigazgatás fejlesztésére. E pályázat megvalósítása keretében lakossági kutatást vállalt az önkormányzat különböző témákban. A kutatás anonim, nem kell nevet vagy más azonosítót feltüntetni. A papír alapú kérdőívek 2014.március 17-től megtalálhatók lesznek az önkormányzati intézményeknél (önkormányzati hivatali ügyfélszolgálaton, óvodákban, könyvtárban). Amennyiben szívesebben töltené ki online, kérjük, szíveskedjen az alábbi linkre kattintva a kérdőívet megnyitni, és kitöltésével, javaslataival munkánkat segíteni.
  KÉRDŐÍV

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.03.11. MEGHÍVÓ

  2014.03.11. Papírgyűjtés

  2014.03.11. Karate diákolimpia


  Az elmúlt hétvégén óriási létszámú, közel 1000 általános- és középiskolás korú gyermek részvételével vette kezdetét három helyszínen a kyokushin karate Diákolimpia 2014-es eseménysorozata. Várpalotán és Nyíradonyban a testvédős szabályrendszerű küzdelmek, a junior knock-down küzdelmek és a formagyakorlatok selejtezői zajlottak, míg Szentesen a gyermek, serdülő és ifjúsági lány knock-down döntőkre került sor. A Vértesi Tömegsport Egyesületet Várpalotán 11, Szentesen pedig 4 versenyző képviselte Sensei Mátó Katalin és Sensei Bőke Béla edzők vezetésével. A testvédős szabályrendszer remek lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatal, kellő tapasztalattal még nem rendelkező versenyzők, a sérülés veszélyét minimálisra csökkentve küzdhessenek meg egymással és megfelelő mennyiségű versenyrutinra tegyenek szert, míg a kemény edzések hatására testük és lelkük alkalmassá válik a védőfelszerelés nélküli knock-down küzdelemre.  Fekete Panna az összes küzdelmét megnyerve, ebben a szabályrendszerben győzedelmeskedett és gyermek I. lány középsúlyban első helyen jutott az országos döntőbe. A legjobb 8 közé került és a veszprémi döntőn részt vehet még Németh Máté Bendegúz gyermek II. ffi könnyűsúlyban és Farkas Ágnes, serdülő lány könnyűsúlyban. A junioroknál Kreitl Viktóriának és Herczog Annának nem volt könnyű dolga. Korcsoportváltás után egy nagyon erős mezőnyben kellett bizonyítaniuk tudásukat. Ezt olyannyira sikeresen tették, hogy Viki az előkelő második, míg Anna harmadik helyről várhatja a folytatást  Faragó Barnabásnak, Fodor Benedeknek, Fekete Gergelynek, Nagy Natáliának, Hortobágyi Kristófnak és Jádi Koppánynak ezen a napon nem kedvezett a szerencse, így a népes mezőnyből nem sikerült a továbbjutást kiharcolniuk. Nagyobb sikerrel járt viszont vasárnap a Kreitl Kitti, Dezső Kata, Nagy Nikolett, Herczog Ádám összeállítású csapat, akik a szentesi knock-down országos döntőn szerepeltek és mindannyian a dobogón végeztek. A mezőny itt is nagyon erős volt, a bíráskodás, pedig elég gyengére sikerült. Születtek vitatható ítéletek, de szerencsére a bírókat nem a pártosság, inkább a bizonytalanság jellemezte. Így fordulhatott elő, hogy míg Kittit szétrúgott orral is tovább engedték küzdeni, addig Niki jól fókuszált fejrúgása egy másik mérkőzésen leléptetést ért. A lányokat viszont csak dicséret illeti, mert remekül harcoltak és mindent megtettek a győzelemért. Ezen a napon ez Kittinek a második, Katának és Nikinek a harmadik helyre volt elég.  Herczog Ádám viszont a versenyen nemcsak legyőzőre nem talált, hanem olyanra sem, akivel az egész küzdő időt végig kellett volna harcolnia. Minden küzdelmét idő előtt ipponnal befejezve lehetőséget sem adott a bíróknak hibás ítéletre és óriási fölénnyel lett a serdülő férfi -65kg diákolimpiai bajnoka.
  A Vértesi Tömegsport Egyesület hétvégi mérlege tehát:
  Aranyérem:
  - Fekete Panna, gyermek I. lány középsúly
  - Herczog Ádám, serdülő ffi. -65kg
  Ezüstérem:
  - Kreitl Kitti, ifjúsági női könnyűsúly
  - Kreitl Viktória, junior női középsúly
  Bronzérem:
  - Dezső Kata, ifjúsági női középsúly
  - Nagy Nikolett, ifjúsági női nehézsúly
  - Herczog Anna, junior női könnyűsúly

  (forrás és fotók: Vértesi Tömegsport Egyesület)


  2014.03.11. Tájékoztató az orvosi rendelővel kapcsolatban


  Kedves Csákváriak!

  Tájékoztatom Önöket az orvosi rendelővel kapcsolatos döntésről és az ezt követő nyilatkozatokról, illetve azok időbeli sorrendjéről:
  2014.március 4-én este a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy nem vásárolja vissza 44,7 millió Ft-ért a helyi háziorvosok és fogorvosok tulajdonában álló orvosi rendelő épületrészt.
  Erről készítettem egy tájékoztatót 2014.március 5-én délután, amely nyomdába került, és péntek estére készült el. Szombat-vasárnap történt meg a kézbesítése a lakosság részére. Nem dátumoztam le a nyomtatásba került verziót, nem is sejtettem akkor, hogy ennek jelentősége lehet. A tartalmából mindenesetre kitűnik, hogy a március 4-i döntéssel bezárólag tartalmaz a rendelővel kapcsolatos információkat.
  Az általam kiadott tájékoztató IDE KATTINTVA olvasható.

  Az ülés után két nappal, 2014.március 6-án 10:08-kor az e-mail fiókomban egy alábbi levél jelent meg, amely IDE KATTINTVA olvasható.

  2014.március 7-én nyilatkozatot kért tőlem a Fejér Megyei Hírlap. Az e témában írt cikk az alábbi linken olvasható (illetve nyomtatásban is megjelent március 8-án, szombaton):
  Receptek a megnyugvásért

  Pénzügyi és Jogi Bizottság tegnap esti ülésén áttekintettük a háziorvosok új ajánlatát, amely az orvosi rendelő 5 éven át tartó bérleti díj mentes használatára vonatkozik. Felajánlásukat megköszöntük, érdemben tárgyalni kezdtük az ügyet. Maradtak azonban olyan nyitott kérdések, melyekre nem kapott választ a bizottság, így a tárgyalást elnapolták, jövő héten kedden folytatják.

  Polgármesterként feladatom volt, hogy ma reggel összegyűjtve, írásban is tegyem fel a tegnap este felmerült kérdéseket, mivel a tulajdonos orvosoknak is el kell gondolkodniuk a válaszokon. Ezen kívül kérjek fel ingatlanforgalmi szakjogászt, hogy az önkormányzat szempontjait, illetve az elkövetkező időszak jogszabály változásait figyelembe véve adjon tanácsot a további tárgyalásokhoz, a szerződéses feltételrendszer kialakításához.

  Fentiek mellett természetesen él a március 4-én elfogadott képviselő-testületi határozat is, amely szerint 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt alakít ki az önkormányzat adományokból, felajánlásokból. Nem szeretnénk, ha öt év múlva ismét előtérbe kerülne ugyanaz a probléma, az elmúlt 8 hónapban folyamatosan napirenden volt. A bizonytalanságokat elsősorban a betegek és a betegellátás érdekében ki kell küszöbölni, meg kell szüntetni, ezen dolgozunk.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.03.11. Véradás

  2014.03.07. Óvodavezetői pályázat

  2014.03.07. Utazás Kiállítás 2014

  2014.03.07. Díszpolgár születésnapja

  Kedves Csákváriak!


  A köztiszteletnek örvendő és sokak által szeretett Ugrits Margó néni, február 27-én töltötte be a 70. évet. Születésnapja alkalmából népes társaság köszöntötte a Geszner házban. A Csákvári Természetjáró Egyesület kezdeményezéhez sokan csatlakoztak, a résztvevők száma 70-80 fő volt. Margitka könyvtári munkája mellett a természet szeretetét, tiszteletét is több generációnak továbbadta. Viszló Levente vetítése kapcsán a régi túrázókkal közösen nosztalgiázhattak egy-egy emlékezetes kiránduláson. Az ünnepi hangulatot emelte az Összhang Kamarakórus színvonalas műsora.

  Ugrits Margit Csákváron született, Bicskén érettségizett, a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát. 1963-ban került a Csákvári Könyvtárba, ahol közel 42 évet töltött el. Mindenki ismeri őt a településen, de nemcsak az odaadó könyvtárosi munkája miatt, hanem legendás természet iránti szeretete okán is. A Vérteshez, az erdőhöz, a tájhoz fűződő rajongását a szülői házból hozta. Elmondása szerint gyermekkorában a vasárnap délutánok úgy teltek, hogy az édesanyjával és az utcabeli gyerekekkel együtt kirándulni mentek a hegyekbe (Zöld-hegy, Kőlik), ahol gyógynövényeket gyűjtöttek, gombát szedtek. Édesapjával inkább az erdőt járták (Vadászkápolna, fehér tuskó, Mária-kép, sváb rőzse – megannyi csákvári érdekesség, amelyekkel az édesapa ismertette meg).

  „Szerencsénkre, az iskolai időnk alatt fantasztikus tanár került Csákvárra, Szabó Laci bácsi, akinek a csapatához csatlakoztunk, eljártunk az erdőbe, megismertük a fákat, növényeket, madarakat, és egy életre elköteleztem magam a természet iránt” – meséli boldogan emlékezve a régi időkre. A tanár úr 1998-ig, haláláig visszajárt Csákvárra előadásokat tartani, amelyek mindmáig élénken élnek az ő emlékezetében, de a csákváriakéban is. Az 1987/88-as tanévben megalakult a csákvári iskolában A Diák-Sportkör (DSK) természetjáró csoportja és Margitkát választották meg a csoport vezetőjének. Havonta két alkalommal egész napos gyalogtúrát szerveztek. Ezeket mindig gondosan előkészítették (túraterv, látnivalók). Ez komoly szervezést igényelt, nem volt könnyű feladat 25-30 gyermekkel járni a terepet. Ezeknek a túráknak fontos célja volt a Vértes természeti értékeinek felfedezése, megismerése, a nevezetességek megismertetése a gyerekekkel. A nyári táborozások is maradandó élményt nyújtottak a gyerekeknek. Emlékezetes első nagy sikerük a Kihívás Napja alkalmából meghirdetett „Napfelkelte a Lóállás-tetőn”, 1988-ban. Ennek „sztorija is van – mondja Margitka”. Abban a tanévben az iskola tanári kara valamilyen Csákvárhoz kapcsolódó ötletben gondolkodott a Kihívás Napjára. „ Ó, hát mi az, felmegyünk hajnali 4 órakor gyalog a Lóállás-tetőre és megnézzük a napfelkeltét” – volt Margitka ötlete, „Nem gondoltam én ezt végig, el is felejtettem” – mondja, de pár nap múlva már plakáton olvashatta mindenki: Kihívás Napja: Napfelkelte túra a Lóállás-tetőn, indulás: 04 órakor. Hosszú évekig ez volt a program, általában 200 fő feletti létszámmal. Az utolsó 1994-ben volt. Sok felnőtt és szülő is részt vett ezeken, mert nem akarták a gyerekeket elengedni egyedül a hajnali sötétségben a hegyre. Sok csákvári máig meséli az élményt, mert nem ismerték a falu csodálatos látképét abból a nézetből a felkelő nap fényében. Szinte baráti közösséggé váltak, akik ott voltak, a közös élmény hatására. Az ezredfordulón egy hetes vándortábort szerveztek, amely Csókakőről indult és Szárliget volt az utolsó állomás. Útközben felkeresték a Gerencsérvárat, a Szent György várat, a Vértesszentkereszti Apátságot (vörös klastrom), a Csáki várat, a Gesztesi várat, a Vitány várat, a Mária-szakadékot, Csákányos-pusztát. Túráik központja éveken át Mátyás-kút volt A Vértesben eredő Szép Ilonka-forrást évente kitakarította a csoport. A táborok nagyon sikeresek és kedveltek voltak. Ennyi év után is hálával említi Margitka a szülők, hozzátartozók nevét, akik segítsége nélkül lehetetlen lett volna ennyi élményt nyújtani a gyerekeknek. Említsük meg a nevüket, sajnos már nem mindenki él közülük: Bogács nagypapa, a Magasi szülők, Fehér Feri és felesége Margit, Boros Zsuzsa és Tibi, Adamek Zsuzsa, Mézner Marikáék, Buncsák Marika és István, a Gál házaspár. Ők a játékokban, tréfákban, vetélkedőkben is részt vettek. A táborok fénypontja az esti beszélgetések voltak a tábortűz, vagy a „Robinson kunyhó” mellett. Súlyos, nehéz kérdések jöttek elő ilyenkor, amelyek a gyermeki lelkeket foglalkoztatták: a világról, az élet értelméről. Ezeket a beszélgetéseket Kenyéri Kornélia vezette, aki nagyon értett a gyerekek nyelvén, nagy tudásával és szerény lényével belopta magát a szívükbe. „Életem egyik legszebb korszaka volt ez az időszak, szívesen emlékszem vissza ezekre a találkozásokra” – mondja az ünnepelt. „Betegségem ideje alatt nem tudtam tovább vállalni a természetjáró csoport vezetését, de ők folytatták a túrák szervezését, először Dornyiné Erika, majd Adamekné Zsuzsa vezetésével. Közben az iskolás gyerekek felnőttek. Dornyi Gergő, Boros Peti, Gál Árpi vezetésével dolgozott tovább a csoport, akik minden alkalommal velem egyeztetve szervezték és szervezik tovább a túrákat. Most, születésem 70. évfordulója alkalmából meghívást kaptam a Geszner Házba filmvetítésre. Ennyit tudtam. És ami ott fogadott! Nagy meglepetés volt! 80-90-en voltunk. Kik voltak ott? Természetesen a természetjáró fiatalok, akik már apukák, anyukák a gyerekeikkel, az egykori szülők, akik már nagymamák, nagypapák, egykori túratársak, akik fölött szintén eljárt már az idő. Volt köszöntő, ének, vers és természetesen filmvetítés is Viszló Levente jóvoltából. Köszönöm nekik. Öröm volt látni a túratársakat több év után és a sok vidám embert. Nagyon meg voltam hatódva a terített asztal mellett, amely tele volt süteménnyel, borocskával, üdítővel. És a hatalmas Vértes-torta! Köszönöm Csuta Zsoltinak! A „buli” főszervezője Majtánné Juliska volt, aki osztálytársam volt az általános iskolában, így ő is 70-esek tagja már. Köszönöm neki is és mindenkinek, aki nekem ezt a meglepetést okozta Köszönöm a sok ajándékot, és a vendégkönyvet, amelybe mindenki beírta a nevét, aki ott volt.”

  Ugrits Margit egyben Csákvár díszpolgára is, a Kálvin Idősek Otthonában él. Istentisztelet keretében a Csákvári Református Intézményi Kórus fellépésével köszöntötte őt az otthon vezetősége, nt. Nagy Lenke református lelkész, valamint Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester és Mészáros Tamás alpolgármester, a következő szavakkal: „Annak idején amikor a nagyközségtől Margitka a díszpolgári kitüntetést megkapta, a laudációban részletesen kifejtették az adományozás, illetve a felterjesztés sok-sok indokát. Hány generáció nőtt fel az ő keze alatt, akiket az olvasás, a kultúra és nem utolsó sorban a természet szeretetére tanított, nevelt. Az, hogy ma Csákvár város, és a város képviselőtestülete nevében köszönthettük - meggyőződésem, hogy Margitkának is köszönhető. Az itt élők tudják, hogy hány diákot segített, egyengetett a továbbtanulás útján. Hány diplomadolgozathoz adott segítséget hatalmas tudásával, és a könyvtárosi szakmában betöltött ismertségével. Az Ő életpéldája, hivatásszeretete, és szó szerinti önfeláldozása is meghatározója Csákvár fejlődésének, és reméljük jövőjének. Isten éltesse és tartsa meg még sokáig jelenlegi otthonában, családja és Csákvár lakóinak közösségében, szeretetében!”

  2014.03.07. Tájékoztató 50 óra közösségi szolgálatról

  2014.03.06. Tájékoztatás orvosi rendelés folyamatos biztosításáról

  Kedves Csákváriak!

  A fenti plakátok az orvosi rendelő udvarán, illetve a rendelő várójának falán találhatók, és ismereteim szerint ma délután kerültek oda.
  Az önkormányzattal senki sem egyeztetett ezeknek a megfogalmazását, illetve közlését illetően.
  A félreértések elkerülése végett tájékoztatom Önöket, hogy a háziorvosi rendelések továbbra is folyamatosan működnek az egyes körzetekben, a rendelés a rendelőben folyamatosan biztosított szerződés szerint.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.03.06. Tavaszi hangverseny

  2014.03.05. Csákvári-Bodméri Hírmondó feltöltés

  Kedves Csákváriak!

  A legújabb Csákvári-Bodméri Hírmondó már elérhető a honlapról IDE KATTINTVA.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.03.05. Gyermekvédelmi tanácsadás

  2014.03.05. Egyenlő Bánásmód Hatóság felhívása

  2014.03.05. Hosszú téli esték a Geszner - házban

  2014.02.28. Feljutás küszöbén az asztaliteniszezők!


  A Publo-Csákvár TC asztaliteniszezői tizennégy forduló után veretlenül, 28 ponttal vezetik az NB II.
  Észak-Nyugati csoportjának küzdelemsorozatát. Előnyük 5 pont a második helyen tanyázó celldömölki CVSE-Swietelsky-Wewalka II. gárdája előtt
  Vasárnap a csapat Celldömölkön játszik, győzelem esetén megnyeri a bajnokságot és az NB I-be kerülhet!
  - Jó lenne, ha összefognának városunk sportbarátai, s minél nagyobb számban elkísérnék ping-pongosainkat
  a vasárnap 11 órakor kezdődő sorsdöntő találkozóra –
  fordul a szurkolókhoz honlapunkon keresztül labdarúgócsapatunk tulajdonosa, Nagy Sándor. –
  Amennyiben igény mutatkozik rá, akár különbuszt is indítunk a hét végi meccsre.

  A buszról érdeklődni Giesz jánosnál (06-20-932-9866) lehet!  2014.02.27. Hétvégi sportesemények

  Március 1. szombat

  10.00 U-17: Csákvár-Gyirmót
  10.00 U-21: Csákvár-Gyirmót

  Március 2. vasárnap

  9.00 Kézilabda: lány utánpótlás torna
  14.30 Labdarúgás: Csákvár II.-Iszkaszentgyörgy
  2014.02.24. Meghívó képviselő-testületi ülésre

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2014. március 4-én (kedd) 16.00-kor nyilvános ülést tart.

  Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme


  Napirendi pontok:

  01./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  02./ FEJÉRVÍZ Zrt. 2014. évi beruházási javaslata bérüzemeltetett vízi közművekre és elszámolás 2013. évi beruházásokról
  03./ Csákvár név használatáról szóló rendelet felülvizsgálata
  04./ Tájékoztatás hitelfelvételi lehetőségekről, továbbá a civil szervezetek által elnyert pályázatok finanszírozásának járulékos költségeiről
  05./ Telekvásárlási kérelem
  06./ Leader akciócsoport változással kapcsolatos döntés
  07./ Beszámoló a bölcsődei csoport működéséről
  08./ Óvodavezetői pályázat kiírása
  09./ Hivatali SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
  10./ A „Csákvári Kórházért” Alapítvány Alapítójának kérelme
  11./ CSTK megállapodás módosítási kérelme
  12./ Móric majori ivóvízellátás
  13./ Orvosi rendelő elhelyezésének további vizsgálata
  14./ Önkormányzati ingatlanok energetikai ügye
  15./ Parksor utcában közvilágítás kiépítése
  16./ Csákvár Város egészségügyi feladat-ellátási szerződéseinek módosítása
  17./ Egyebek
  17.1/ Településszépítési napról
  17.2/ Fazekas emlékház üzemeltetésének felmondásáról

  Zárt ülés:

  1./ A választásnál közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
  2./ Ász jelentés megtárgyalása
  3./ Döntés a „Települési vízrendezés fejlesztés Csákváron – kiegészítő építési beruházás beszerzés” tárgyban indított második közbeszerzési eljárás eredményéről

  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.02.20. Meghívó

  2014.02.19. Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó közlemény

  Kedves Csákváriak!

  Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat által szervezett háziorvosi helyettesítést végző Dr. Zsigmond László 2014.02.24-28.között szabadságon lesz.
  Helyettesíti Dr. Kovács László saját rendelési idejében.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.02.18. Véradás

  2014.02.18. Farsangi készülődés az óvodában

  2014.02.18. Térítési díj lemondás telefonszáma

  2014.02.17. III.Renmei kupa - csákvári sikerek

  2014.02.14. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatói

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Irodája tájékoztatókat juttatott el önkormányzatunkhoz az alábbi Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról Szociális ellátások táblázata 2014.

  A tájékoztatók a szövegkre kattintva letölthetők.

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.02.12. Hulladékszállítással kapcsolatos közlemények

  2014.02.12. Belterületi utak rendbe tétele

  2014.02.12. Asszonyfarsang Csákváron

  2014.02.11. Határozat a Helyi Önkormányzati testület létszámáról

  2014.01.27. Befejeződött az ökumenikus imahét

  (Fotó: Némedi István)

  Január 25-én, szombaton befejeződött az ökumenikus imahét Csákváron. Az imahéten két-két alkalommal tartottak közös istentiszteletet a római katolikus, a református és az evangélikus testvérek. Minden templomban a vendég lelkészek, illetve távollétükben helyetteseik szolgáltak.
  A záró alkalom a katolikus templomban volt, a záró prédikációt Nt. dr. Kis Boáz tartotta, aki a keresztény összefogás erősítését szorgalmazta igehirdetésében, Mészáros Tamás evangélikus felügyelő pedig az egyetemes könyörgéseket mondta el az egyházakért, városunkért, Magyarországért.

  2014.01.27. Ünnepség a Magyar Kultúra Napja tiszteletére

  Csákváron január 25-én szervezett az önkormányzat ünnepséget a Magyar Kultúra Napja tiszteletére. Az ünnepi beszéd elmondására Ambrózy Tamás plébánost kérték fel, betegsége miatt azonban nem tudott személyesen megjelenni, ezért Tamás Antal világi elnök tolmácsolta papírra vetett gondolatait.
  Az ünnepségen díjak átadására is sor került. Ifjúsági elismerésben részesült Kutrik Bianka, Szakál Borostyán és Horváth Krisztián. Mindannyian a város kulturális életében való rendszeres, eredményes szerepléseikért, és példás tanulmányi eredményeikért kapták a kitüntetést.

  (Fotó: Némedi István)

  Ugyanekkor került sor a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogató okleveleinek átadására is. Csákvár Önkormányzata Balassa Benjámin, Sztányi Cintia, Sztányi Petra, Althöfner Georgina, Máté Hajnalka, Somogyi Gábor és Somogyi Viktória hallgatók részére nyújt 2014.évben felsőoktatási tanulmányaikhoz támogatást.
  Az ünnepség fénypontja Illyés Gyula Tűvétevők című komédiájának előadása volt, mellyel a csákvári fiatalokból álló Paulini Béla Színtársulat méltó módon tisztelgett a múlt század első évtizedeiben Csákváron működő ifjúsági színtársulatok és munkájuk előtt. A darab szereplői Szakál Borostyán, Hegedűs Péter, Szakál Péter, Pál Alexa, Horváth Krisztián, Kutrik Bianka, Árki Kristóf, Szajkó Milda, Bíró Adrienn, Bíró Bettina, Janky Barnabás, Janky Bendegúz, Wisnyevszki Marcell voltak. Az előadáson az Összhang Kamarakórus, valamint Dallam Alapítvány két csákvári zeneiskolás növendéke, Burai Kitti és Burai Fanni közreműködött. A darabot Mészárosné Ágoston Ildikó, Szekeresné Horváth Zsuzsanna és Kunstár Béláné állította színpadra.

  (Fotó: Némedi István)

  A közönség vastapssal jutalmazta a színvonalas, fergeteges előadást.

  2014.01.27. Megemlékezés a háború áldozataira

  (Fotó: Némedi István, Katonáné V.B.)

  Január 25-én délelőtt a Vértesi Erdő Zrt. által szervezett ünnepség keretében a tavalyi évben felállított kettős keresztnél gyűltek össze a környékbeli önkormányzatok, egyesületek, civil szervezetek képviselői a világháborúk áldozataira emlékezve Csákvár és Gánt határában, a Vérteskozma melletti erdőben.
  Az ünnepségen Kocsis Mihály, a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgatója és Spergelné Rádl Ibolya, Gánt polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és L. Simon László országgyűlési képviselő, kormánybiztos mondta a megemlékező beszédet. Ezt követően a csákvári Tamás Anna tolmácsolásában hallottuk Illyés Gyula költeményét.
  A háborúban elesettekért, elhunytakért Ugrits Tamás pápai káplán, püspöki titkár mondott imát.
  Az ünnepséget koszorúzás zárta, melyen Csákvár Önkormányzatát a polgármester és a jegyző képviselte.

  2014.01.27. A Bicskei Járási Hivatal felhívása (VÉSZ)

  2014.01.27. Együtt szaval a nemzet

  (Fotó: Némediné Varga Judit)

  A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrás Minisztérium Közoktatási Államtitkársága kezdeményezésére az ország minden iskolájában meghirdetésre került az „Együtt szaval a nemzet” program. Csákváron az Esterházy Iskola is csatlakozott a felhíváshoz, és hetedik, illetve nyolcadik osztályos tanulók közösen szavalták el Kölcsey Ferenc Himnusz c. költeményét.

  2014.01.27. Rendelet tervezet társadalmi véleményeztetésre bocsátása

  Tisztelt Lakosok!

  Az alábbi rendelet tervezetet társadalmi véleményeztetésre bocsátom 2014. január 27-től 2014. február 15-ig.
  Észrevételeik kérem a jegyzo@csakvar.hu e-mail címen jelezzék.

  Köszönettel

  Tóth Jánosné
  címzetes főjegyző

  Az önkormányzat jelképeiről szóló rendelet tervezete
  Az önkormányzat jelképeiről szóló rendelet tervezet melléklete

  2014.01.27. Hosszú téli esték

  A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány immár tizedik éve szervezi a Hosszú téli esték a Geszner-hában előadássorozatot. Az elmúlt években számos előadó fordult meg náluk, akik vetítéssel egybekötött élménybeszámolóikkal, fényképeikkel, ajándéktárgyaikkal, gasztronómiai különlegességeikkel tették feledhetetlenné bolygónk és szűkebb otthonunk csodálatos világát, természeti és kultúrtörténeti értékeit. Decembertől februárig minden szerdán kalandos utazásokon vehettünk részt a világ legszebb, legérdekesebb és legkalandosabb tájain. A rendezvényekre egyre többen érkeznek a Vértesi Natúrpark különböző településeiről, akik nemcsak élményekkel távoznak, hanem hétről-hétre vissza is térnek. A 2013/2014-es szezont a „Rejtett tájakon” és a „Három a magyar igazság egy a ráadás” című filmbemutatókkal nyitották, de azóta megfordult náluk Lelkes István egy fantasztikus lovas előadással, elkalandozhattunk Huszárovics Dalma segítségével egy afrikai iskolába és gyerekotthonba, valamint Viszló Levente segítségével bepillantást nyerhettünk a Vértesi Natúrpark természetgazdálkodási tevékenységébe is.

  További tervezett előadásaik:

  2014. január 29. 18:00 Haraszthy László: FÁK

  2014. február 5. 18:00 Székely Sándor: Egy macskabagoly felnevelése és visszavadítása

  2014. február 12. 18:00 Viszló Levente: Kalandozás a múltban

  2014. február 19. 18:00 Klébert Antal: Parlagi sas kutatás Törökországban

  2014. február 26. 18:00 Kós Béla: Mihez kezdjünk a természetben?

  Az előadások után családi-baráti hangulatban csíkvarsai csípős csodafalat szendvicsekkel, forralt borral és teával kedveskednek a résztvevőknek és lehetőséget biztosítanak egy kötetlen beszélgetésre az előadókkal.

  A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Geszner-házba!

  2014.01.27. Csákvári versenyző a gokart EB-n

  Több sportág is van, amely Csákvár nevét híressé tette: olimpiai bajnok kardvívónk, NB II-ben, illetve III-ban játszó futball csapatunk, NB II-es asztalitenisz csapatunk, eredményes lovas- és íjász versenyzőink, atlétáink öregbítik teljesítményükkel a település jó hírnevét.
  A gokart eddig ismeretlen volt Csákváron, ifj. Viszló Csaba eredményei azonban magukért beszélnek.
  A fiatal versenyző 3 éve kezdett el ezzel a sportággal foglalkozni, amely komoly technikai felkészültséget, jó koncentráló képességet és ügyességet igényel.

  (Fotó: a családtól)

  Nem tévesztendő össze a versenygokart azokkal a gokartokkal, melyeket egy-egy hobbi gokart pályán bárki kipróbálhat. Viszló Csaba a legerősebb gokart versenykategóriában ért el eredményeket: 6 sebességes, 125 cm3-es motorral felszerelt, 150-160 km/h végsebességgel száguldó járművel áll rajthoz. Ezek a szerkezetek háromszor gyorsabban érik el a 100 km/h-t, mint egy átlagos személyautó.
  A versenyző licence egy győri gokart klubnál van, de saját költségén, családi támogatással indul a versenyeken. - Mindig szerettem az autósportot – nyilatkozta. – Ha gyermekként szabadidőm volt, sosem a számítógép előtt, inkább mindig a műhelyben töltöttem. Már korábban is volt gokartom, de csak hobbi jellegű. Akkor kezdtem el a gokarttal mint versenysporttal foglalkozni, amikor három éve egy ismerős biztatására elindultam egy nevesebb dunaszerdahelyi versenyen, és jó eredményt értem el.
  Mindez 2010-ben történt, azóta sok jó eredményt ért el. 2013-ban magyar bajnok lett kategóriájában, méghozzá olyan pontelőnnyel, hogy az utolsó négy futamon nem is kellett indulnia a végső győzelem megszerzéséhez.
  Nemzetközi szinten is megmérette magát, a cseh és szlovák „Moravsky pohár” versenyen 2.helyezett lett. Itt szoros volt a küzdelem, az utolsó futamon dőlt el, ki lesz a bajnok. A csákvári versenyző nem tudott minden versenyen részt venni, és volt olyan futam, amelyiken technikai hiba miatt ki kellett állnia, mégis második lett a végső pontozás alapján.

  (Fotó: Katonáné V.B.)

  Kérdésünkre, hogy melyik volt a legemlékezetesebb versenye, következőket mondta:
  - A legerősebb versenyem Olaszországban volt, ahol fizetett pilótákkal kellett rajthoz állnom. Olyanokkal, akiknek az a munkájuk, hogy nap mint nap gokartba üljenek és gyakoroljanak. Ráadásul szakadt az eső az egész futam alatt, itt tanultam meg esőben versenyezni. Legalább harmincan voltunk a pályán, alig lehetett látni. A legemlékezetesebb verseny pedig, ami a legjobban tetszett, a győri utcai gokart futam volt, ahol sok néző láthatta a pálya mellett, hogy nem az általuk is ismert 6-8 lóerős bérgokartokkal, hanem komoly járművekkel versenyzünk.
  Technikai sportoknál természetes kérdés: volt-e olyan balesete, sérülése, amikor elgondolkodott azon, nem indul több futamon.
  - A legnagyobb ütközésem az volt, amikor egyszer egy edzésen 100 km/ h sebességgel nekicsapódtam a gumifalnak, és kirepültem a járműből. Szerencsére nem lett semmi bajom, és meg sem fordult a fejemben, hogy feladom. A legjobban azon aggódtam ekkor is, hogy a másnapi edzésre meg tudjuk-e javítani a gokartot. De ebben a sportban nemcsak baleset esetén lehet sérülést szerezni. Egy-egy kanyarban 2-3 G terheléssel kell megküzdeni. Egy alkalommal a verseny után éreztem, hogy fáj az oldalam, és kiderült, hogy a folyamatos ellentartás miatt megfeszült és megrepedt a bordám. Pedig gond nélkül célba értem.

  A gokart egy száguldó lélekvesztő. A pilótát messze nem védi annyi elem, mint egy-egy autóversenyen. Nincs karosszéria, csak egy váz, rajta négy kerék, kormány, és egy motor, amely 16 ezres fordulatszámra is képes. Általában 1 km hosszú pályák vannak, átlagosan 20 körből áll egy-egy futam. Nincs boxkiállás, és nagyon komoly szabályok vannak a kétütemű motorokra, melyeket versenyenként hitelesíteni kell. A gokartnak legalább 175 kg súlyúnak kell lennie a versenyzővel együtt, minden verseny végén mérlegelni kell, és aki nem éri el a minimum sújt, azt automatikusan kizárják. Ugyanígy a bukósisakoknak, pilóta öltözeteknek, sőt a versenyre tankolható üzemanyagoknak is homologizációja van. A szigorú előírásokat a FIA alkotja, amely a Forma 1-re vonatkozó szabályokkal is foglalkozik.

  A nemzeti bajnokságok, kisebb nemzetközi versenyek pénteken kezdődnek, és edzés, majd a szombati időmérő edzés után vasárnap van a verseny. Az EB viszont már kedden elkezdődik a selejtezőkkel, és több selejtező és időmérő futam után vasárnap ér véget. A gokart versenyeknél nemcsak a pályák bonyolultsága, hanem egyik versenyről a másikra eljutás is komoly gondot jelenthet. Magyarországon Kecskeméten, illetve a Sárvár mellett a Pannónia-ringen van elérhető versenylehetőség. A többi pálya külföldön van: Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában, illetve Olaszországban. Viszló Csaba általában egy szerelővel indul útnak a célnak megfelelően átalakított busszal, melynek eleje lakókocsiként, hátsó része pedig műhelyként szolgál.

  (Fotó: a családtól, ill. Katonáné V.B.)

  2014-ben a jobb időjárás beköszöntével a fiatal csákvári versenyzőt olaszországi gyártók hívták meg 1-1 hetes tesztelésre. Elmondása szerint ez nagyon jó lehetőség a szakmai fejlődésre, mivel szakemberekkel konzultálhat a beállításokat tanulmányozva. A gokart verseny eredménye csak részben múlik a pilótán, jelentősek az eredmény eléréséhez a gokart alkatrészei, beállításai is. A futamok előtt mindig van edzéslehetőség, a gokartra felszerelt telemetria segítségével egy-egy kör után számítógépen elemezheti a versenyző, hogy melyik kanyarban hogy viselkedett a jármű. Ezután újabb beállításokkal újabb tesztkör következik. Tanulságos eset volt számára, amikor azzal, hogy 1 cm-rel előrébb helyezték az ülést, körönként fél másodperc előnyt szerzett. Márpedig a versenyeken tizedmásodpercnyi különbségekért küzdenek a rajthoz állók: a tavalyi EB-n 90-en voltak 1 másodpercnyi időkülönbözeten belül! Nem mindegy, hogy milyen a motorbeállítás, sőt, a gumik és a felnik mintázata, anyaga is különböző, hogy az időjárási viszonyokhoz és a pálya adottságaihoz minél jobban igazodjon.

  A verseny gokart olyan technikai sport, amelyet neves Forma 1-es pilóták is folyamatosan űznek gyakorlás, edzés gyanánt. Többen közülük innen igazolnak át az autósporthoz. Maga Ayrton Senna is egy korábbi gokart versenyét említette, mint legemlékezetesebb futamot, pedig az interjú készítésekor már ünnepelt F1 versenyző volt.
  A fiatal csákvári versenyző nagy megmérettetés előtt áll. Az EB-re készülve két dolgot kívánhatunk neki: eredményes versenyzést, és balesetmentes célba érést.

  2014.01.21. Csákvár Város központjának megtervezésére pályázati munka kiírása

  Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (I. 14.) határozata Településközpont megtervezésére ötletpályázati lehetőség kiírásáról

  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Csákvár település központjának, kisvárosias jellegű, hosszabb távon, lépcsőzetesen megvalósítható településközpont, pályázati munka keretében történő megtervezésére építészmérnök, településmérnök, tájépítész mérnök hallgatók számára az alábbiak szerint:

  Csákvár Város központjának megtervezésére pályázati munka kiírása

  A településközpont megtervezésével érintett terület ~ 4 ha.
  A meglévő területi struktúra:
  - autóbusz pályaudvar
  - intézményi épületek. (polgármesteri hivatal, általános és középiskola, óvoda, templom)
  - szolgáltató épületek. (élelmiszer boltok, vendéglátó egységek, egyéb szolgáltatás épületei)
  - lakóépületek
  - közutak (járdák, parkolók)
  - park, zöldterületek

  A pályázatnak tartalmaznia kell a megjelölt terület megújítását bemutató látványtervet és/vagy makettet.

  A pályázati munka elkészítéséhez szükséges adatok (rendezési terv, település története, helyi értékvédelem alatt álló ingatlanok, helyi építészet bemutatása) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető, illetve megismerhető.
  A téma megvalósítására jelentkezés: a jelen kiírás végén található regisztrációs nyilatkozat kitöltésével a megjelenésétől számított 30 napig.
  A téma megvalósítására jelentkezőket az Önkormányzat regisztrálja, elérhetőségüket a témavezetőnek továbbítja.

  Konzultáció, témavezetés és egyéb, a pályázattal kapcsolatos információk:
  Csillag Tibor (06-20-927-8720)
  Pető Tamás (22/582-310/135)

  A pályázati munka beadási határideje a pályázati kiírás megjelenését követő 7. hónap utolsó napja.

  A benyújtott pályázati munkákat az alábbi bíráló bizottság nyilvános ülésen, a pályázati munkát elkészítők meghallgatását követően bíráló bizottság bírálja a beadási határidőt követő 1 héten belül a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében. A bemutatóhoz szükséges elektronikai eszközöket a Hivatal biztosítja.

  A bíráló bizottság a Településfejlesztési Bizottság tagjaiból, illetve a Képviselő-testület által felkért személyekből álló testület.

  Bírálat fő szempontjai:
  - a pályamunka legyen innovatív
  - helyi építészeti hagyományokat figyelembe vegye
  - költséghatékony, energiatakarékos megoldások javaslata előny.

  A bíráló bizottság által legjobbnak ítélt pályázatot az Önkormányzat 100.000,- Ft díjazással jutalmazza. A javaslat megosztott díjazásra is vonatkozhat.
  A szerzői jogokkal a Város rendelkezik, az elkészült anyag az önkormányzat által díjmentesen felhasználható.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Regisztrációs nyilatkozat

  Alulírott ______________________________________(lakcím:__________________________________, telefonszám:_____________________________, e-mail cím:______________________________) a _______________________________________________________________________(egyetem, főiskola)____________________kar__________________szakának______________évfolyamon tanuló hallgatója ezúton jelentkezem a Csákvár Város Önkormányzata településközpontjának megtervezésére vonatkozó pályázati munka megvalósítására.

  Dátum:_________________________

  __________________________
  Aláírás
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2014.01.21. Meghívó a Magyar Kultúra Napján bemutatásra kerülő színielőadásra

  2014.01.21. Tájékoztató új vállalkozás indulásáról

  Új kertészeti áruda nyílik a benzinkút mellett Csákváron. Az építtető Plant Orient Kft. két főállású és további két részmunkaidős munkatársat foglalkoztat majd. Az áruda várhatóan 2014.március 8-án nyit.

  2014.01.21. Értesítés könyvtári zárva tartásról

  2014.01.21. Közmeghallgatás

  Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.január 27-én, hétfőn 17:00 órától közmeghallgatást tart.
  Napirendek:

  1.)A gazdasági program időarányos teljesítése
  2.)Az előző év említésre méltó eseményei
  3.)2014.évi költségvetés, elnyert pályázatok

  A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!


  Tisztelettel:


  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.01.21. Tájékoztató az influenzajárványról

  2014.01.16. Tájékoztató járási hivatali kirendeltség ügyfélfogadásának változásáról

  A Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala Csákvári Kirendeltsége értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Csákváron csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel.

  Szabó Gábor
  hivatalvezető

  2014.01.16. Meghívó a Magyar Kultúra Napja csákvári önkormányzati rendezvényére

  2014.01.16. Álláslehetőség

  A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár Szabadság tér 9.) 2 fő részére állást hirdet az alábbiak szerint:

  1./ önkormányzati és társulási irodavezető

  A jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony 6 hónapos próbaidővel
  Feladat:
  A képviselő-testületek, illetve a Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, előterjesztések megírása, Önkormányzati és Társulási Iroda (5 fős) irodavezetői feladatai, testületi döntések végrehajtásának koordinálása.
  Illetmény és juttatások:
  a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásról szóló Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete, valamint a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal béren kívüli juttatások (Cafetéria) szabályzata.
  Pályázati feltételek:
  A Közigállás.hu honlapon január 17-én megjelenő hirdetésben.
  Pályázat beadásának helye, határideje:
  Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083 Csákvár Szabadság tér 9.
  Határidő: 2013. január 30.


  2./ informatikus

  A jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony 6 hónapos próbaidővel
  Feladat:
  -asztali számítógépek, informatikai rendszerek karbantartása
  -rendszergazdai feladatok ellátása
  -weblap kezelés
  -felhasználók támogatása
  -adatrögzítés
  Munkakör betöltésének feltételei:
  -magyar állampolgárság,
  -cselekvőképesség,
  -büntetlen előélet,
  -vagyonnyilatkozat tételi eljárás,
  -közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. melléklet II/6. pontjában előírt végzettség,
  -önállóság.
  A pályázatra benyújtandó iratok:
  -szakmai önéletrajz
  -iskolai végzettségről igazolás
  -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  A pályázati elbírálásnál előnyt jelent :
  -közigazgatási gyakorlat
  -azonnali munkakezdés

  A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 27.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 30.


  Bővebb információt Tóth Jánosné címzetes főjegyzőtől lehet kérni a 06 /20/ 5248664 telefonszámon.

  2014.01.16. Megemlékezés a doni katasztrófáról

  A doni katasztrófa 71.évfordulója alkalmából megemlékezést szervezett Csákvár Város Önkormányzata a Szabadság téri Hősi Emlékműnél.
  Beszédet mondott Jásdi Balázs hagyományőrző főhadnagy, a Honvédelmi Minisztérium munkatársa. Az Emlékműnél díszőrséget álltak a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző Tüzér Ütege katonái, és hagyományőrző viseletben a csákvári lovasbarát kör tagjai Magosi István vezetésével.
  A Csákvári Cimborák Férfikórus katonadalok előadásával, Szverle Balázs pedig versmondással tette még ünnepélyesebbé az eseményt.

  2014.01.08. Utazási igény felmérés

  2014.01.08. Meghívó doni megemlékezésre

  2014.01.08. Újabb sikeres LEADER pályázatok Csákváron

  2013 derekán utolsó alkalommal nyílt lehetőség LEADER támogatások elnyerésére pályázni a 2007 és 2013 közötti tervezési időszakban. Mivel ezekre a forrásokra civil szervezetek kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak, Csákvár Város Önkormányzata több, a településen működő egyesületet is felkért a pályázatok benyújtására. A pályázatokat az Önkormányzat készítette el, és segítséget nyújt az előfinanszírozásban is.
  Az óév utolsó napjaiban érkeztek a támogatásokról szóló értesítések, amelyek alapján sikeres pályázati időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen a benyújtott 8 pályázatból hetet támogatásban részesítettek:

  „Tanuljunk az idősektől - gyakorlati kert az idősek otthonában”
  Pályázó: Csákvári Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális és Sport Egyesülete
  Elnyert támogatás: 3.598.589,- Ft
  A projekt célja egy tankert kialakítása a Gondozási Központ és Idősek Otthona kertjében, ahol a csákvári iskolások nemcsak a szaktanároktól, hanem az idősektől is tanulhatják a kertművelés fortélyait. Ennek megvalósításához kerti szerszámokra, permetezőre, szerszámtároló faházra, valamint kistraktorra érkezett pályázati támogatás.

  „A vértesi kerékpározásért”
  Pályázó: Csákvári Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális és Sport Egyesülete
  Elnyert támogatás: 4.189.145,- Ft
  A fejlesztés a településen eddig kevésbé ismert sportág meghonosítását célozza meg, hiszen Csákvár, és az azt körülvevő természeti környezet kiválóan alkalmas a terep- és élménykerékpározásra. A fejlesztéshez kapcsolódóan kialakításra kerül egy kerékpártároló, kültéri illemhely, továbbá a sportközpont területét figyelő kamerarendszer, valamint a kerékpáros turisták kényelmét szolgáló tábori ágyak kerülnek beszerzésre.

  „Fazekasok és kórusok, ha találkoznak…”
  Pályázó: Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
  Elnyert támogatás: 708 599,- Ft
  A pályázat célja egy, a csákvári fazekas hagyományok bemutatását célzó színvonalas rendezvény és szakmai fórum megszervezése, melynek társrendezvénye a már hagyományos dr. Csányi László Kórustalálkozó. A kórustalálkozóra érkező vendégek számára a fazekas vásár, a fazekas előadásokra érkezők számára pedig a kórustalálkozó mint kulturális kísérőprogram jelent különlegességet.

  Társulási főzőverseny
  Pályázó: Csákvári Önkormányzati Társulás
  Elnyert támogatás: 639.574,- Ft
  A támogatási igényt a Mihály-napi Lovas és Pásztortalálkozó kísérőrendezvényeként megrendezésre kerülő főzőverseny megrendezésére nyújtotta be a Csákvári Önkormányzati Társulás, és ezzel 40 db sörpad-sörasztal garnitúra beszerzésének támogatását is elnyerte.

  „Páratlan páros” programok
  Pályázó: Csákvári Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális és Sport Egyesülete
  Elnyert támogatás: 736.600,- Ft
  A projekt témájaként a Páratlan páros programok öt, a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség területén található település meghívásával zajlanak majd a csákvári Floriana Napok keretében. A programokkal egy-egy sport, illetve kulturális terület képviselőit mutatjuk be, felsorakoztatva a hagyományos csákvári értékeket és ezeket művelő szervezeteket, valamint a környező települések hasonló profilú szervezeteit. Az egész napos rendezvényt tűzijáték zárja.

  „Irány Csákvár”
  Pályázó: Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
  Elnyert támogatás: 1.328.311,- Ft
  A támogatásnak köszönhetően jól értelmezhető információs táblák kerülnek kihelyezésre az ide látogató turisták számára. A belterületen elhelyezésre kerülő táblákról a látogató széleskörű ismereteket szerezhet Csákvárról, a természeti értékeket bemutató, azok megközelíthetőségét segítő információs táblákkal pedig keresett külterületi helyeket is megtalálnak a turisták (pl. a Báraczházi barlang).

  „Változatos eszközökkel a csákvári értékek közvetítéséért”
  Pályázó: Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
  Elnyert támogatás: 4.000.000,- Ft
  A projekt célja Csákvár épített, tárgyi és kulturális örökségének bemutatása, folyamatosan láthatóvá tétele. A pályázatból üveges vitrin, professzionális digitális kamera és kiegészítői kerülnek beszerzésre, és a Floriana Könyvtárban kerülnek elhelyezésre.

  Összes elnyert támogatás az Önkormányzat pályázatkészítési segítségével: 15.200.818,- Ft
  Az Önkormányzat a jövőben is figyelni fogja a pályázati lehetőségeket. Különösen várjuk az útkarbantartásra, illetve energetikai megtakarítási projektekre (pl. hőszigetelésre) vonatkozó pályázati kiírások megjelenését, de minden egyéb pályázati kiírást elemezni fogunk a jövőben is, amely település épülését, szépülését, szolgáltatások fejlesztését szolgálja, és Csákvár számára elérhető.
  Katonáné dr. Venguszt Beatrix
  polgármester

  2014.01.08. Újévi önkormányzati köszöntő

  (Fotó: Katonáné V.B.)

  2014.január 1-jén 01:00 órakor került sor a hagyományos önkormányzati újévi köszöntőre a csákvári Szabadság téren.
  Vidám zenék mellett a tombolák kiosztására is sor került. A korábbiakban megszokottak szerint nem kellett a tombolajegyekért fizetni, azonban egy kis újítás volt az idei programban: kis tárgyi ajándékok mellett extra mennyiségű tombolajegyet vehettek át azok, akik különféle feladatokat teljesíttek, és a játékokban részt vettek.
  Volt seprű táncoltatás, limbo hintó, illetve alkohol próba: a legjózanabbak szondát fújtak, és ennek negatív eredménye alapján 10 tombolajegyet kaptak, a legkevésbé józanok pedig lehelés-próbával bizonyították, hogy 2 extra tombolajegyre érdemesek.
  A polgármester köszöntője után került sor a tombola sorsolásra, melynek keretében több palack pezsgő és kis ajándéktárgy talált gazdát. A fődíj egy újévi sült malac, a vigaszdíj a többek által megtáncoltatott seprű volt.
  Ezúton kívánunk Csákvár Város Önkormányzata nevében mindenkinek Boldog Új Esztendőt!

  Archívum
  Archívum - Csákvár nagyközség 2012-2013. évi hírei Archívum
  Archívum - Csákvár nagyközség régi weboldala - a következő oldalakon található információk érvényüket vesztették, nem aktuálisak Település
  Archívum - Csákvár nagyközség régi weboldala - a következő oldalakon található információk érvényüket vesztették, nem aktuálisak Önkormányzat

  Új Magyarország
   
  Új Széchenyi terv
  Javasolt képernyőfelbontás: 1024*768 Webmaster Copyright © 2012