Képviselő-testület Jegyzőkönyvek Ülések Önkormányzati Hivatal Intézmények Csákvári Önk.Társulás

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.


A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje IDE KATTINTVA olvasható!

JEGYZŐ

582-310/12

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

jegyzo@csakvar.hu
 • Jegyzői feladatok ellátása Csákvár, Vértesboglár, Bodmér, Gánt települések és a Vértesboglári, Gánti Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában
 • A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal vezetése


 • 582-310/12

  Pohlmüllner Tamás
  aljegyző

  aljegyzo@csakvar.hu
 • Koordinálja a testületi ülések illetve a Társulási Tanács feladatellátását, a testületek és a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását
 • Végzi a szabályzatok, feladat-ellátási és egyéb szerződések, megállapodások készítését nyilvántartásainak naprakész vezetését, felelős a kommunikációs feladatok ellátásáért

 • ÖNKORMÁNYZATI IRODA

  582-310/131

  Zsichla Gergely
  önkormányzati iroda vezető

  onkiroda@csakvar.hu
 • Szabályzatok készítése, nyilvántartása
 • Testületi ülésekkel kapcsolatos előkészítési feladatok
 • A Csákvári Önkormányzati Társulás szervezési és ügyviteli támogatása
 • Szerződések készítése, nyilvántartása
 • Koordinációs feladatok


 • 582-310/12

  Majorné Burghardt Angéla
  igazgatási főelőadó

  titkarsag@csakvar.hu
 • polgármesteri és jegyzői titkársági feladatok ellátása
 • iktatás, irattározás, selejtezés
 • Bodmér és Vértesboglár községek képviselő-testülete üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvvezetés
 • anyakönyvvezető alkalmi helyettesítése


 • 582-310/12

  Gécs – Magyar Diána
  igazgatási főelőadó

  titkarsag2@csakvar.hu
 • levelezés, polgármesteri és jegyzői titkársági feladatok ellátása
 • Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testülete és bizottságai ülésein jegyzőkönyvvezetés
 • határozatok, rendeletek nyilvántartása
 • csákvári testületi, bizottsági meghívók, előterjesztések kiküldése


 • 582-310/134

  Vargáné Gálicz Ivett
  pályázati referens

  palyazat@csakvar.hu
 • pályázatok előkészítése, készítése, koordinálása
 • pályázati kiírások figyelemmel követése
 • projekt megvalósítása, a hozzá kapcsolódó, szerződések megkötése
 • támogatások lehívása, esetleges hiánypótlás
 • projekt értékelése, beszámolók készítése


 • 22/375-116

  Szabóné Antal Andrea

  gant.onk@t-online.hu

 • Gánt képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvezése
 • Gánt temetési, köztemetési ügyek
 • Gánt hagyatéki ügyek
 • Gánt átmeneti segély


 • 582-310/135

  Wilmek Ferenc
  informatikus, sportszervező

  wilmek@csakvar.hu

 • számítástechnikai eszközök telepítése, üzembe helyezése, karbantartása
 • számítógéppel dolgozók folyamatos tájékoztatása
 • számítástechnikai programok folyamatos felügyelete
 • biztonsági másolatok készítése, karbantartása
 • a közös hivatalhoz tartozó települések honlapjának szerkesztése
 • rendszergazdai feladatok ellátása
 • sportszervezői feladatok ellátása

 • GAZDÁLKODÁSI IRODA

  582-310/151

  Sörösné Mohácsi
  Krisztina
  gazdálkodási irodavezető

  penzugyivezeto@csakvar.hu

 • Előkészíti a képviselő-testületek elé kerülő pénzügyi tárgyú előterjesztéseket.
 • Irányítja, szervezi, ellenőrzi a pénzügyi iroda munkáját.
 • Felhatalmazás alapján végzi a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését.
 • Elkészíti az önkormányzatok, a Csákvári Önkormányzati Társulás és az intézmények éves költségvetési javaslatát, a tételes költségvetést elkészíti az intézményvezetőkkel együtt.
 • A hatályos jogszabályok alapján elkészíti a gazdálkodási iroda ügyrendjét, számviteli- bizonylati pénzügyi szabályzatot


 • 582-310/152

  Szentkereszti Andrea
  pénzügyi ügyintéző

  penzugy@csakvar.hu

 • Vértesboglár Község Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve az Általános Művelődési Központ (óvoda, műv. ház) teljes gazdálkodási feladatai
 • A Magyar Államkincstár felé történő havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló készítése Vértesboglár vonatkozásban.
 • Főkönyvi könyvelés
 • Statisztikák készítése


 • 582-310/152

  Reményiné Bors Rita
  pénzügyi ügyintéző

  penzugy@csakvar.hu


 • Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde teljes gazdálkodási feladat
 • Csákvári Önkormányzati Társulás és a Gondozási Központ és Idősek otthona teljes gazdálkodási feladatai
 • A Magyar Államkincstár felé történő havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló készítése Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, a Csákvári Önkormányzati Társulás és a Gondozási Központ vonatkozásában.
 • Főkönyvi könyvelés
 • Statisztikák készítése


 • 582-310/152

  Trimmel Veronika pénzügyi ügyintéző

  penzugy@csakvar.hu


 • Csákvár Város Önkormányzatának teljes gazdálkodási feladatai
 • A Magyar Államkincstár felé történő havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló készítése Csákvár Város Önkormányzatának vonatkozásban
 • Főkönyvi könyvelés
 • Statisztikák készítése


 • 582-310/152

  Hembach Szilvia pénzügyi ügyintéző

  penzugy@csakvar.hu

 • Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal teljes gazdálkodási feladatai
 • Csákvár Város Önkormányzata vonatkozásában adókönyvelési feladatok
 • A Magyar Államkincstár felé történő havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló készítése Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában
 • Főkönyvi könyvelés
 • Statisztikák készítése, tárgyi eszköz, kataszter nyilvántartás vezetése


 • 582-310/152

  Neukunft Szimonetta
  pénzügyi ügyintéző

  penzugy@csakvar.hu

 • Bodmér teljes gazdálkodási feladat
 • Csákvár Florina Könyvár és Közösség Tér gazdálkodási feladatai
 • A Magyar Államkincstár felé történő havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló készítése Bodmér és a Floriana Könyvtár vonatkozásában.
 • Főkönyvi könyvelés
 • Statisztikák készítése
 • Házipénztár kezelése a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően


 • 582-310/152

  Tóth-Gólya Erzsébet
  pénzügyi ügyintéző

  penzugy@csakvar.hu
 • Házipénztár kezelése a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően
 • Számlák kiállítása és nyomon követése
 • E-adat kezelése a pénzügy vonatkozásában, adattovábbítások.
 • Szerződéstár kezelése (nyilvántartás, frissítés)


 • 582-310/133

  Farkas – Bozsik Annamária
  ingatlanvagyon-és városgazdálkodási menedzser

  farkasbozsik@csakvar.hu
 • önkormányzati ingatlanvagyon, vagyonhasznosítás felülvizsgálata, javaslattétel a hasznosításra
 • leltározási, selejtezési folyamatok irányítása
 • kataszteri nyilvántartás kezelése, aktualizálása, adatszolgáltatások készítése
 • közcélú foglalkoztatottak koordinálása, munkaügyi feladatai
 • ingatlan karbantartási munkák feltérképezése a községgazdálkodási csoportvezetővel, a javításhoz szükséges megrendelése intézése
 • bérleti szerződések


 • 22/375-116

  Csizmazia Károly

  gant.onk@t-online.hu

 • Gánt Község Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve óvoda teljes gazdálkodási feladatai
 • Főkönyvi könyvelés

 • IGAZGATÁSI IRODA

  582-310/141

  dr. Szöllősy Tamás
  igazgatási irodavezető

  igazgatas@csakvar.hu
 • Hatósági ügyek
 • Esélyegyenlőség
 • Közoktatás
 • Birtokvédelem
 • Képviselő-testületek munkájával kapcsolatos feladatok


 • 582-310/145

  Pető Tamás
  építési ügyintéző

  epites@csakvar.hu
 • Építési pont
 • Útügyi igazgatási feladatok
 • Vízügyi igazgatási feladatok
 • Pályázatok műszaki tartalmával kapcsolatos ügyek
 • Önkormányzati település-fejlesztési ügyek
 • Közművekre csatlakozás
 • Telekalakítási ügyek
 • Környezetvédelmi szakhatósági ügyek
 • Településrendezési eszközökkel (HÉSZ) kapcsolatos ügyek


 • 582-310/142

  Palkóné Fülöp Kinga
  adóügyi ügyintéző

  palkone@csakvar.hu
 • Csákvár adóügyek: építmény, telek, kommunális, idegenforgalmi, gépjármű, iparűzési
 • Hatósági bizonyítványok, adóigazolások
 • Adó- és értékbizonyítványok
 • Idegen hátralékok behajtása
 • Adóvégrehajtás


 • 582-310/142

  Rádl Tiborné
  adóügyi ügyintéző

  radlne@csakvar.hu
 • Bodmér, Gánt és Vértesboglár adóügyek: építmény, telek, kommunális, idegenforgalmi, gépjármű, iparűzési
 • Adó- és értékbizonyítványok
 • Adóvégrehajtás
 • Hatósági bizonyítványok, adóigazolások
 • Idegen hátralékok behajtása


 • 582-310/143

  Fábiánné Kedves Rita
  anyakönyvvezető

  anyakonyvvezeto@csakvar.hu
 • anyakönyvi ügyek
 • népességnyilvántartás
 • házszámozás rendjével kapcsolatos ügyek
 • Köztemetés
 • Bodméri és vértesboglári ügyfélszolgálat


 • 582-310/144

  Dornyiné Szekeres Erika
  szociális és kereskedelmi ügyintéző

  dornyine@csakvar.hu
 • Üzletek működésével kapcsolatos ügyek
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági ügyek
 • Védendő fogyasztók ügyei
 • Lakásfenntartási támogatások
 • Földhasználattal kapcsolatos ügyek
 • Állattartással kapcsolatos ügyek
 • Fakivágási engedélyek, növényvédelem
 • Települések rendezettsége, környezetvédelmi ügyek
 • Hagyatéki ügyek (Csákvár, Bodmér, Vértesboglár)
 • Irodavezető helyettesítése


 • 582-310/11

  Krafcsikné Voltner Andrea
  ügyfél tájékoztató és gyermekvédelmi ügyintéző

  krafcsikne@csakvar.hu
 • Ügyfélirányítás
 • Települési támogatások
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Gyermekvédelmi ügyek
 • Nyári gyermekétkeztetés
 • Szociális otthoni beutalások
 • Védendő fogyasztók ügyei
 • Deponia Zrt. szemeteszsák árusítása

 • Csákvár jegyzője

  Tisztelt Ügyfelek!
  Tisztelt Polgárok!

  Csákvár, Bodmér, Vértesboglár, Gánt jegyzőjeként tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket.

  A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal honlapján megtalálhatják mindazokat az információkat, amelyek a gyors és zökkenőmentes ügyintézéshez elengedhetetlenül szükségesek. Tájékozódhatnak ügyfélfogadási rendünkről, a hivatali tagozódásról, az ügyintézők feladatköreiről, letölthetik a hivatalban használatos kérelem- illetve bevallás nyomtatványokat.
  Célunk, hogy az ügyfelek, az idelátogatók megelégedésére, színvonalasan, szakértelemmel, hatékonyan végezzük munkánkat. Arra törekszünk, hogy érezzék a segítőkészséget, az empátiát.

  Kérem véleményükkel segítsék, hogy még inkább az Önök megelégedésére dolgozhassunk!

  Tisztelettel: Tóth Jánosné
  címzetes főjegyző      

  Ügyfélfogadási időpontok

  A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
  IDE KATTINTVA
  olvasható!

  NYOMTATVÁNYOK

  A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal letölthető űrlapjai és nyomtatványai
  IDE KATTINTVA
  találhatók!

   

   KAPCSOLAT

   

   Postacím:

   8083 Csákvár

   Szabadság tér 9.

   

   Tel: 22/582-310

   Fax: 22/354-135

   E-mail:

  titkarsag@csakvar.hu

   

   ÖNKORMÁNYZAT

   

   Köszöntő

   Képviselő-testület

   Ülések meghívója

   Önkormányzat hivatal

   Nyomtatványok

   Csákvári Önk. Társulás

   

   

  KÖZZÉTÉTEL

   

  Közérdekű hírek

  Tudósítások

  Üvegzseb

  Társadalmi egyeztetés

  Hírmondó

  Jegyzőkönyvek

  Rendeletek

   

   

   

  GAZDASÁG

   

  Térkép

  Befektetés, beruházás

  Településrendezési terv

  Turisztikai koncepció

   

   

  ÉRTÉKEINK

   

  Fazekasság

  Kórusművészet

  Lovas hagyományőrzés

  Gasztronómia

  Természeti értékek

  Sport

  Díszpolgáraink

  Testvérvárosok

   

  TURIZMUS

   

  Csákvár története

  Nevezetességek

  Közlekedés

  Étkezés-szállás info

  Program ajánló

  Eseménynaptár

  Galéria