Program ajánló Orvosi rendelés Üvegzseb Társadalmi egyeztetés Hírmondó Jegyzőkönyvek Rendeletek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Gazdálkodó szervezet neve: Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye:       8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14.
Elérhetősége:   tel: +36-22-582-310/9
                       email: spori@t-online.hu

Ügyvezető:      Bakonyi Tamás (20/530-1252)

Tevékenységi köre:

1. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság cél szerinti tevékenysége:

Csákvár nagyközség folyamatos gazdasági programjához, valamint a térségfejlesztési program keretében feltárt, megvalósítható és finanszírozható projektekhez kapcsolódóan, közhasznú szervezetként a jelen Alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenységek folytatása, melyek során

  • olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint – a közösségi tér biztosítása, közművelődési-, művészeti tevékenység, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése – a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
  • a nagyközség kulturális fejlődése érdekében konkrét vállalkozások szervezése, beindítása, helyi és külső működő tőke bevonása,
  • a helytörténeti múzeum működtetése,
  • a nagyközség idegenforgalmi infrastruktúrájának alakítása,
  • kiemelt és regionális jelentőségű kulturális programok szervezése,
  • közművelődési tevékenységek és szolgáltatások szervezése,
  • a nagyközség tulajdonában lévő képző- és egyéb gyűjtemények gondozása,
  • időszaki kiállítások, tárlatok, bemutatók szervezése,
  • a honismereti gyűjtőmunka, a helyi alkotóművészi munka segítése, szervezése, különböző közösségek és társas együttlétek tevékenységének segítése, összehangolása,
  • a sportintézmény tevékenységének és szolgáltatásainak szervezése.

2. Célszerinti közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja szerint:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rahabilitációs tevékenység
9313'08 Testedzési szolgáltatás
96.04'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

58.11'08 Könyvkiadás
58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
85.51'08 Sport, szabadidős képzés
85.52'08 Kulturális képzés

Kulturális tevékenység

59.12'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.13'08 Film-, video- és televízió program terjesztése
59.14'08 Filmvetítés
90.01'08 Előadóművészet
90.03'08 Alkotó művészet
90.02'08 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység
93.29'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Kulturális örökség megóvása

91.01'08 Könyvtári levéltári tevékenység
91.02'08 Múzeumi tevékenység

Műemlékvédelem

68.32'08 Ingatlankezelés

Sport

9311'08 Sportlétesítmény működtetése /főtevékenység/
9312'08 Sportegyesületi tevékenység
93.19'08 Egyéb sporttevékenység

A nonprofit korlátolt felelősségű Társaság törvény, vagy törvényi felhatalmazása alapján más jogszabály kötelező előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit.

3. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság vállalkozói tevékenysége:

A nonprofit korlátolt felelősségű Társaság üzletszerű tevékenységet kiemelten közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében, kiegészítő jelleggel az alábbi tevékenységi körökben folytathat.

18.20'08 Egyéb sokszorosítás
47.61'08 Könyv-kiskereskedelem
47.78'08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
52.10'08 Raktározás, tárolás
56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
55.20'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
55.30'08 Kempingszolgáltatás
55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.21'08 Rendezvényi étkeztetés
56.29'08 Egyéb vendéglátás
56.30'08 Italszolgáltatás
63.99'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21'08 PR, kommunikáció
73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
73.12'08 Médiareklám
74.90'08 M. n. s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
78.20'08 Munkaerőkölcsönzés
81.10'08 Építményüzemeltetés
81.21'08 Általános épülettakarítás
81.22'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29'08 Egyéb takarítás
81.30'08 Zöldterület-kezelés
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08 M. n. s. egyéb kiegészítőn üzleti szolgáltatás
96.09'08 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás
Képviselőjének neve: Bakonyi Tamás ügyvezető

A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése
2011 évi Közhasznú beszámoló
Felügyelőbizottsági Jegyzőkönyv
Felügyelőbizottsági jelenléti ív
Könyvvizsgálói jelentés
Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év

Közalapítvány neve: Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
Közalapítvány székhelye : 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
Kuratórium:
elnök:Csuta Andor
elnökhelyettes:Cséplőné Gönczi Veronika
tagok:Kunstár Béláné
Felügyelőbizottság:
elnök:Zink Szmilkóné
tagok:Hembach Szilvia
Szöllősi Pál

Alapító okirat megtekintése

Közalapítvány 2011 Éves beszámoló
2011 közhasznúsági jelentés
2011 közhasznúsági jelentés Kiegészítő melléklet

Közérdekű adatok, üvegzsebSzervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Intézmények

Gazdálkodó szervezetek, közalapítványok

Felettes szerv

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Ügyintézés

Nyilvános adatok

Pályázatok

Gazdálkodás

Költségvetés

Éves beszámolók

 

 KAPCSOLAT

 

 Postacím:

 8083 Csákvár

 Szabadság tér 9.

 

 Tel: 22/582-310

 Fax: 22/354-135

 E-mail:

titkarsag@csakvar.hu

 

 ÖNKORMÁNYZAT

 

 Köszöntő

 Képviselő-testület

 Ülések meghívója

 Önkormányzat hivatal

 Nyomtatványok

 Csákvári Önk. Társulás

 

 

KÖZZÉTÉTEL

 

Program ajánló

Orvosi rendelés

Üvegzseb

Társadalmi egyeztetés

Hírmondó

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

 

 

 

GAZDASÁG

 

Térkép

Befektetés, beruházás

Településrendezési terv

Turisztikai koncepció

 

 

ÉRTÉKEINK

 

Fazekasság

Kórusművészet

Lovas hagyományőrzés

Gasztronómia

Természeti értékek

Sport

Díszpolgáraink

Testvérvárosok

 

TURIZMUS

 

Csákvár története

Nevezetességek

Közlekedés

Étkezés-szállás info

Program ajánló

Eseménynaptár

Galéria