Képviselő-testület Jegyzőkönyvek Ülések Önkormányzati Hivatal Rendeletek Intézmények Csákvári Önk.Társulás

Hatályos helyi rendeletek

Év Rendelet száma Rendelet címe Hatályos az alábbi időponttól
1993 15/1993. (VI.24.) Kastélypark védettség alá helyezéséről. 1993.07.01
2009 13/2009. (IX.16.) Helyi természeti terület védetté nyilvánításáról 2009.09.16
2012 9/2012.(III. 27.) A rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 2009.04.03
2013 3/2013. (III. 4.)  A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről 2013.04.08
7/2013. (V.06.) A külterületi rendről 2013.05.07
14/2013. (IX. 25.) A közterület használat egyes kérdéseiről 2013.10.01
2014 8/2014. (V. 14.) Az épített és természeti környezet helyi védelméről 2014.05.15
2015 1/2015. (I. 20.) A közművelődésről 2015.01.21
2/2015. (I. 20.) Az önkormányzati támogatásokról 2015.01.22
8/2015.(V.05.) A szociálpolitikai kerekasztal működéséről 2015.05.06
11/2015. (VI.01.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 2015.06.02
13/2015. (VII.02.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermek- jóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 2015.07.03
14/2015. (VII.02.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamit a fizetendő térítési díjakról 2015.07.03
16/2015. (VII.02.) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2015.07.30
17/2015. (VII.29.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2015.07.30
18/2015.(VII.29.) A közterületek rendjéről és a köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetésről 2015.07.30
2016 1/2016. (I.28.) A kötelező adatkezelés szabályairól 2016.01.29
3/2016. (II. 16.) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről 2016.02.17
10/2016. (V. 30.) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 2016.05.31
13/2016.(VII. 18.)  A talajterhelési díjról 2017.01.01
15/2016. (IX. 30.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 2016.10.01
16/2016. (IX.29.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2016.09.30
17/2016. (IX. 30.) A Képviselő-testület tagjai, a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai, és a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről 2016.10.01
18/2016. (IX. 30.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 2016.10.01
19/2016. (IX.30.) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól és az ebrendészeti hozzájárulásról 2016.10.01
20/2016. (X. 28.) A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről 2016.10.29
21/2016. (X. 28.)  A fiatalok lakhatási feltételeinek támogatásáról 2017.01.01
22/2016. (X. 28.)  Az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről 2016.10.29
23/2016. (X. 28.)  A temetőkről és a temetkezésről 2017.01.01
24/2016. (X. 28.)  Az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről 2016.10.29
25/2016. (X. 28.)  A helyi adókról  2017.01.01
26/2016. (XII. 01.) Önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról 2016.12.02
28/2016. (XII.01.) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról 2016.12.02
31/2016. (XII.20.) A védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 2017.01.01
32/2016. (XII.20.) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott képviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról 2016.12.31
2017 1/2017. (II. 01.)  Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 2017.01.02
2/2017. (II. 01.)  Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről 2017.01.02
7/2017. (III. 01.) A házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról 2017.03.01
8/2017. (III. 01.) Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról 2017.03.02
9/2017. (III. 29.) A tanyagondnoki szolgálatról 2017.03.29
12/2017. (V. 30.) A közterület használatról 2017.05.30
15/2017. (V. 30.) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 2017.05.30

 A megjelenítéshez szükséges
Adobe Acrobat Reader letöltése

Adobe Acrobat ReaderTelepülésfejlesztési eszközök

 

 KAPCSOLAT

 

 Postacím:

 8083 Csákvár

 Szabadság tér 9.

 

 Tel: 22/582-310

 Fax: 22/354-135

 E-mail:

titkarsag@csakvar.hu

 

 ÖNKORMÁNYZAT

 

 Köszöntő

 Képviselő-testület

 Ülések meghívója

 Önkormányzat hivatal

 Nyomtatványok

 Csákvári Önk. Társulás

 Járási kirendeltség

 

 

KÖZZÉTÉTEL

 

Program ajánló

Közérdekű hírek

Tudósítások

Orvosi rendelés

Üvegzseb

Társadalmi egyeztetés

Hírmondó

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

 

 

 

GAZDASÁG

 

Térkép

Befektetés, beruházás

Településrendezési terv

Turisztikai koncepció

 

 

ÉRTÉKEINK

 

Fazekasság

Kórusművészet

Lovas hagyományőrzés

Gasztronómia

Természeti értékek

Sport

Díszpolgáraink

Testvérvárosok

 

TURIZMUS

 

Csákvár története

Nevezetességek

Közlekedés

Étkezés-szállás info

Program ajánló

Eseménynaptár

Galéria