Főoldal Képviselő-testület Ülések Önkormányzati Hivatal Nyomtatványok Csákvári Önk.Társulás


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Csákvár város polgármestere az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. §-ában meghatározott eljárás keretében pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi bérlakásra:


Lakás címe: Csákvár, Szt. István u. 1. D épület 2. ajtó
Alapterülete: 29 m2
Szobák száma:1
Komfort fokozat: komfortos
Fűtési mód:gázkonvektor
A lakbér minimális összege (Ft/hó): 32.310.-

A lakással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a (+36) 30/225-92-90-es telefonszámon, vagy a farkasbozsik@csakvar.hu e-mailcímen Farkas-Bozsik Annamária ingatlanvagyon és városgazdálkodási menedzsertől. Az ingatlan a fenti telefonszámon előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Pályázati feltételek:
• Szociális helyzet alapján válhat bérlővé az a Csákváron lakóhellyel, vagy csákvári munkahellyel rendelkező magyar állampolgár, akinek a vele együtt költöző családtagokkal együtt:
a) A bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadható személyek számát figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, egyedülálló igénylő esetén a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum négyszeresét, és
b) nem rendelkezik a mindenkori öregségi nyugdíjminimum harmincszorosát meghaladó értékű ingó, vagy ingatlan vagyonnal.
• A szociális helyzet figyelembe vételével bérbe adható lakás maximális nagysága a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok számától függően:
a) 1 - 2 fő esetén legfeljebb 1,5 szoba,
b) 2 - 4 fő esetén legfeljebb 2 szoba,
c) 5-nél több fő esetén legfeljebb 2,5 szoba
• Pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződést közjegyző előtt köti meg, melynek költségét az önkormányzat fizeti,
• A pályázat benyújtására az arra rendszeresített formanyomtatvány és mellékletei kitöltésével kerül sor, amelyek a www.csakvar.hu honlapról letölthetők, vagy a hivatal ügyfélszolgálati pultjánál igényelhetők.

A pályázati ajánlat beérkezésének határideje: 2017. szeptember 20. 16 óra (a határidőn túl beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni)
A benyújtás módja: a pályázati ajánlat zárt borítékban, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán adható le, vagy postai úton a hivatal címére (8083 Csákvár Szabadság tér 9.) beküldendő.
Az elbírálás időpontja: a soron következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés

A bérleti szerződés megkötése a nyertes pályázó kiértesítésétől számított 15 napon belül lehetséges.

A pályázati feltételeket teljes körűen az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
A nyertes pályázóval az önkormányzat a Képviselő-testület által meghatározott időtartamra – közjegyzői okiratba foglalt – bérleti szerződést köt, mely idő lejártát követően (jogviszony hosszabbításáról hozott testületi döntés hiányában) minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást a vele egy lakásban élőkkel együtt.


Csákvár, 2017. szeptember 5.
Illés Szabolcs
polgármester


MELLKÉLETEK:
Bérbevételi ajánlat
I. melléklet
II. melléklet

__________________________________________________________________________

 

 KAPCSOLAT

 

 Postacím:

 8083 Csákvár

 Szabadság tér 9.

 

 Tel: 22/582-310

 Fax: 22/354-135

 E-mail:

titkarsag@csakvar.hu

 

 ÖNKORMÁNYZAT

 

 Köszöntő

 Képviselő-testület

 Ülések meghívója

 Önkormányzat hivatal

 Nyomtatványok

 Csákvári Önk. Társulás

 Járási kirendeltség

 

 

KÖZZÉTÉTEL

 

Közérdekű hírek

Tudósítások

Üvegzseb

Társadalmi egyeztetés

Hírmondó

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

 

 

 

GAZDASÁG

 

Térkép

Befektetés, beruházás

Településrendezési terv

Turisztikai koncepció

 

 

ÉRTÉKEINK

 

Fazekasság

Kórusművészet

Lovas hagyományőrzés

Gasztronómia

Természeti értékek

Sport

Díszpolgáraink

Testvérvárosok

 

TURIZMUS

 

Csákvár története

Nevezetességek

Közlekedés

Étkezés-szállás info

Program ajánló

Eseménynaptár

Galéria