Főoldal Képviselő-testület Ülések Önkormányzati Hivatal Nyomtatványok Csákvári Önk.Társulás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Csákvár város polgármestere az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 14-15. §-a szerinti eljárásban pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakás bérletére:

Lakás címe: Csákvár Szt. István u. 1. D épület 3. ajtó
Alapterülete: 68 m2
Szobák száma:2
Komfort fokozat: komfortos
Fűtési mód:gázkonvektor
A lakbér minimális összege (Ft/hó): 39.440.-

A pályázat elbírálásánál a pályázó által vállalt (minimálisnál magasabb összegű) lakbér összege is elbírálási szempont. A lakással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a + 36/30/225-92-90-es telefonszámon, vagy a farkasbozsik@csakvar.hu e-mailcímen Farkas-Bozsik Annamária ingatlanvagyon és városgazdálkodási menedzsertől. Az ingatlan a fenti telefonszámon előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Pályázati feltételek:
• Piaci alapon hasznosított bérlakásra pályázhat az a nagykorú, Csákváron lakóhellyel, vagy csákvári főállású munkahellyel rendelkező magyar állampolgár, aki lakástulajdonnal, vagy lakásbérleti jogviszonnyal nem rendelkezik és az együtt költözők egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének háromszorosát, egyedülálló esetén a négyszeresét eléri, vagy meghaladja,
• Pályázó nyertessége esetén vállalja kéthavi óvadék megfizetését, melynet a szerződéskötéskor hitelt érdemlően bizonyít.
• Azonos pályázati ajánlatok mellett a pályázatot az nyeri, aki a legmagasabb havi bérleti díj megfizetését vállalja.
• A pályázat során előnyt jelent a lakbér legtöbb hónapra történő előre vállalása.
• A lakásbérleti szerződés közjegyző előtti megkötése, valamint költségének vállalása.
• A pályázat kitöltött formanyomtatvány és mellékleteivel történő benyújtása (a www.csakvar.hu honlapról letölthetők, vagy a hivatal ügyfélszolgálati pultjánál igényelhetők).

A pályázati ajánlat beérkezésének határideje: 2017. szeptember 20. 16 óra (a határidőn túl beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni).
A benyújtás módja: az ajánlat zárt borítékban a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán adható le, vagy postai úton a hivatal címére (8083 Csákvár Szabadság tér 9.) beküldendő.
Az elbírálás időpontja: a képviselő-testület munkaterv szerinti következő ülése.

A bérleti szerződés megkötése a nyertes pályázó kiértesítésétől számított 15 napon belül lehetséges.

A pályázati feltételeket teljes körűen az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. A nyertes pályázóval az önkormányzat a Képviselő-testület által meghatározott időtartamra közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést köt, mely idő lejártát követően (a jogviszony hosszabbításáról szóló esetleges testületi döntés kivételével) minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást a vele egy lakásban élőkkel együtt.

Csákvár, 2017. szeptember 5.

Illés Szabolcs
polgármester
MELLKÉLETEK:
Bérbevételi ajánlat
I. melléklet
II. melléklet

__________________________________________________________________________

 

 KAPCSOLAT

 

 Postacím:

 8083 Csákvár

 Szabadság tér 9.

 

 Tel: 22/582-310

 Fax: 22/354-135

 E-mail:

titkarsag@csakvar.hu

 

 ÖNKORMÁNYZAT

 

 Köszöntő

 Képviselő-testület

 Ülések meghívója

 Önkormányzat hivatal

 Nyomtatványok

 Csákvári Önk. Társulás

 Járási kirendeltség

 

 

KÖZZÉTÉTEL

 

Közérdekű hírek

Tudósítások

Üvegzseb

Társadalmi egyeztetés

Hírmondó

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

 

 

 

GAZDASÁG

 

Térkép

Befektetés, beruházás

Településrendezési terv

Turisztikai koncepció

 

 

ÉRTÉKEINK

 

Fazekasság

Kórusművészet

Lovas hagyományőrzés

Gasztronómia

Természeti értékek

Sport

Díszpolgáraink

Testvérvárosok

 

TURIZMUS

 

Csákvár története

Nevezetességek

Közlekedés

Étkezés-szállás info

Program ajánló

Eseménynaptár

Galéria