Főoldal Képviselő-testület Ülések Önkormányzati Hivatal Nyomtatványok Csákvári Önk.Társulás
HIRDETMÉNYÉrtesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA Csákvár városában a következő időpontokban történik:

2017. április 24-én 25-én (hétfőn, kedden) 08.00 - 16.00 óráig,
2017. április 26-án (szerdán) 08.00 - 17.00 óráig,
2017. április 27-én (csütörtökön) 08.00 – 16.00 óráig,
2017. április 28-án (pénteken) 08.00 – 12.00 óráig.


Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.
Ha a szülő nem a települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket, akik 2017. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előjegyzett jelentkezők - a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nevelése - a Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde székhely - és tagóvodájában.

A beíratás helye: Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde 8083 Csákvár Ady E. u. 2.
(Egy helyszínen lesz. A szülők természetesen nyilatkozhatnak, melyik óvodába szeretnék járatni gyermeküket.)

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
15 napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. Másodfokon a Jegyző jár el, és hoz döntést.Az óvodai körzetek IDE KATTINTVA találhatók!

__________________________________________________________________________

 

 KAPCSOLAT

 

 Postacím:

 8083 Csákvár

 Szabadság tér 9.

 

 Tel: 22/582-310

 Fax: 22/354-135

 E-mail:

titkarsag@csakvar.hu

 

 ÖNKORMÁNYZAT

 

 Köszöntő

 Képviselő-testület

 Ülések meghívója

 Önkormányzat hivatal

 Nyomtatványok

 Csákvári Önk. Társulás

 Járási kirendeltség

 

 

KÖZZÉTÉTEL

 

Közérdekű hírek

Tudósítások

Üvegzseb

Társadalmi egyeztetés

Hírmondó

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

 

 

 

GAZDASÁG

 

Térkép

Befektetés, beruházás

Településrendezési terv

Turisztikai koncepció

 

 

ÉRTÉKEINK

 

Fazekasság

Kórusművészet

Lovas hagyományőrzés

Gasztronómia

Természeti értékek

Sport

Díszpolgáraink

Testvérvárosok

 

TURIZMUS

 

Csákvár története

Nevezetességek

Közlekedés

Étkezés-szállás info

Program ajánló

Eseménynaptár

Galéria