Főoldal Képviselő-testület Ülések Önkormányzati Hivatal Nyomtatványok Csákvári Önk.Társulás

2016.02.01.

Hirdetmény - Külterületi utak örökbefogadásáról

Csákvár Város Önkormányzata és a külterületi földtulajdonosok közös érdeke az önkormányzati tulajdonú külterületi utak karbantartása, a mezőgazdasági művelés alatt álló földterületek megközelíthetőségének biztosítása. A Képviselő-testület 134/2015. (III. 30.) határozata értelmében a földtulajdonosok – az önkormányzattal kötött megállapodásuk alapján – jogosultságot szerezhetnek az általuk használt, velük kötött megállapodásban pontosan megjelölt utak karbantartására a hivatal munkatársával történő folyamatos egyeztetés, illetőleg a jegyző feladatkörébe tartozó közútkezelői jogkör tiszteletben tartása mellett. A földtulajdonos által végezhető tevékenység közérdeket, vagy a használatra jogosult más személyek jogos magánérdekét nem sértheti.
Fentiekre tekintettel felhívom a Csákvár város közigazgatási területén, valamint az azzal szomszédos földterületeken gazdálkodók figyelmét az önkormányzati tulajdonú külterületi utak ilyen tartalmú „örökbefogadásának” lehetőségére. Az utak „örökbefogadása” a hirdetményi és a földtulajdonossal kötendő megállapodásba foglalt feltételek teljesülése esetén, kizárólag az azokban meghatározott feladatok végrehajtására jogosítja fel a földtulajdonost. Ettől eltérő tevékenységet az utak tekintetében nem folytathat, az „örökbefogadás” egyéb személyi és vagyoni jogi jellegű jogkövetkezménnyel nem jár.
Az érdeklődő földtulajdonosok jelentkezését a jegyzo@csakvar.hu e-mailcímen, valamint a 22/582-310-es telefonszám (12. mellék) várjuk.


Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

__________________________________________________________________________

 

 KAPCSOLAT

 

 Postacím:

 8083 Csákvár

 Szabadság tér 9.

 

 Tel: 22/582-310

 Fax: 22/354-135

 E-mail:

titkarsag@csakvar.hu

 

 ÖNKORMÁNYZAT

 

 Köszöntő

 Képviselő-testület

 Ülések meghívója

 Önkormányzat hivatal

 Nyomtatványok

 Csákvári Önk. Társulás

 Járási kirendeltség

 

 

KÖZZÉTÉTEL

 

Közérdekű hírek

Tudósítások

Üvegzseb

Társadalmi egyeztetés

Hírmondó

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

 

 

 

GAZDASÁG

 

Térkép

Befektetés, beruházás

Településrendezési terv

Turisztikai koncepció

 

 

ÉRTÉKEINK

 

Fazekasság

Kórusművészet

Lovas hagyományőrzés

Gasztronómia

Természeti értékek

Sport

Díszpolgáraink

Testvérvárosok

 

TURIZMUS

 

Csákvár története

Nevezetességek

Közlekedés

Étkezés-szállás info

Program ajánló

Eseménynaptár

Galéria