Főoldal Képviselő-testület Ülések Önkormányzati Hivatal Nyomtatványok Csákvári Önk.Társulás

2015.12.02.Felhívás - Megyei kitüntető címekre

FELHÍVÁS

A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Molnár Krisztián úr tájékoztató levéllel fordult a megye minden települési önkormányzatához. Elnök úr ebben felhívta a figyelmet a megyei önkormányzat 14/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletével alapított és abban szabályozott Fejér Megye Díszpolgára elismerő címre, valamint további 12 megyei díjra, amelyek 2016. évi díjazottjaira személyi javaslatokat vár.

A fenti önkormányzati rendelet 5. §-a értelmében települési önkormányzat képviselő-testülete – határozatával – a következő 10 kategóriában tehet javaslatot a díjazott személyére:
- Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím,
- Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor díja,
- Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály díja,
- Fejér Megyei Önkormányzat Németh László díja,
- Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán díja,
- Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön díja,
- Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János díja,
- Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor díja,
- Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston díja,
- Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold díja.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 386/2015. (XI. 24.) határozatával úgy döntött, hogy a megyei közgyűlés elnökének felhívását a helyben szokásos módon közzéteszi, kérve a település lakóit javaslataik megtételére.

Javaslataikat a következő szempontok szerint tehetik meg:
- Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életművével elismerést vívott ki és aki különösen jelentős, maradandó értéket teremtő munkával és példamutató emberi magatartással járult hozzá a megye jó hírnevének öregbítéséhez, fejlődéséhez.
- Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor díja adományozható azoknak, akik a megye fejlesztése érdekében a műszaki, tudományos ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, terület- és településfejlesztési vagy környezetvédelmi területen példamutató, kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, illetve ilyen vonatkozásban egész életművük elismeréseként.
- Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály díja adományozható a kulturális élet, az irodalom, a művészet terén magas színvonalon alkotó tevékenységért, valamint a társadalomtudományok és a közművelődés területén a megyében hosszú éveken keresztül maradandó értéket teremtő munkáért.
- Fejér Megyei Önkormányzat Németh László díja adományozható azoknak, akik kiemelkedő módon járultak hozzá a megyében a korszerű és eredményes oktatás-nevelés megvalósításához. Ez az elismerés adható azoknak is, akik a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok gondozása, nevelése terén fejtenek ki hosszú időn keresztül áldozatos pedagógiai, vagy más segítő, támogató jellegű tevékenységet.
- Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán díja adományozható a megyei egészségügy területén hosszú ideje végzett kimagasló szakmai tevékenységért, a gyógyítás, vagy megelőzés terén jelentős eredményt hozó új eljárás, készítmény, vagy módszer kidolgozásáért, fejlesztéséért.
- Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön díja adományozható a megye testnevelési és sport mozgalmában, a sportolók eredményes felkészítésében, a testnevelés és sporttudomány terén végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli tevékenységért, vagy az egészséges életmódra nevelés körében végzett hosszabb idejű kiemelkedő munkáért. Ezzel a díjjal tüntethető ki az, aki olimpiai, világ vagy Európa-bajnokságon kiemelkedő eredményt ért el.
- Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János díja adományozható a megye helyi önkormányzatainál, valamint a megyében működő államigazgatási szerveknél foglalkoztatott, hosszú időn át kimagasló munkát végző közszolgálati tisztviselők részére, akik a lakosság szolgálatában, a közéleti munkában az átlagosnál humánusabb ügyintézéssel kivívták az állampolgárok elismerését, megbecsülését.
- Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor díja adományozható a megyében élő nemzetiségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzése, valamint a nemzetiségi jogok védelme és gyakorlása érdekében hosszú időn át kimagasló munkát végző személyek részére.
- Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston díja adományozható a szociális és gyermekvédelem területén hosszú ideje a megyében végzett kimagasló szakmai tevékenységért, illetve kiemelkedő eredményért.
- Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold díja adományozható azoknak, akik a megye településeinek történeti, régészeti, helytörténeti és néprajzi emlékhelyei és emlékei kialakításában, védelmében kiemelkedő, példa értékű önkéntes munkát végeztek, illetve végeznek.

A díjazottra vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javaslattal érintett megyei önkormányzati díj megjelölését,
- a kitüntetésre javasolt személy(ek), vagy szervezet(ek) leglényegesebb adatait (név, cím, születési, vagy alakulási adatok),
- a kimagasló tevékenység méltatását kb. 1 oldal terjedelemben.

A lakosság javaslatait 2015. december 31. napjáig várjuk a titkarsag@csakvar.hu e-mailcímre, vagy – hivatali ügyfélfogadási időben – a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán.

Csákvár, 2015. december 1.

Tisztelettel:

Illés Szabolcs
polgármester

 

 

 KAPCSOLAT

 

 Postacím:

 8083 Csákvár

 Szabadság tér 9.

 

 Tel: 22/582-310

 Fax: 22/354-135

 E-mail:

titkarsag@csakvar.hu

 

 ÖNKORMÁNYZAT

 

 Köszöntő

 Képviselő-testület

 Ülések meghívója

 Önkormányzat hivatal

 Nyomtatványok

 Csákvári Önk. Társulás

 Járási kirendeltség

 

 

KÖZZÉTÉTEL

 

Közérdekű hírek

Tudósítások

Üvegzseb

Társadalmi egyeztetés

Hírmondó

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

 

 

 

GAZDASÁG

 

Térkép

Befektetés, beruházás

Településrendezési terv

Turisztikai koncepció

 

 

ÉRTÉKEINK

 

Fazekasság

Kórusművészet

Lovas hagyományőrzés

Gasztronómia

Természeti értékek

Sport

Díszpolgáraink

Testvérvárosok

 

TURIZMUS

 

Csákvár története

Nevezetességek

Közlekedés

Étkezés-szállás info

Program ajánló

Eseménynaptár

Galéria